Fair Trade: de jutezakken voorbij

Fair trade – oftewel eerlijke handel – is in opkomst. De vraag naar producten die onder goede arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijk zijn gemaakt en voor werkgelegenheid zorgen in de Derde Wereld stijgt gestaag. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van de gangbare verkoopkanalen: van Albert Heijn tot hippe modewinkels. ... lees meer

5e LUSTRUM-editie Leergang Verantwoord Ondernemen

Met zijn indringende film ‘An Inconvenient Truth’ rond de klimaatproblematiek wist Al Gore al velen wakker te schudden. Ook over de sociale en economische impact van bedrijven is veel te doen, bijvoorbeeld in discussies rond transparantie en ketenverantwoordelijkheid. Business As Usual is niet langer een optie voor bedrijven die continuïteit nastreven en blijvend willen renderen en floreren. Ook het Nederlandse bedrijfsleven dringt inmiddels bij de regering aan op een duurzamer beleid. Meer en meer bedrijven ontdekken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen van cruciaal belang is voor iedere onderneming die haar omgeving en toekomst serieus wil nemen. Alleen pro-actieve, lerende organisaties weten problemen en beperkingen om te zetten in nieuwe kansen en mogelijkheden. ... lees meer

Canon grensverleggend in aanpak C02 uitstoot

Canon Inc. heeft de voorlaatste fase afgesloten van de wereldwijde ISO14001 certificering. In lijn met de bedrijfsfilosofie van de organisatie, Kyosei, streefde Canon naar de introductie van één wereldwijd gecertificeerd milieumanagementsysteem. Canon verplicht zich met deze certificering een energiezuinig productiebeleid te voeren, groene energie in te kopen, een milieubewust lease-autobeleid te hanteren en het rijgedrag van werknemers vanuit milieutechnisch oogpunt te monitoren. ... lees meer

Nieuw onderzoeksplatform voor duurzaam ondernemen & beleggen van start

Met de lancering van de website www.corporate-engagement.com vandaag, is onderzoeksplatform ECCE (European Centre for Corporate Engagement) formeel van start gegaan. ECCE wil zich ontwikkelen tot de internationale bron voor praktische en waardetoevoegende kennis op het gebied van duurzaam ondernemen en beleggen. Voor de wetenschap, maar met name ook voor de financiële praktijk. ECCE opereert vanuit de gedachte dat financiële prikkels noodzakelijk zijn om de markt te overtuigen van het belang van duurzaam ondernemen en beleggen. Door middel van onderzoek wil ECCE voor (institutionele) beleggers de obstakels wegnemen voor het invoeren van een duurzame beleggingsstrategie. ECCE wil nadrukkelijk ook nieuwe instrumenten ontwikkelen. ... lees meer

GRI-G3 stelt maatschappij centraal

Begin oktober werden met groots vertoon – een bezoek van Al Gore en een congres met ruim 1000 deelnemers – de nieuwe richtlijnen voor rapportage over maatschappelijk verantwoord ondernemen gepresenteerd. GRI-G3 legt grote nadruk op resultaten. Ondernemers die alleen lippendiensten bewijzen aan de goede zaak, komen daar niet meer mee weg. ... lees meer

De Baak wint originaliteitprijs Duurzame Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begin juni heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken 40 opleiders uitgenodigd om na te denken hoe duurzame ontwikkeling in de trainingen verwerkt zou kunnen worden. In de bijeenkomst kwam naar voren hoe moeilijk het is om duurzame ontwikkeling te beschrijven en hoe weinig opleiders hier al bewust mee bezig zijn. De Baak was uitgenodigd in de personen Dodo van der Straaten, Rutger Slump en René Dagevos ... lees meer

Werkgevers denken te makkelijk dat het vanzelf wel in orde komt met Kyoto

Over zes jaar lopen de afspraken over het milieu af die in 1997 in Kyoto zijn gemaakt. Ondertussen gaat de opwarming van de aarde rustig door, zodat er nu al regels nodig zijn voor de tijd na 2012 om de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen. Helaas is de recente wereldklimaattop in Nairobi er niet in geslaagd daarover afspraken te maken. De 180 landen die meededen praten pas in 2008 verder over de wereld ‘na Kyoto’. ... lees meer

Proefschrift: ‘Dreigen met een milieu-campagne kan al effectief zijn’

Pim Heijnen stelde wiskundige modellen op die strategische interacties bij milieu-economische problemen weerspiegelen. Zoals bijvoorbeeld de activiteiten van Greenpeace. Heijnen maakt onderscheid tussen het aan het licht brengen van nieuwe, nog voor de consument onbekende misstanden, en situaties die al bekend zijn bij de consument, maar waarvan de ernst wordt onderschat. ... lees meer