Towards Sustainable Innovation. A five step approach to sustainable change

Auteur(s): Sven Pastoors en Ulrich Scholz
Publicatie: januari 2019
Prijs: € 20,99
Taal: Engels

With sustainability having gained a lot of momentum over the last years and companies implementing strategies to create corporate sustainability, there are lots of opportunities for innovation. Thus, the two concepts of sustainability and innovation should not be considered separately – they are closely interlinked with one another. The main goal of sustainable innovation is to develop new products and technologies that have a positive impact on the company’s triple-bottom-line. To meet this aim, they have to be ecologically and economically beneficial as well as socially balanced. In order to help companies to improve their sustainable innovation process practically, this book is structured into five possible phases of a sustainable innovation process: Awareness of a sustainability problem, Identification & Definition of the problem, Ideation & Evaluation of the solutions, Testing & Enrichment of the solutions, Implementation of the solutions & Green Marketing.

De economie van de toekomst is slim en groen

Auteur(s): Willem Vermeend en Ruud Koornstra
Publicatie: juli 2017
Prijs: € 14,95
Taal: Nederlands

De revolutie van de nieuwe economie 4.0 wordt overal zichtbaar. Deze wereld van 4.0 wordt gekenmerkt door drie ontwikkelingen die wereldwijd een enorme maatschappelijke en economische impact hebben. Ook in Nederland. Alles draait om een versnelling van digitalisering, de opmars van slimme technologieën en vergaande klimaatmaatregelen, waarmee de opwarming van de aarde moet worden tegengegaan.

Bij technologische innovaties zien we vooral een sterke toename van het gebruik van kunstmatige intelligentie, het internet of things, big data, robotica, blockchain-technologie en 3D-printen. De effecten van economie 4.0 zijn ongekend. Alles wordt op zijn kop gezet. Bedrijven die willen overleven moeten hun businessmodel aanpassen. Werkgevers en werknemers krijgen te maken met een arbeidsmarkt die onherkenbaar verandert. Ook overheden en onderwijsinstellingen zullen ingrijpend het roer moeten omgooien.

Willem Vermeend en Ruud Koornstra verkennen in dit boek de immense gevolgen van deze ongekende revolutie. Wat betekent dit voor Nederland, voor onze economie, werkgelegenheid en welvaart?
Vermeend en Koornstra schetsen een toekomst waarin we in de 4.0-wereld vooroplopen en door te kiezen voor slim en groen! In Nederland moet het beleid van overheden, werkgevers en werknemers gericht zijn op een maximale inzet van slimme technologieën en het vergroenen van onze economie.

Ondernemen voor transitie – ruimte maken voor fundamentele ontwikkeling

Auteur(s): Michiel van Yperen en Chris Roorda
Publicatie: januari 2017
Prijs: € 22,50
Taal: Nederlands

Ondernemen voor transitie introduceert de transitieaanpak als manier om ruimte te maken voor fundamentele verandering. Het laat zien hoe koplopers een cruciale rol spelen in de transitie naar een nieuw tijdperk waarin ondernemen anders én beter kan. Een toekomst waarin schoon, mensvriendelijk en winstgevend ondernemen normaal is. Geïllustreerd met inspirerende verhalen uit diverse sectoren biedt dit boek lessen en praktische handvatten aan bestuurders, procesbegeleiders, ondernemers en veranderaars voor het versnellen en richting geven van transities. Zodat de koplopers van nu de trendsetters van straks zullen blijken.

Michiel van Yperen is senior projectleider bij MVO Nederland. Chris Roorda en Sophie Buchel zijn als onderzoeker en adviseur verbonden aan DRIFT.

Ei van Columbus, de beste methode voor een innovatief concept

Auteur(s): Monique Juffermans
Publicatie: oktober 2016
Prijs: € 50,--

‘Het ei van Columbus’ is een boek en praktische methode die je helpt om zelf een grensverleggend innovatief concept te kunnen ontwikkelen. Je krijgt tips aangereikt hoe je out of the box en disruptief kunt leren denken. Ons brein is namelijk gewend om vaste patronen te volgen. Als je het niet provoceert en traint, kom je niet tot een ‘ander’ inzicht. 95% van de mensen is linksbreinig (analytisch denkend) en 5% is rechtsbreinig (creatief denkend). Als je je hersenen in balans brengt, kom je tot ideeën van toegevoegde waarde. Denk aan een voetbal voor kinderen in ontwikkelingslanden die geen elektriciteit hebben en de bal tijdens het voetballen oplaadt, zodat de kinderen ’s avonds een lamp in de bal kunnen steken en hun huiswerk kunnen maken in het donker.

Één van de meest gewaardeerde managementstrategen ter wereld, Michael Porter geeft aan dat toekomstige bedrijven alleen nog maar winst zullen maken als ze hun groei koppelen aan het oplossen van een maatschappelijk of wereldprobleem. Bedrijven van de toekomst brengen vernieuwing, zijn in staat hun DNA te koppelen aan latente behoeften van doelgroepen, lossen een relevant maatschappelijk probleem op en zijn daarom van grote betekenis voor de samenleving.

Voor de totstandkoming van dit boek zijn interviews gehouden met 12 vooraanstaande conceptdenkers over hun werkwijze, waaronder Daan Roosegaarde, Edward de Bono, Erwin Olaf, Lidewij Edelkoort, Piet Hein Eek, Erik Kessels, Jan Jansen en Joep van Lieshout.

Het is niet zo moeilijk om te innoveren. Je hoeft alleen maar te beginnen. Dit boek helpt je op weg.

De innovatiemonitor. Het versnellen van baanbrekende innovaties

Auteur(s): Marko Hekkert en Marjan Ossebaard
Publicatie: maart 2010
Prijs: € 27,–
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

De huidige manier van produceren en consumeren loopt tegen zijn eigen grenzen aan. Via de media worden we dagelijks geconfronteerd met de effecten van ons economisch systeem, zoals uitputting van fossiele brandstoffen, ontbossing, erosie, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering.

Er lijkt echter steeds meer consensus te ontstaan over het feit dat het roer om moet. Waar duurzame ontwikkeling een aantal jaar geleden alleen in de belangstelling stond van een kleine linkse minderheid in de samenleving, is het vandaag de dag leidend in vele politieke en economische processen. We zullen het huidige pad van produceren en consumeren moeten verlaten en moeten zoeken
naar nieuwe duurzame alternatieven.

Dit vraagt om baanbrekende innovaties: nieuwe producten en diensten die sterk afwijken van de producten en diensten zoals we die nu op grote schaal gebruiken. Elektrische auto’s, huizen die energieneutraal zijn en duurzaam opgewekte energie zijn voorbeelden. Ondanks de stijgende belangstelling voor duurzame ontwikkeling blijken zulke baanbrekende innovaties moeilijk door te breken.

Dit boek is het resultaat van vele jaren wetenschappelijk onderzoek en behandelt de vraag waarom baanbrekende innovaties zo moeizaam doorbreken. Tevens wordt een wetenschappelijke theorie gepresenteerd die ingezet kan worden om baanbrekende innovatieprocessen te versnellen. Het boek sluit af met concrete aanbevelingen voor mensen die baanbrekende innovatieprocessen willen versnellen.

De voorbeelden zijn gebaseerd op baanbrekende energie-innovaties, maar de theorie en aanbevelingen zijn ook geschikt voor het versnellen van baanbrekende innovaties in andere sectoren, zoals de zorg, landbouw en watersector.

Duurzame innovatie. Organisatie en de dynamiek van kenniscreatie.

Auteur(s): René Jorna, Jo van Engelen en Henk Hadders
Publicatie: september 2003
Prijs: € 47,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar manieren om de duurzaamheid van hun producten, diensten en de processen daaromheen te vergroten. Zij zijn daarbij aangewezen op innovatie als middel om de noodzakelijke vernieuwingen te kunnen doorvoeren en zo een meer milieu-, waarde- en mensgerichte organisatie te creëren. Duurzaam innoveren is zodoende meer dan het zoeken naar milieuvriendelijke vernieuwing: het stelt de mens centraal, en daarmee zijn kennis en techno­logie en de manier waarop deze zijn georganiseerd en ingericht.
Om die reden staan in dit boek drie begrippen centraal: duurzaamheid, innovatie én kennis. Kennis speelt een sleutelrol in innoveren (kenniscreatie) en in ontwerpen en organiseren (kennismanagement). Dit inzicht keert terug in de naam van het NIDO-programma ‘Kenniscreatie voor duurzame innovatie’, dat ten grondslag ligt aan de inhoud van dit boek.
In Duurzame innovatie komen enkele theoretische kwesties aan bod: wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid, hoe werkt innovatie precies en welke rol speelt kennis daarbij? Op basis hiervan behandelen de auteurs een aantal instrumenten en modellen waarmee de opgedane inzichten in praktijk kunnen worden gebracht.
De toepassing hiervan staat centraal in de bespreking van dertien bedrijfsprojecten rond het thema duurzame innovatie. Tenslotte worden de resultaten van deze projecten geëvalueerd en worden lijnen voor de toekomst uitgezet.
De combinatie van theorie en praktijk, de rijkdom aan inzichten en de actuele thematiek maken dit boek onmisbaar voor wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen op het gebied van kennismanagement, duurzaamheid en innovatie.

René Jorna en Jo van Engelen zijn programmaleiders geweest van het NIDO-programma ‘Kenniscreatie voor duurzame innovatie’ en zijn beiden hoogleraar aan de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversi­teit Groningen. Jo van Engelen is tevens lid van de hoofddirectie van de ANWB. Henk Hadders is voormalig lid van de Raad van Bestuur van GGZ Drenthe en was in die functie actief betrokken bij regionale en landelijke innovatieprojecten op het gebied van zorgvernieuwing, kennis­transfer en ICT-ondersteuning