Transparantie neemt toe in vierde jaar Convenant Verantwoord Goud

Bedrijven die deelnemen aan het Convenant Verantwoord Goud zijn transparanter geworden over hun toeleveringsketen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2020-2021 van het convenant. Voor het eerst hebben alle bedrijven gerapporteerd over hun activiteiten. Een significant deel van de bedrijven heeft bovendien bekendgemaakt bij welke raffinaderijen goud wordt ingekocht. Vooruitgang In de jaarrapportage van het convenant is voor […] ... lees meer

Nieuw: Handreiking Monitoring en contractuele borging Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is voor veel aanbestedende diensten een belangrijk onderwerp. Hoe organiseer je MVI-monitoring in je organisatie? Hoe borg je MVI in contracten met je leveranciers? Deze 2 vragen staan centraal in de handreiking die CE Delft en Copper8 hebben opgesteld in opdracht van het Ministerie van IenW in samenwerking met de andere […] ... lees meer

SER: Europese wetgeving moet duurzame ketens bevorderen

De SER adviseert de Nederlandse regering hoe Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vorm te geven. Een Europese aanpak moet verbetering van de omstandigheden voor mens en milieu in de toeleveringsketen voorop stellen. Om de grootste impact te hebben in de internationale ketens buiten de EU, moet de wetgeving Europese samenwerking op sectorniveau […] ... lees meer

STITCH: TogetherforChange op World Day for Decent Work

Slechts een heel klein deel van de verkoopprijs van een T-shirt gaat naar de makers. Vandaag, op World Day for Decent Work, vraagt STITCH aandacht voor betere werkomstandigheden in de kledingsector. Met een speciaal T-shirt pleiten wij bij de Nederlandse politiek dat mensen die onze kleding maken een leefbaar loon moeten verdienen. Slechts luttele procenten […] ... lees meer

Expo 2020 werkt samen met het Nederlandse bedrijf GSES System om de meest duurzame Wereldtentoonstelling in de geschiedenis te organiseren

Expo 2020 Dubai streeft ernaar de meest duurzame Wereldtentoonstelling in de geschiedenis te zijn en heeft samengewerkt met het Nederlandse bedrijf Global Sustainable Enterprise System (GSES) om de duurzaamheidsprestaties van de belangrijkste belanghebbenden tijdens het evenement te meten en erover te rapporteren. Het op maat gemaakte softwareplatform, speciaal ontwikkeld door GSES voor Expo 2020, meet […] ... lees meer

The Greenery ondertekent opnieuw overeenkomst met Initiatief Duurzame Handel (IDH)

Arthur Swijter (CFO The Greenery) ondertekende op 5 oktober een overeenkomst met Initiatief Duurzame Handel (IDH) een project van Sustainable Initiative Fruit and Vegetables (SIFaV). Deelname aan IDH sluit aan bij de ambities van The Greenery op het gebied van duurzaamheid. Sinds 2010 neemt The Greenery deel aan het initiatief IDH. In de periode tussen 2010 […] ... lees meer

Amnesty: ‘Bedrijven blijven mensenrechten schenden: wetgeving is nodig’

Hoe zorgen we dat Nederlandse bedrijven zich, hier en in andere landen, houden aan de mensenrechten? En dat producten die in Nederland in de schappen liggen, zijn geproduceerd zonder kinderarbeid, of milieuvervuiling? Daarover praten bedrijven, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen vandaag, 29 september, in Den Haag met Tweede Kamerleden, tijdens een Rondetafelgesprek over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen […] ... lees meer

Van Peperzeel ondertekent Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Van Peperzeel, inzamelaar van oude accu’s, batterijen en metalen, heeft het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf een maximale en verantwoorde bijdrage leveren aan de circulaire economie. Het in de Flevopolder gevestigde Van Peperzeel houdt zich bezig met het inzamelen, sorteren, taxeren en afvoeren van oude accu’s, […] ... lees meer

‘Wetgeving voor IMVO kan alleen op Europees niveau succesvol zijn’

Er is wetgeving nodig op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) om écht impact te kunnen hebben. Maar deze wetgeving moet dan wel op Europees niveau tot stand komen. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW woensdag tijdens een rondetafelgesprek over IMVO in de Tweede Kamer. Geen marktnadeel ‘Alleen wanneer bedrijven krachten bundelen en hun collectieve marktmacht […] ... lees meer

Organisaties bundelen krachten voor duurzame inkoop ICT-apparatuur op de werkplek

Meer dan 100 publieke en private organisaties die ICT apparatuur inkopen hebben zich verenigd in de Buyer Group ICT. Deze Buyer Group wil met een ambitieus inkoopbeleid bijdragen aan een circulaire economie. De afgelopen maanden is gewerkt aan een marktvisie en strategie. Zo wordt gewerkt aan een meer uniforme werkwijze, bijvoorbeeld door dezelfde eisen te […] ... lees meer

MVO Platform stuurt positiepaper voor Rondetafel IMVO in de Tweede Kamer

Het MVO Platform neemt deel aan het Rondetafelgesprek over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), dat op 29 september plaatsvindt in de Tweede Kamer. Het MVO Platform stuurde een positiepaper in, waarin het pleit voor de invoering van nationale wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Deze wetgeving kan als blauwdruk dienen voor het EU-proces, en zorgt ervoor […] ... lees meer

Raak Metals Groep ondertekent Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Raak Metals Groep, specialist in metaalrecycling, heeft het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf bijdragen aan verantwoorde inzameling en verwerking van metaalschroot. Raak Metals is actief als recycler van ferro- en non-ferrometalen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van metaalafval, evenals in de (on-site) […] ... lees meer