Once Upon A Future. Kies zelf je koers in de veranderende wereld

Auteur(s): Leen Zevenbergen & Ruud Veltenaar
Publicatie: april 2020
Prijs: € 29,90
Taal: Nederlands

Once Upon A Future is een fascinerende expeditie naar een wereld waarnaar we allemaal verlangen. Een intense beleving en confrontatie met onze belemmerende overtuigingen. Voor optimisten, pessimisten en realisten. Voor idealisten en activisten. En voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst. Gewoon, omdat het erg leuk en relevant is.

Once Upon A Future verschaft duidelijkheid over jouw toekomst en biedt concrete hoop op een betere wereld. Jarenlang onderzoek heeft geleid tot de meest actuele inzichten en samenhang tussen alles dat ons leven in de toekomst raakt en zinvol maakt. Dit boek neemt je mee op reis en biedt antwoorden op oude en nieuwe vragen. Wat heeft de ontketende toekomst voor jou in petto? Hoe bereid jij je het beste voor op deze ontketende toekomst en welke kansen dienen zich aan en hoe kun je deze het beste benutten?

Adembenemend, groots en alles overziend – Once Upon A Future herschrijft niet alleen de bedoeling, maar werpt ook nieuw licht op de toekomst van alles en iedereen. En hoe je deze zelf kunt creëren.
Ga mee op reis en verbind je met de aandienende toekomst. Ontdek hoe je actief kunt bijdragen en je leven en werk leuker kunt maken. Het is boeiend, spannend en uitdagend. Want het doet er toe!

Verzet in ecopanische tijden. Van ego-emancipatie naar eco-emancipatie

Auteur(s): Henk Oosterling
Publicatie: april 2020
Prijs: € 22,--
Taal: Nederlands

De klimaatcrisis staat volop in de publieke belangstelling. Hoe erg is het? Kan er nog iets aan worden gedaan? Wie moet dat dan doen, en wie gaat dat betalen? Burgers, ondernemers, bestuurders, maar vooral jongeren, iedereen verzet zich en denkt dat het anders moet. Maar hoe? Als individu voelen we ons te beperkt en gebonden aan groepsbelangen. Er verandert weinig, terwijl alles op de schop moet. Hierdoor schieten het debat, het beleid, de media en de stemmingen van mensen alle kanten op en worden ecopanisch. Het lijkt onmogelijk: in een wereld die cultureel fragmenteert en politiek polariseert onszelf opnieuw uitvinden in andere levensstijlen. En hoe verbinden we zulke micro-keuzes met gemeenschappelijke belangen op het werk en in de politiek?

Dit boek analyseert hoe het zo gekomen is en geeft richting aan verzet. De auteur breekt begrippen als gezondheid, duurzaamheid, politiek en individualiteit open, en schept ruimte voor een circulair-inclusief denken en doen waarin niet het ego maar onze eco centraal staat.

Henk Oosterling (1952) doceerde tot 2018 filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook ontwierp en implementeerde hij ecosociale lesprogramma’s in het basis- en beroepsonderwijs. Hij leidde Rotterdam Vakmanstad, een onderwijsinnovatie gericht op ecowijsheid. Voor zijn werk ontving hij de Rotterdamse Laurenspenning (2008), de Van Praag Prijs (2013) en de Lof der Zotheid Speld (2016).

Green Swans: The Coming Boom in Regenerative Capitalism

Auteur(s): John Elkington
Publicatie: maart 2020
Prijs: € 22,99
Taal: Engels

Even leading capitalists admit that capitalism is broken. Green Swans is a manifesto for system change designed to serve people, planet, and prosperity. In his twentieth book, John Elkington–dubbed the “Godfather of Sustainability”–explores new forms of capitalism fit for the twenty-first century.

If Nassim Nicholas Taleb’s “Black Swans” are problems that take us exponentially toward breakdown, then “Green Swans” are solutions that take us exponentially toward breakthrough. The success–and survival–of humanity now depends on how we rein in the first and accelerate the second.

Green Swans draws on Elkington’s first-hand experience in some of the world’s best-known boardrooms and C-suites. Using case studies, real-world examples, and profiles on emergent technologies, Elkington shows how the weirdest “Ugly Ducklings” of today’s world may turn into tomorrow’s world-saving Green Swans.

This book is a must-read for business leaders in corporations great and small who want to help their businesses survive the coming shift in global priorities over the next decade and expand their horizons from responsibility, through resilience, and onto regeneration.

Maatschappelijk verantwoord besturen – Good Governance in de bestuurskamer

Auteur(s): Carolien de Monchy
Publicatie: maart 2020
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

Wat is goed en maatschappelijk verantwoord besturen eigenlijk? Hoe kan een organisatie inspelen op de veranderende opvattingen die in de maatschappij leven? In dit boek vertellen door de wol geverfde bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen en bestuursadviseurs over hun praktijkervaringen met het besturen van hun organisatie. Het bevat verhalen en biedt inzichten over ethiek, veranderingen in de maatschappij, te veel bureaucratie, te weinig heldere afspraken, vriendjespolitiek en vooral: het grote belang van onderling vertrouwen.

Het levert een boeiend kijkje in de keuken van het goed besturen van organisaties op. Het boek is opgehangen aan drie pijlers onder goed organisatiebestuur: vitale governance systemen, betrokken bestuurders en open gesprekken. Je hoort vaak dat het eenzaam is aan de top. Dit boek laat een genuanceerder beeld zien. Namelijk dat een bestuurder of toezichthouder er niet alleen voor staat. En het is leerzaam omdat het aangeeft hoe anderen met ‘dat bijltje’ hebben gehakt.

‘Maatschappelijk verantwoord besturen’ is een bron van inspiratie voor die bestuurders en toezichthouders die Good Governance in de praktijk willen realiseren.

Impact – Zet vanuit de Purpose Case de wereld naar je hart

Auteur(s): Matthijs Bobeldijk
Publicatie: maart 2020
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

Wat vind je belangrijker? Geld verdienen of werken aan een duurzame wereld waarin iedereen een kans verdient? Het antwoord op deze vraag is niet goed of fout, maar bepaalt wel welke kant het met onze wereld opgaat. Nu dicteert onze economie het antwoord. Maar wat nu als je de planeet een warm hart toedraagt?

Impact. Het bedrijfsleven begint het al te begrijpen. Alleen winst maken is niet meer genoeg. De impact van alles wat je doet – op milieu en inclusieve samenleving – is minstens zo belangrijk. Nu de rest van de wereld nog. Moge dit boek daarbij helpen.
Harm Edens, programmamaker en aanjager van een volhoudbare wereld

Ook studenten Commerciële Economie van de Hogeschool Leiden snappen het: winst maken ten dienste van een betere wereld, dat is pas échte winst. Mijn ervaring met de Purpose Case is dat studenten er enthousiast van worden en tot hele mooie betekenisvolle producten weten te komen. Maar bovenal komt er tijdens het uitdenken van de Purpose Case nieuwe energie vrij omdat ze door krijgen dat ze een verschil kunnen maken. Als docent én als mens wordt ik daar heel blij van.
TAMARA RONTELTAP, docent commerciële economie – hogeschool leiden

Werken met de Purpose Case zorgt voor een geheel nieuwe manier van ondernemen, waarbij waardecreatie voor je bedrijf én de maatschappij centraal staat. Het boek Impact is super inspirerend en heel praktisch. Het is eigenlijk zo simpel verwoord en visueel gemaakt, dat je afvraagt waarom we het niet al zo doen!
Désirée Boerema, Social media expert EN aanjager Betekeniseconomie Groningen

Impact! Fantastisch en praktisch boek dat je helpt om in een aantal stappen je eigen Purpose Case te beschrijven waardoor zichtbaar wordt waar en wanneer (maatschappelijke) waarde ontstaat.
Martin de Haan, Programmadirecteur – VTi Amsterdam

 

Inhoudsopgave

1 ZET DE WERELD NAAR JE HART 9
2 WAKKER WORDEN HOMO SLAPIËNS 23
3 VERKEN DE HAZENPAADJES 31
4 DE PURPOSE CASE 43
5 ”POTEN IN DE KLEI”-ERVARINGEN 101
6 CREËER JE EIGEN IMPACT-OLIEVLEK 139
7 WERK AAN JE CHANGE AGENT SKILLS 151
8 KLAAR VOOR JE IMPACT-AVONTUUR 161

De vegetarische slager. Hoe Jaap Korteweg zijn voedselrevolutie ontketende

Auteur(s): Jeroen Siebelink
Publicatie: maart 2020
Prijs: € 21,99
Taal: Nederlands

Ontmoet Jaap Korteweg, een boer uit het Brabantse Zevenbergen: nuchter, ambitieus en eigenwijs. Iemand die blind is voor beren op de weg, maar kansen scherp ziet. Een eenvoudige man met een niet zo eenvoudige droom: mensen vegetarisch vlees laten eten. Lékker vlees: kip, gehaktballen, shoarma, rookworst – alles waar hij zelf als vleesliefhebber zo van houdt, maar dan zonder dat er een dier aan te pas komt.

Schrijver en onderzoeksjournalist Jeroen Siebelink neemt de lezer mee op het onvergetelijke avontuur van een groepje pioniers dat zich, gesterkt door de missie van Jaap, elke dag inzet voor een wereld zonder dierlijk vlees. Met dit geweldige boek deel je die droom, de tactiek, de keukengeheimen, de mislukkingen, de strijd, het doorzettingsvermogen en de uiteindelijke doorbraak van De Vegetarische Slager op weg naar het realiseren van de grote ambitie: de grootste slager ter wereld worden.

Dromen voor doeners. Een reflectie op de werkwijze van Groene Cirkels.

Auteur(s): Martijn van der Steen Myrthe van Delden Jorren Scherpenisse Jorgen Schram
Publicatie: maart 2020
Prijs: gratis
Taal: Nederlands

In dit essay brengen de auteurs de werkwijze van Groene Cirkels in beeld. De afgelopen tijd zijn er binnen Groene Cirkels waardevolle lessen opgedaan voor het realiseren van duurzaamheid in samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en wetenschap. Daarnaast reflecteren we op de sturingslogica die in Groene Cirkels is ontwikkeld, over de manier waarop duurzaamheidsopgaven gerealiseerd worden en de processen en type uitkomsten die daarbij horen.

Groene Cirkels is een vorm van innovatie waarin bedrijfsbelangen en verduurzaming samen gaan. Dat gebeurt langs een weg die elk van de betrokken partijen voor hen essentiële baten oplevert en die geen van hen alleen kan realiseren. Partijen zoeken naar een gemeenschappelijke droom waarin ze hun eigen strategische ambities kunnen realiseren als ze er samen aan werken. Zo ontstaan door strategische samenwerking unieke kansen voor radicale verduurzaming. Partijen verduurzamen en innoveren vanuit hun strategische kerndoelen, wat verduurzaming tot een zichzelf versterkend en ‘self-propelling’ proces maakt.

Deze praktijk van zelfgestuurde en radicale verduurzaming vanuit private en maatschappelijke partijen staat in schril contrast met de in de afgelopen periode vaak afgesloten ‘akkoorden’ die vaak tot beperkte snelheid en diepgang van de verduurzaming leiden. Partijen doen dan vaak mee vanuit de randen, voelen een beperkte motivatie om tot de kern van hun processen te komen, en gebruiken het akkoord soms/vaak om verduurzaming te verzachten of te vertragen. Groene Cirkels is daarom een interessante vorm om breder in te zetten en zo de verduurzaming te versnellen.

Download als pdf

Ondernemen met impact. Leiderschapslessen van een ondernemer met een missie.

Auteur(s): Arko van Brakel
Publicatie: januari 2020
Prijs: € 27,50
Taal: Nederlands

De belangrijkste wereldwijde ontwikkelingen van dit moment, vragen om ondernemende beslissingen. Nu onder druk van vergrijzing, klimaatverandering en technologische ontwikkelingen veel economische en maatschappelijke wetmatigheden verdwijnen, zijn innovaties belangrijker dan ooit. Wij mensen kunnen een positieve impact op de wereld hebben door te ondernemen, werken en organiseren als een ecosysteem, in harmonie met onze omgeving. Dit vraagt een leiderschapscultuur die niet is gebaseerd op macht of controle, maar op het vertrouwen dat mensen die thuis grote besluiten kunnen nemen dat ook op hun werk kunnen. Hierdoor ontstaat een ondernemende en innovatieve cultuur. Als bonus wordt werk leuker, gezonder en succesvoller en ontstaat een duurzamere verdeling van winsten en opbrengsten. Ondernemen in harmonie met de omgeving betekent dat er ook aandacht is voor welvaart en welzijn.

Dit boek helpt je als leider en ondernemer om impact te hebben door aan je business te werken in plaats van in je business te verzanden. Ook als die business onderwijs, zorg of een sociale onderneming betreft. Het geeft je de handvatten om betere besluiten te nemen en een high-performance organisatie te bouwen.

Bekende en minder bekende praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met wetenschappelijke inzichten en de soms zeer persoonlijke ervaringen van de auteur. Arko van Brakel heeft dan ook maar één doel met dit boek: jou inspireren om te ondernemen met impact.

De gelukkige organisatie. Organisatieontwikkeling vanuit betekenis

Auteur(s): Raymon Geurts
Publicatie: december 2019
Prijs: € 29,50
Taal: Nederlands

Hoe creëren we welzijn en geluk voor velen in plaats van welvaart voor enkelen? Hoe worden bestaande organisaties toekomstbestendig en betekenisvol? Hoe zorgt betekenis voor een wendbare organisatie? Welk leiderschap is nodig om betekenis en échte zelfsturing van medewerkers centraal te stellen? Wat vraagt dit van de bestuurlijke elite in organisaties? Deze indringende en actuele vragen over organisatieontwikkeling vormen de grondslag van dit boek.

Ontwikkeling doet zich niet voor in vaste fasen, maar het helpt als je weet waar je je als organisatie en persoonlijk bevindt in het proces en wat de volgende stap kan zijn. Dit inzicht biedt dit boek. Beschouw het als een gids om bestaande organisaties (weer) vanuit betekenis te ontwikkelen en de maatschappelijke impact te vergroten.

‘De gelukkige organisatie’ is ontstaan uit vele ervaringen – zowel successen als butsen en kneuzingen – die je hopelijk inspireren om een eigen weg in te slaan.

Raymon Geurts is een veel gevraagd spreker, founder van adviesbureau Berckeley Square en co-founder van netwerkorganisatie Happy Companies.

De sociaal ondernemer

Auteur(s): Marianne Dagevos
Publicatie: november 2019
Prijs: € 14,95
Taal: Nederlands

De sociaal ondernemer is een compact en handzaam praktijkboekje voor mensen die maatschappelijke kwesties op een ondernemende manier willen aanpakken. Veel verschillende kanten van sociaal ondernemerschap worden besproken aan de hand van vier rubrieken: Wat, Hoe, Met Wie en Waarheen. Meer dan 100 adviezen, modellen en overzichten worden afgewisseld met aansprekende voorbeelden en actuele thema’s.

De sociaal ondernemer is een praktisch naslagwerk en inspiratiebron voor studenten en professionals die te maken krijgen met sociaal ondernemen in een stage, minor, praktijkopdracht of in het werkveld. Handig ook als houvast bij het schrijven van scripties en verslagen.
De sociaal ondernemer maakt deel uit van de succesvolle reeks Coutinho-praktijkboeken voor professionals.

Dit praktijkboekje is geschreven voor hbo-studenten Social Work, Toegepaste Psychologie, paramedische opleidingen en verpleegkunde. Het kan ook nuttig zijn voor studenten economie, ondernemerschap en bestuurskunde. Daarnaast is deze uitgave interessant voor ondernemers en beleidsmedewerkers.

Marianne Dagevos is zelfstandig onderzoeker, tekstschrijver, gastdocent, adviseur en coach voor sociaal ondernemingen en sociale innovaties. Ze is auteur van het studieboek ‘Voor een goede zaak’ (2015).

Purpose. Het verhaal van de moraal

Auteur(s): Paul Stamsnijder
Publicatie: november 2019
Prijs: € 29,99
Taal: Nederlands

Er is geen begrip in het huidige strategiedenken dat zo vaak wordt gebruikt als purpose. Logisch. Want wie voor een hoger doel gaat, krijgt niet alleen een sterkere reputatie en meer invloed, maar doet het financieel ook beter. Tegelijkertijd is er geen begrip dat zo vaak verkeerd wordt begrepen. Met alle gevolgen van dien: is het verhaal niet oprecht, dan ligt reputatieschade op de loer.

Met dit boek zet Paul Stamsnijder organisaties op scherp: het ontwikkelen van je purpose is een zaak voor hoofd, hart en handen. Hij laat zien hoe je achterhaalt wat de verwachtingen van stakeholders zijn, hoe je je hogere doel bepaalt en medewerkers daarin meeneemt, en hoe je hierover met de buitenwereld communiceert. Purpose schetst het verhaal van de moraal. Voor organisaties die het voortouw willen nemen in onze samenleving, door maatschappelijke, economische en persoonlijke meerwaarde te creëren.

Purpose – het verhaal van de moraal is de ideale gids voor leiders, bestuurders, toezichthouders, managers, marketeers en communicatieprofessionals die groter durven te denken. Een geloofwaardige bedoeling gaat voorbij de doelstellingen. Wie kleiner denkt, maakt problemen groter. Wie groter denkt, maakt problemen kleiner.

Handbook on Corporate Foundations. Corporate and Civil Society Perspectives

Auteur(s): Lonneke Roza & Lucas Meijs
Publicatie: oktober 2019
Prijs: € 117,--
Taal: Nederlands

Companies increasingly play a meaningful role in civil society and the philanthropic sector through Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Philanthropy (CP). The most well studied form of allocating these resources is through outright contributions to operating external foundations and other nonprofit organizations. However, far less is known about the use of corporate foundations, separate and independent nonprofit entities aimed at channeling corporate giving to a social mission related to a company. Corporate foundations are often linked to the founding company through their name, funding, trustees, administration and potential employee involvement. As these foundations are growing in number, size and importance and becoming increasingly visible in the philanthropic sector, the urgency to understand their role and functioning becomes more important.

The primary aim of this volume is to deliver a holistic analysis of the current state-of-the-art on corporate foundations. For that reason, the book includes different perspectives on and use a hybrid concept of corporate foundations.

The book includes three main parts. First, looking further into the organizational processes of corporate foundations, the book analyzes governance and operations as major aspects of organizational performance. Second, it sheds light on the role of corporate foundations in various institutional settings. Lastly, the book includes various stakeholder perspectives on corporate foundations, including corporate employees, beneficiaries, and their non-profit partners.

By reading the book, readers will build a comprehensive understanding of the role and functioning of corporate foundations, understand new avenues for research and, in case they are practitioners in the field, find practical advice rooted in academic research.