De betekenisformule: praktijkboek groeien met purpose

Auteur(s): Pieter van Osch
Publicatie: januari 2019
Prijs: € 22,99
Taal: Nederlands

In “De betekenisformule’ vertelt groei-expert Pieter van Osch (bekend van de Scaling up-methode) hoe je de betekeniseconomie tot in het hart van je bedrijf brengt en hoe je daarmee dubbele winst kunt boeken: financiële groei én maatschappelijke impact.
De opkomende betekeniseconomie biedt enorme groeikansen voor iedere ondernemende CEO. Vrijwel elke bedrijfstak kan bijdragen aan een of meerdere aspecten van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat: klimaat, grondstoffen, verkeer, inclusiviteit et cetera.
Dit boek is voor alle CEO’s die de omslag willen maken naar een bedrijf met een positieve maatschappelijke impact. Het geeft antwoorden op onder meer de volgende vragen: Wat zijn de succesfactoren van betekenisvol ondernemen? Hoe integreer je betekenisvol ondernemen in je bestaande bedrijf? Waar begin je? Hoe meet je de resultaten en de impact? Hoe vind je evenwicht tussen profit en purpose?

Sociaal ondernemen. Van ambitie naar meervoudig rendement

Auteur(s): Karen Maas, Carly Relou, Mark Hillen, Tasneem Sadiq
Publicatie: december 2018
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Steeds meer ondernemers zijn zich bewust van maatschappelijke uitdagingen en vragen zich af hoe zij dat kunnen vertalen naar hun onderneming. In tegenstelling tot financieel georiënteerd ondernemen, wat zich met name richt op financieel rendement, gaat het bij sociaal ondernemen in de eerste plaats om “maatschappelijk rendement’. Steeds vaker zien we echter dat er oog is voor zowel financieel als maatschappelijk rendement, de “hybridiseringstrend’. Door middel van innovatieve organisatievormen en businessmodellen die voldoende financiële inkomsten opleveren voor een gezonde bedrijfshuishouding en groei, worden duurzame oplossingen gevonden voor maatschappelijke vraagstukken.

Aan de hand van onderzoek bij zeventien organisaties beschrijft Sociaal Ondernemen welke kansen er worden gezien, welke barrières er overwonnen moeten worden en waarom niet alle ondernemingen even (pro)actief zijn in het creëren van maatschappelijk rendement. Wat houdt hen tegen? Willen ze niet, kunnen ze niet, lukt het niet of mogen ze niet? En in welke mate levert een maatschappelijke oriëntatie een voordeel of juist een nadeel op? De ervaringen van deze organisaties worden vertaald naar observaties en bevindingen waar andere bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Zo helpt dit boek bestaande en nieuwe ondernemingen met praktische tips om een integrale visie op waarde en rendement vorm te geven en zo een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Winning Sustainability Strategies. Finding Purpose, Driving Innovation and Executing Change

Auteur(s): Benoit Leleux & Jan van der Kaaij
Publicatie: november 2018
Prijs: € 21,99
Taal: Engels

Despite recent optimism and global initiatives, the implementation of corporate sustainability programs has been slow at best, with less than a third of global companies having developed a clear business case for their approach to sustainability.

Presenting numerous award-winning cases and examples from companies such as Unilever, Patagonia, Tumi, DSM and Umicore alongside original ideas based upon 20 years of consulting experience, this book reveals how to design and implement a stronger sense of focus and move sustainability programs forward. This proven combination of purpose, direction and speed is dubbed Vectoring . Based upon practitioner cases and data analysis from the Dow Jones Sustainability Index,

Vectoring offers a plain-spoken framework to identify the relative position of companies compared to their peers. The framework and its 4 archetypes deliver insights for practitioners to locate inhibitors and overcome them by providing practical suggestions for process improvements. This includes designing and executing new sustainability programs, embedding the SDGs within company strategy and assessing the impact of sustainability programs on competitiveness and valuation. Offering directions for CFOs to shift companies from integrated reporting to integrated thinking in order to accelerate their sustainability programs, Winning Sustainability Strategies shows how to achieve purpose with profit and how to do well by doing good.

Collaborative Transformation. The art of making international trade more sustainable

Auteur(s): Joost Oorthuizen, Hans Vermaak, Carla Romeu Dalmau en Elea Papaemmanuel
Publicatie: november 2018
Prijs: gratis e-book
Taal: Engels

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

This book brings forth the tacit knowledge of IDH and our partners, accumulated over the last 10 years as we have together engaged in the messy practice of accelerating transitions toward sustainability in international trade, with foreword of Christiana Figueres.

Request for free e-book

Wereldverbeteraars. Een geschiedenis van fair trade

Auteur(s): Peter van Dam
Publicatie: november 2018
Prijs: € 22,50
Taal: Nederlands

Vijftig jaar geleden werd de beweging voor fair trade geboren. Vanuit Nederland waaierde de beweging uit over de hele wereld. Tegenwoordig ligt fair trade in de schappen van elke supermarkt.

Historicus Peter van Dam onderzocht de geschiedenis van deze opmerkelijke beweging. Die is niet alleen ouder dan vaak wordt gedacht, Wereldverbeteraars laat ook zien dat Nederland de bakermat van eerlijke handel was. Van wereldwinkels tot keurmerkkoffie — vrijwel alle belangrijke initiatieven werden in Nederland gelanceerd. Dit verhaal over gewone burgers die de wereld willen veranderen laat zien dat de erfenis van de jaren zestig nog springlevend is. Zo helpt Wereldverbeteraars ook de wereld van nu beter te begrijpen.

“Eeen boeiende verhandeling voor wereldverbeteraars en pragmatici”- Jan Pronk

 

Good business – Hoe je het goed kunt doen door goed te doen

Auteur(s): Markward van der Mieden
Publicatie: november 2018
Prijs: € 23,50
Taal: Nederlands

Hoe je het goed kunt doen door goed te doen. Het succes van bedrijven wordt steeds meer bepaald door de mate waarin zij een positieve impact hebben in het leven van klanten, medewerkers en de maatschappij. In dit boek lees je hoe je het goed kunt doen, door goed te doen.

Ondernemingen zoals Tony’s Chocolonely, TOMS en Tesla zijn de nieuwe A-merken. Ze vormen een voorhoede van ondernemingen die aansluiten op de wens van mensen om gezond, gelukkig en betekenisvol te leven. Maar hoe bouw je een business die positieve impact én winst maakt?

Good business geeft het antwoord op deze vraag. Ontdek jouw “gat in de maatschappij’ en bouw een sterk en betekenisvol merk met de aanpak in dit boek. Laat je inspireren door alle voorbeelden en kies er ook voor om een positieve impact en winst tegelijk te maken, de wereld is er klaar voor.

Markward van der Mieden helpt als ondernemer en spreker bedrijven om goed te groeien voor meer positieve impact én winst. Markward was eerder algemeen directeur bij Zorgeloosch, één van de snelstgroeiende bedrijven van Nederland (FD Gazellen top 100). Als partner bij strategisch marketingadviesbureau Business Openers zet hij (inter)nationale merken op de kaart. Markward heeft als missie dat de wereld weer beter af is mét bedrijven.

Drawdown – Het meest veelomvattende plan om klimaatontwrichting te keren

Auteur(s): Paul Hawken
Publicatie: november 2018
Prijs: € 25,--
Taal: Nederlands

De 100 meest effectieve oplossingen om klimaatontwrichting te keren, gebaseerd op nauwgezet onderzoekswerk door vooraanstaande wetenschappers en beleidmakers van over de hele wereld.
‘Klimaat’ is ‘hot’. Niet alleen binnen bedrijfsleven en politiek, maar ook ‘op straat’. Er valt ook nauwelijks aan te ontkomen, met die voortdurende slagregen aan extreemweer-records, alarmerende wetenschappelijke rapporten, de eclatante dubbele Urgenda-overwinning in de klimaatzaak tegen de Staat, de aankomende klimaatwet etc.
Nu een dik decennium na ‘An Inconvenient Truth’ die waarheid steeds nadrukkelijker en in bredere kring begint in te dalen, dreigt de stemming eromheen er niet positiever op te worden. De omvang van het probleem en de omvattendheid en ingrijpendheid van de noodzakelijke aanpak dreigt velen te verlammen. En inderdaad is klimaatontwrichting niet alleen een zeer ingrijpend maar ook uitermate urgent probleem. Oplossingen zijn er echter ook wel degelijk. Vele daarvan waren er al lang, maar winnen nu aan relevantie en aantrekkingskracht. Andere zijn nieuw en verrassend.

De grote kracht van dit boek is dat een krachtige internationale coalitie van eminente onderzoekers, professionals en wetenschappers een verzameling van 100 realistische en stoutmoedige oplossingen tegen klimaatverandering heeft geïdentificeerd en zeer grondig heeft berekend welke investeringen ze vergen, welke financiele rendementen ze opleveren en uiteraard hoeveel ze kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatontwrichting. Het resultaat is ronduit “A Hopeful Truth’.
Als we de gepresenteerde oplossingen op mondiale schaal toepassen, dan kunnen we de opwarming van de aarde niet alleen afremmen, maar zelfs een keerpunt bereiken, waarbij de broeikasgas-concentraties in de atmosfeer na een piek zelfs aan een daling beginnen.

De “Drawdown’-maatregelen bieden dus een hoopvol klimaatperspectief. Bovendien leveren ze een hele reeks van andere voordelen op – voor onze gezondheid, veiligheid, welvaart en welzijn. We kunnen dus de huidige planetaire klimaatcrisis ombuigen tot een geweldige kans om onze wereld rechtvaardig en leefbaar te maken.
Aan de slag!

Corporate Social in Emerging Economies – Reality and Illusion

Auteur(s): Cosmina Lelia Voinea
Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 38,71
Taal: Engels

Over the last few decades, emerging markets have increased their share in world GDP and have come to play a prominent and growing role in global business. Their period of impressive growth was triggered by major global advances such as economic liberalization and governance reforms and deregulation.

As governments and policy makers have permitted global competition from the more advanced, developed world, the prospect of millions of consumers in developing countries not only encourages locals to start businesses, but also appeals to multinational enterprises overseas. The growing presence of emerging markets on the world stage has not been left unnoticed and many investors have contributed significant amounts of capital with the hope of receiving major financial gains. In this context, emerging markets are particularly facing sustainability challenges due to their fast growing pace and fuzzy or inexistent sustainability regulations.

Corporate Social Responsibility in Emerging Economies represents a realistic critical overview of the state of affairs of CSR in the context of an emerging economy. It is an accessible and comprehensive diagnostic point of reference for the academic world as well as for policy makers. The topic of CSR is highly relevant for the business world and a challenging subject for the theory and literature.

This is a unique book that offers new empirical insights for policy makers and scholars of the fields of CSR, Business Ethics, Organizational Studies and related disciplines

Tijdrit met de aarde. Herinneringen en ervaringen 50 jaar Club van Rome

Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 10,-- (incl verzendkosten)
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome, dat in maart 1972 officieel verscheen maar al in augustus 1971 uitlekte, zorgde wereldwijd voor veel commotie.

De Club van Rome was een organisatie van onderzoekers en zakenmensen, die in april 1968 in Rome samenkwamen uit bezorgdheid over de ‘kritieke situatie van de mensheid’. Dit resulteerde in een rapport dat werd uitgewerkt aan het erkende instituut MIT door onderzoeker Dennis Meadows.

Grenzen aan de Groei onderzocht vijf grote wereldproblemen in hun onderlinge verband: de groei van de bevolking, de voedselproductie, de industriële productie, de uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling. De alarmerende slotsom van het rapport was, dat als de wereld zo doorging met consumeren, het systeem binnen een eeuw op de klippen zou lopen.

In 1970 las wetenschapsjournalist Wouter van Dieren het eerste concept en realiseerde de mogelijke impact. Hij zorgde ervoor dat het rapport naar de Nederlandse pers lekte, die hiermee een wereldprimeur had.

In dit boekje kijken ruim 50 betrokkenen terug op de impact van het rapport op hun eigen denken en doen.

 

Getting all the Motives Right – Driving International Corporate Responsibility (ICR) to the Next Level

Auteur(s): Rob van Tulder
Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 26,45
Taal: Engels

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Getting all the Motives Right applies the latest insights from organizational psychology, organization sience and business model literature (amongst others) to help managers better understand their own motivations to become more sustainable and show ways to effectively realize these ambitions. This book includes concrete tools for managers, such as a distance map, issue priority schemes, partnership portfolio strategies, identification of tipping points and the like.