Supermarkten in Nederland erkennen problemen arbeidsomstandigheden in de sinaasappelteelt niet

Driekwart van het sinaasappelsap in Nederlandse supermarkten heeft zijn oorsprong in Brazilië, waar arbeidsomstandigheden in de pluk vaak ondermaats zijn. Plukkers kunnen niet leven van hun loon, ze moeten lange dagen maken en ze worden tijdens hun werk blootgesteld aan giftige bestrijdingsmiddelen. Hoewel Nederlandse supermarkten als afnemers van het sap volgens internationale richtlijnen medeverantwoordelijk zijn, […] ... lees meer

Nieuwe Omgevingswet nog niet in lijn met circulaire economie

De nieuwe, herziene druk van het boek Recht voor de Groene Ruimte is er duidelijk over: de vermaatschappelijking van natuur, duurzame functiecombinaties en de transitie naar een circulaire economie worden belemmerd door de huidige maar ook door de toekomstige regelgeving van de Stelselherziening Omgevingswet. Het Europese en nationale omgevingsrecht houdt aldus mooie beleidsvoornemens van circulariteit […] ... lees meer

FairClimateFund lanceert Fairtrade Carbon Credits

Het Indiase Clean Cookstoves project van FairClimateFund is dit jaar – als tweede project ter wereld – gecertificeerd volgens de Fairtrade Climate Standard, waarmee Fairtrade gecertificeerde carbon credits voor het eerst beschikbaar komen op de Nederlandse markt. Klimaatprojecten die aan de Fairtrade Climate Standard voldoen, onderscheiden zich vooral door betere sociale en economische voorwaarden te […] ... lees meer

416.000 zonnepanelen op daken van melkveebedrijven FrieslandCampina

De minister van Economische zaken Henk Kamp heeft in maart 2017 ruim 200 miljoen euro SDE+-subsidie toegekend voor de installatie van zonnepanelen bij leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina. Hiermee zullen meer dan 416.000 zonnepanelen op daken van 310 melkveebedrijven geïnstalleerd worden. Deze panelen, gezamenlijk goed voor een oppervlak van ruim 100 voetbalvelden, wekken samen meer dan 20 procent […] ... lees meer

Historische overeenkomst tussen Heineken en voormalige Congolese werknemers

Heineken en ex-medewerkers van Bralima – een dochteronderneming van Heineken in de oostelijke Democratische Republiek Congo (DRC) – zijn tot een schikking gekomen nadat 168 werknemers een klacht indienden bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over onrechtvaardig en onwettig ontslag. Volgens de klacht schond Heineken mensenrechten en de richtlijnen van de OESO […] ... lees meer

Zonnepanelen op bedrijfspand maar een gedoe? Niet via een leaseconstructie!

Er zijn enorm veel bedrijfspanden in Nederland met veel dakoppervlak. Genoeg ruimte voor zonnepanelen dus. Toch wordt hier meestal niks mee gedaan. Waarom niet? Ondernemers zien vaak op tegen het geregel dat hierbij komt kijken. Leasebedrijven kunnen ondernemers het gedoe uit handen nemen. Besparing bij ondernemers kleiner Voor particulieren zijn zonnepanelen een goede investering. Meestal […] ... lees meer

It’s Time to Tie Executive Compensation to Sustainability

Despite conflicting messages about climate change from U.S. government leaders, sustainability is getting more and more attention at American companies. Shareholders are ratcheting up their demands on environmental and social issues. Consumers are registering their concerns about how companies make their products. And talented Millennial employees are voting with their feet by leaving laggard companies behind. […] ... lees meer

VVNH aandeel duurzaam geproduceerd hout stijgt in 2016 door

Half juli jl. publiceerde Stichting Probos het rapport ’Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2015’ waarin staat dat het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt van 13,3% in 2005 naar 83,3% in 2015 is gestegen. Een mooie Nationale prestatie waaraan de leden van de VVNH een substantiële bijdrage hebben geleverd. De […] ... lees meer

Industrie als katalysator van circulaire transitie

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote industriële bedrijven omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Industrie: nieuwe grondstoffen, nieuwe verdienmodellen’. De bank ondersteunt bedrijven in de industrie die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe […] ... lees meer