Succes en falen van groene initiatieven in beeld

Wageningen Environmental Research is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. Ook werd onderzocht hoe gemeenten proberen de initiatieven verder te helpen. Helderheid tussen gemeente en initiatiefnemers over ieders verantwoordelijkheden en wie wat doet, is belangrijk voor efficiënt werken. […] ... lees meer

Failure to manage natural resources brings increasing interruption and liability risks for businesses

Natural resources such as clean air and fresh water are vital for businesses – and at the same time massively at risk across many industry sectors today. Failure to manage the earth’s natural resources or “natural capital” has consequences that extend beyond direct effects on the environment. For businesses, it can also bring new interruption […] ... lees meer

Natural Capital Impact Group introduces new biodiversity metric to help companies and investors improve impact on natural environment

On World Biodiversity Day, a global network of companies, including Kering, Interserve, Mars and Asda, working together to determine how business can sustain the natural world and its resources, has released the initial stage of their work in developing a metric to help corporates improve their impact on the natural environment. The metric is the […] ... lees meer

5 tips hoe je als onderneming in kan zetten op biodiversiteit

Bedrijven en organisaties hebben impact op de biodiversiteit. Waar een kantoorpand of parkeerplaats is, staan geen bloemen voor bijen. Andersom ben je afhankelijk van biodiversiteit, in je dagelijks leven maar ook voor hulpstoffen. Denk aan gezonde lucht en schoon drinkwater. De biologische diversiteit is dus een belangrijk onderdeel van de waarde van het natuurlijk kapitaal. […] ... lees meer

Duurzaam benutten van natuur goed voor economie

De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals  water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden.  Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden zoeken daarom naar wegen om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van het natuurlijk kapitaal. Dit brengt […] ... lees meer

Natuurmonumenten ziet buitenkansen voor de natuur

Natuurmonumenten wil veel meer vernieuwende, open vormen vinden om dilemma’s op het gebied van natuur en economie op te lossen. Op het jaarlijkse netwerkevenement van Natuurmonumenten bespreekt directeur Marc van den Tweel een aantal buitenkansen voor zowel natuur als economie. Natuurmonumenten is al verbinder in tal van natuurprojecten in samenwerking met bedrijven en overheden en […] ... lees meer

Bedrijven zetten zich in voor biodiversiteit bij infrastructuur

Afgelopen vrijdag tekenden 20 organisaties (onder andere overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting) de Green Deal Infranatuur met als doel: vergroten van bewustwording over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur. De organisaties zetten gezamenlijk hun ervaring en kennis in om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Op deze manier kan de infrastructuur […] ... lees meer

Interactive Guide on Natural Capital & Financial Institutions

VBDO and CREM present a unique interactive guide and self-assessment tool on natural capital for financial institutions. What is Natural Capital? Governments, companies and financial institutions are increasingly using the term natural capital to describe the goods and services provided by the natural world on which society and industry rely. Examples are natural resources such […] ... lees meer