395 Million New Jobs by 2030 if Businesses Prioritize Nature, Says World Economic Forum

The global COVID-19 pandemic has caused unprecedented job losses and economic uncertainty. As governments and businesses look to stimulate growth, a new study from the World Economic Forum found that ‘nature-positive’ solutions can create 395 million jobs by 2030. The Future of Nature and Business Report provides blueprints for businesses to tap into a $10.1 trillion business […] ... lees meer

IUCN NL publishes report on biodiversity measurement

Biodiversity footprinting is expected to become a core element of business and government action in the years to come. IUCN NL just published the report: ‘A Compass for Navigating the World of Biodiversity Footprinting Tools’ that guides its readers through the world of biodiversity impact measurement. A key natural resource base Biodiversity is fundamental for […] ... lees meer

Voorstel oprichten technische commissie biodiversiteit

Biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Het aantal insecten, planten en dieren neemt snel af. Voorstel van Frankrijk is nu om een technische commissie voor biodiversiteit op te richten. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland. De technische commissie (TC) wil een gemeenschappelijke taal […] ... lees meer

Oproep! Draag bij aan de Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

2020 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan zullen er op de Biodiversiteitstop in Kunming (China) nieuwe afspraken komen die concrete doelen stellen: een ‘New Deal for Nature and People’. Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers kunnen hieraan bijdragen door een toezegging te doen voor de Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit (‘Nature and […] ... lees meer

MVO Nederland en partners in gesprek met Frans Timmermans over behoud tropische bossen en biodiversiteit

Elke ondernemer kan meedoen in het bereiken van de nieuwe economie. Ook als het gaat om biodiversiteit en het behoud van tropische bossen. Dat was een belangrijke boodschap aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en initiator van de EU Green Deal deze week. Dit gesprek vond plaats op initiatief van het REDD+ Business Initiative (RBI), […] ... lees meer

€1,5 miljoen voor ombuigen biodiversiteitverlies naar herstel

De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangt 1,5 miljoen euro van de Postcode Loterij. Deze bijdrage is bedoeld om boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden die gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel een belangrijke impuls te geven. De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gebruikt deze bijdrage om burgers te betrekken bij de waarde van biodiversiteit, en boeren en beheerders van […] ... lees meer

Jacobs Douwe Egberts Professional en Naturalis Biodiversity Center starten innovatief partnership voor biodiversiteit

Jacobs Douwe Egberts (JDE) Professional en Naturalis Biodiversity Center, gaan de komende 5 jaar samenwerken. Beide partijen streven ernaar de biodiversiteit te verbeteren, en versterken elkaar door dit partnership. Algemeen directeur van Naturalis, Edwin van Huis, is verheugd over de samenwerking: “Partijen gaan nauw samenwerken aan de bewustwording over biodiversiteit bij een breed publiek. Het […] ... lees meer

KWS en VolkerRail investeren in klimaatadaptieve bossen in Rhenen en Valkenswaard

KWS en VolkerRail, beide onderdeel van VolkerWessels, hebben vandaag een overeenkomst getekend met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen voor de investering in klimaatadaptieve bossen in Rhenen en Valkenswaard. Met klimaatslimme maatregelen leggen de bossen meer CO₂ vast en zijn ze beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met de investering compenseren KWS en […] ... lees meer

Dramatische afname flora en fauna in agrarisch gebied sinds 1900

De flora en fauna van het agrarisch gebied in Nederland zijn sterk veranderd in de afgelopen eeuw. Akkerplanten zijn sinds 1900 met 35 procent achteruitgegaan, graslandvlinders met 80 procent, en kenmerkende vogels van het open boerenland met 85 procent. Dit blijkt uit nieuwe historische tijdreeksen van enkele natuurindicatoren, berekend door het CBS, Floron, De Vlinderstichting […] ... lees meer

Meerkosten verbetering biodiversiteit melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart gebracht

Veel melkveehouders en akkerbouwers willen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onzekerheid over de kosten en het terugverdienen daarvan, kan ondernemers echter belemmeren om tot actie over te gaan. In het rapport ‘Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven’ geven onderzoekers van Wageningen Economic Research een indicatie van de meerkosten voor een meer biodiverse bedrijfsvoering. […] ... lees meer

Samenwerking IVN Natuureducatie en Spadel

IVN Natuureducatie en Spadel N.V. gaan samenwerken om een extra impuls te geven aan natuur-en milieueducatie in Nederland. Eind vorig jaar ondertekenden zij daartoe een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar. Spadel beheert een groot natuurgebied rondom Spa, België en voert onder andere de merken Spa en Bru mineraalwater in de Benelux. De samenwerking richt zich op […] ... lees meer

Naturalis en Albert Heijn slaan handen ineen voor biodiversiteit

Op 13 januari 2020 hebben Naturalis Biodiversity Center en Albert Heijn hun handtekening gezet onder het samenwerkingscontract om onderzoek te doen naar biodiversiteit. De komende 5 jaar maakt de supermarktketen het mogelijk een promovendus aan te stellen binnen Naturalis om het onderzoek uit te voeren. Al eerder werden de handen met succes ineen geslagen tussen […] ... lees meer