MVO Nederland beoordeelt regeerakkoord op de 7 thema’s van de nieuwe economie

MVO Nederland heeft het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie beoordeeld op de zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Met de analyse geeft MVO Nederland ondernemers en ondernemende mensen inzicht in hoezeer het regeerakkoord op de hand van hun belangen […] ... lees meer

MVO Nederland blij verrast: nieuw regeerakkoord biedt kansen voor duurzame ondernemers

MVO Nederland is positief over het nieuwe regeerakkoord. Dat komt vooral door de krachtige duurzaamheidsambities en de vele aandacht voor ondernemers in het akkoord. MVO Nederland ziet bovendien haar drie belangrijke lobbythema’s uitgebreid terug: een overheid met lef, echte prijzen en steun voor duurzame (mkb-)ondernemers. “Dit regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie biedt perspectief […] ... lees meer

Ondernemersverenigingen: ‘Coalitieakkoord legt goede basis voor verduurzaming en modernisering’

‘Het nieuwe coalitieakkoord legt een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het Coalitieakkoord. Hiermee wordt Nederland klaar gemaakt voor de toekomst met onder meer ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda. Ook wordt stevig geïnvesteerd […] ... lees meer

Kabinet gaat zelf aan de slag met wetgeving voor verantwoord ondernemen

Minister De Bruijn heeft gisteravond aangekondigd over te gaan naar nationale wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) omdat de Europese Commissie opnieuw haar voorstel heeft uitgesteld “Mijn grote voorkeur is dat we op Europees niveau wetgeving regelen. Daarom ben ik zeer teleurgesteld dat de Europese Commissie opnieuw haar voorstel heeft uitgesteld zonder concrete datum […] ... lees meer

Minister De Bruijn beantwoordt kamervragen over vertragingen in IMVO wetgeving en Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft op 17 november 2021 de schriftelijke vragen beantwoord die zijn gesteld door het kamerlid Jasper van Dijk (SP) over de lobby en vertragingen in zowel het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) op Europees niveau als de Wet Zorgplicht Kinderarbeid op nationaal niveau. Deze vragen werden ingezonden […] ... lees meer

EU wil alleen nog ‘ontbossingsvrije’ producten

De Europese Commissie heeft vandaag drie nieuwe initiatieven goedgekeurd die nodig zijn om de Europese Green Deal te verwezenlijken. De Commissie stelt nieuwe regels voor om door de EU veroorzaakte ontbossing aan banden te leggen, evenals nieuwe regels om afvaltransporten binnen de EU te vergemakkelijken om de circulaire economie te bevorderen en de uitvoer van […] ... lees meer

Tweede Kamer wil dat overheid MKB-ers meer hulp biedt bij verduurzaming

De Tweede Kamer wil dat de overheid mkb’ers meer hulp gaat bieden bij het verduurzamen van hun onderneming. Dat blijkt uit moties die zijn aangenomen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  Eén van de aangenomen moties benoemt dat veel mkb’ers graag willen verduurzamen, maar dat zij soms […] ... lees meer

Kabinet presenteert bouwstenen IMVO-wetgeving op EU-niveau

Het kabinet presenteert de bouwstenen voor wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Met deze bouwstenen gaat het kabinet aanstaande Europese IMVO-regelgeving aanjagen. Het kabinet vindt dat er in Europa wettelijke regels moeten komen om de bijdrage van het bedrijfsleven aan bijvoorbeeld slavernij, oneerlijk loon en milieuvervuiling aan te pakken en te voorkomen. De Europese […] ... lees meer

Raad van State: ‘Kli­maat­doe­len uit zicht, er zijn nú ex­tra maat­re­ge­len no­dig’

De klimaatdoelen die Nederland voor zichzelf heeft gesteld in de Klimaatwet zijn uit zicht. Daarom zijn er nú extra maatregelen nodig. Daar kan niet mee worden gewacht. Dat het kabinet demissionair is, ontslaat het niet van de plicht om te doen wat nu nodig is. De aard en omvang van de klimaatcrisis maken onmiddellijk ingrijpen […] ... lees meer

Klimaatnota 2021: klimaatbeleid leidt tot meer CO2-reductie, maar extra stappen blijven nodig

Het kabinet heeft afgelopen regeerperiode een flinke slag gemaakt om de CO2-reductie in Nederland te versnellen. Waar de CO2-reductie in 2030 vorig jaar nog op 30-40% werd geraamd, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning 2021 dat de CO2-reductie in 2030 (op basis van vastgesteld en voorgenomen beleid) uitkomt op 38-48%. […] ... lees meer

Jongeren overhandigen zevenpuntenplan aan Tweede Kamerleden: ‘zo wordt het regeerakkoord écht toekomstbestendig’

Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow, overhandigt de Jonge Klimaatbeweging vandaag een zevenpuntenplan voor het nieuwe regeerakkoord aan Kamerleden. Met deze zeven adviezen zorgen ze ervoor dat jonge en toekomstige generaties niet worden vergeten. Voorzitter Aniek Moonen: “We liggen niet op schema voor het halen van de klimaatdoelen voor 2030, noch voor 2050. […] ... lees meer

Extra inzet nodig voor circulaire economie

Om de transitie naar een circulaire economie te volbrengen, is meer nodig. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Weyenberg  van Infrastructuur en Waterstaat over de huidige stand van zaken. Er moet worden gedacht aan andere strategieën, financiële barrières moeten worden geslecht en de grondstoffentrends gaan nog steeds de verkeerde kant op. ‘Het belang is groot, en […] ... lees meer