VOER – vaart maken met de voedseltransitie

Auteur(s): Sandra van Kampen en Youetta Visser
Publicatie: november 2017
Prijs: € 24,75
Taal: Nederlands

Korte ketens, innovatieve kassen, viswijzers, vegaburgers, bio-koeien en bloemrijke akkerranden. Het barst in Nederland de laatste jaren van de initiatieven om de voedselketen duurzaam te maken. Leiden zij tot een omslag naar een gezond systeem, zoals de theorie over transities ons leert? Of blijft duurzaam een lekker rendabel marktsegment en verdwijnen vernieuwers een voor een moegestreden van het toneel?

Sandra van Kampen en Youetta Visser gaan op pad om uit te vinden hoe het ervoor staat met de voedseltransitie in Nederland. Kunnen we het huidige, ongezonde en milieuvervuilende voedselsysteem radicaal veranderen, of blijft het bij kleine stapjes? Kijkt de overheid toe, of neemt zij het voortouw? Krijgen koplopers steun en kunnen zij opschalen? Ontstaan regionale ketens? En wie leidt de nieuwe professionals op?

In dit boek komen talloze vernieuwers aan het woord: uit de wetenschap, het onderwijs, de akkerbouw, tuinbouw, visserij en veeteelt, maar ook de financiële sector, consumentencollectieven en diverse overheden. Aan de hand van de praktijk schetsen de schrijvers een perspectief op de voedseltransitie en geven handvatten voor versnelling.

Een verfrissend boek voor iedereen die geïnteresseerd is in een duurzame en eerlijke voedselketen. En die daar graag aan bijdraagt. Laat je meevoeren!

Beschikbaar op 1-12-2017

Route circulair. Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel

Auteur(s): Dionne Ewen, Lieke Ossenblok, Helen Toxopeus, Guido Braam, Karen Maas
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

De populariteit van de circulaire economie groeit, maar wat heeft het in de praktijk te bieden? Ook als organisaties niet voldoende urgentie voelen, omdat grondstofschaarste nog geen prioriteit heeft, zijn er voldoende kansen voorhanden. De circulaire economie biedt namelijk kansen voor grondstofefficiëntie en kostenbesparing, technologische innovatie, ketensamenwerking en meer.

De transitie naar een circulair bedrijfsmodel vraagt om verandering en inspanning. De winnaars van morgen zijn vandaag al begonnen met het zetten van de eerste stappen. En dit verdient zichzelf terug, zo laten de 31 organisaties in Route Circulair – Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel zien.

Een boek om te informeren en inspireren, maar bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van ‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie. Met een bedrijfskundige benadering en ervaringen uit de praktijk helpt dit boek nieuwe en bestaande ondernemingen met het zetten van de eerste – of de volgende – stap naar een succesvol circulair bedrijfsmodel. Bon voyage en route circulair!

De verborgen impact. Alles voor een eco-positief leven (Herziene editie)

Auteur(s): Babette Porcelijn
Publicatie: oktober 2017
Prijs: €22,50
Taal: Nederlands

Elke ochtend een minuutje korter douchen om de wereld te redden? Een goed begin, maar je kunt die dag een veel groter verschil maken door geen vlees te eten. Effectief verduurzamen begint met weten wat de daadwerkelijke impact van iets is.

Babette Porcelijn liet de totale impact van zaken uit ons dagelijks leven (zoals vlees, spullen, wonen, auto, vliegen, kleding & textiel en zuivel & eieren) doorrekenen. Ze laat zien dat driekwart van de impact op onze planeet verborgen is: zo heeft niet alleen de benzine die je auto verbruikt effect op het milieu, maar ook alle vervuiling die komt kijken bij het produceren van die auto.

In dit boek geeft ze aan de hand van toegankelijk gepresenteerde cijfers handvatten voor bedrijven en consumenten om een negatief effect om te zetten in een eco-positieve bijdrage aan onze planeet.

  • Herziene editie met nieuwe vormgeving, verbeterde doorrekeningen en nieuwe berekeningen (o.a. plastic soep, elektronica & data)
  • Tegelijkertijd lancering van (gratis) online tool om je eigen impact te berekenen

Babette Porcelijn studeerde industrieel ontwerpen aan de TU Delft en heeft haar eigen ontwerpstudio. Ze kwam na verschijning van De verborgen impact (gefinancierd d.m.v. crowdfunding) direct binnen in de Trouw Duurzame 100-lijst en werd genomineerd voor de Dutch Design Awards 2017. Ze schrijft populaire blogs over duurzaamheid voor Bedrock en is inmiddels uitgegroeid tot een veelgevraagd spreker en denker over duurzaamheid, voor o.m. De Correspondent, ministerie van OCW, Eneco en het WNF.

Zelf heeft ze besloten nooit meer te vliegen: ‘tenzij ik tienduizend mensen in New York mag toespreken over dit boek. Dan zijn de positieve effecten groter dan de negatieve.’

Het geweld van geld. Op zoek naar de ziel van de economie

Auteur(s): Antoon Vandevelde
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 19,99
Taal: Nederlands

Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd? Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd? En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn? Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen, en is hun morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang.

In dit boek beschrijft filosoof en econoom Antoon Vandevelde zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. Gesteund door inzichten van de grote denkers gaat hij in op enkele controversiële kwesties: van de discussie rond het basisinkomen over de vraag of draagmoederschap zomaar in contracten en geldsommen kan worden vastgelegd, tot heikele thema’s als extreme managerslonen.Het geweld van geld biedt een unieke blik op hoe geld de wereld doet draaien, maar bovenal op hoe we het kunnen aanwenden voor een betere toekomst.

StoryDoing voor organisaties – Een goed verhaal doe je!

Auteur(s): Jan-Peter Bogers en Ron van Gils
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 30,--
Taal: Nederlands

Een krachtige organisatie weet waarom ze bestaat, wat haar kerntaak is en welke meerwaarde ze levert aan mens en maatschappij. Een krachtige organisatie weet dat niet alleen, maar bewijst dat door het te laten zien in alle facetten van het zakendoen. Want in het handelen komt de essentie van een organisatie pas écht tot uiting.

Met de uitdagende acties die je bij StoryDoing bedenkt, vergroot je het Onderscheidend vermogen, het Ondernemend gedrag, de Geloofwaardigheid en de Betekenisgeving van je organisatie. Je versnelt de route van visie naar actie, maakt vernieuwen leuker en makkelijker en daagt mensen uit mee te doen.

StoryDoing bevindt zich op het snijvlak tussen identiteit, organisatiecultuur, productontwikkeling en bestaansrecht. Het verbindt deze terreinen en zorgt ervoor dat de eilandjescultuur binnen en buiten organisaties verdwijnt. StoryDoing is een gestructureerde en tegelijk dynamische aanpak om dit te realiseren. Dit boek staat vol werkvormen waarmee je direct aan de slag kunt.

“StoryDoing voegt de daad bij het woord. Van verhalen vertellen, naar verhalen leven. Het is Bogers en Van Gils gelukt de complexe materie van organisational storytelling pakkend en compact te vertalen richting concrete en transformerende acties die van de organisatie een dynamisch geheel maken.” – Manfred van Doorn, directeur Double Healix

“De ondernemersstrategieën die StoryDoing inzet — onderscheidend vermogen, ondernemend gedrag, geloofwaardigheid en betekenisgeving — zijn krachtige tools. Iedereen die een visie bouwt via deze tools en borgt in zijn organisatie, kan de toekomst aan.” – Richard Bruens, lid raad van bestuur Van Lanschot Bankiers

“StoryDoing geeft een praktische handleiding voor bedrijven in de betekeniseconomie. Bedrijven worden steeds nadrukkelijker gevraagd een concreet, constructief verschil te maken. Dit boek wijst ondernemers de weg naar ‘preach what you practice’.” – Kees Klomp, auteur Handboek betekenisvol ondernemen

“StoryDoing beschrijft de route die we gevolgd hebben tijdens de succesvolle transformatie van de Van Nelle Fabriek. Van complete leegstand naar UNESCO-monument.” – Remko Overdam, Directeur KondorWessels Ontwerpfabriek

De betekeniseconomie

Auteur(s): Aaron Hurst
Publicatie: september 2017
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

In alle sectoren en steden zien we allerlei ontwikkelingen die niets met elkaar te maken lijken te hebben. Kijk je er echter van een afstand naar, dan blijkt dat ze allemaal betekenis creëren voor mensen. Ze vertegenwoordigen een nieuw economisch tijdperk dat wordt aangedreven door de drie soorten betekenis die we in ons leven zoeken: persoonlijke betekenis (groei), sociale betekenis (relaties) en maatschappelijke betekenis.

Geluk en welzijn staan of vallen met betekenis. Werk neemt een groot deel van onze tijd in beslag. Daarom moeten we vooral in ons werk betekenis zoeken. Hoe je meer betekenis uit je werk kunt halen, is voor iedereen verschillend. Het ‘wie’, ‘hoe’ en ‘waarom’ van betekenis genereren moet iedereen voor zichzelf leren bepalen. Aan de hand van de betekenispatronen in ons werk kunnen we vorm geven aan onze loopbaan.

De organisaties die het goed doen in het nieuwe economische tijdperk streven naar betekenis in hun aanpak, producten, diensten en relaties. In de betekeniseconomie moeten niet alleen succesvolle organisaties maar complete markten tot ontwikkeling worden gebracht en omgebouwd. Deze veranderingen, op gebieden als de gezondheidszorg, de detailhandel en het onderwijs, scheppen spannende kansen om op ongekende schaal goed te presteren en de goede dingen te doen.

Een plaag van geweld

Auteur(s): Henk Jan Kamsteeg
Publicatie: augustus 2017
Prijs: € 10,--
Taal: Nederlands

Oscar zit als versteend in zijn stoel wanneer hij tijdens een seminar het verhaal hoort over het onrecht dat de armsten in de wereld wordt aangedaan. Hij besluit niet de andere kant op te kijken, maar een spannende reis aan te gaan door zich in het wereldwijde probleem te verdiepen. Tijdens een bezoek aan India kijkt hij het kwaad van slavernij en mensenhandel in de ogen. Een reis om nooit te vergeten…

Een plaag van geweld is een fictief verhaal achter de ware cijfers van slavernij en de handel in kinderen voor de seksindustrie. Aan de basis van dit boek ligt het boek The Locust Effect, waarin Gary Haugen, directeur van International Justice Mission, betoogt dat voor de aanpak van armoede een nieuwe visie nodig is.

Over de auteur:
Henk Jan Kamsteeg is manager Storytelling bij IJM. Hij is auteur van diverse boeken over (zelf)leiderschap, zoals Dienend LeiderschapDe kracht van het compliment en Pure Winst.

CSR for young business lawyers

Auteur(s): Redactie: Alex Geert Castermans & Caspar van Woensel
Publicatie: augustus 2017
Prijs: € 38,99
Taal: Engels

Business lawyers are expected to reflect on the impact of business decisions on society. They are involved in defining a company’s social responsibility and assessing its legal implications on, for example, contract law and tort law. This book helps to prepare law students and young business lawyers for this role. They are invited to take stock of the relevant concepts, roles, perspectives, issues and ongoing developments in corporate social responsibility (CSR). They will learn that perspective matters. CSR for young business lawyers offers a continental-European perspective on civil law, with examples from the Netherlands and other countries, and case material derived from the practices of multinational corporations.

The contributors to the book represent various areas of legal and business science. Part I of the book offers a crash course in CSR. Part II is an introduction to the role and perspective of stakeholders, attorneys, policymakers, and public interest lawyers. Part III covers contemporary issues such as direct parent company liability, corruption and bribery, tax avoidance, integrity in the financial sector, labour, and child labour. Each chapter is followed by a related case study.

Ecomodernisme – het nieuwe denken over groen en groei

Auteur(s): Marco Visscher
Publicatie: augustus 2017
Prijs: € 22,99
Taal: Nederlands

Er zijn geen grenzen aan de groei. De aarde kan gemakkelijk 10 miljard mensen aan. Zonnepanelen en windmolens zijn een kostbare misstap, kernenergie heeft de toekomst. Biologische landbouw zal de wereld niet voeden, intensieve landbouw wel. De aanhangers van het zogeheten ecomodernisme, een nieuwe beweging van groene denkers en doeners, zijn uitgesproken optimistisch over de toekomst. Zij geloven in economische groei, niet in matiging. Ze bekijken de wereld nuchter en breken met romantische ideeën over leven in harmonie met de natuur. Ecomodernisten komen dan ook met een verrassende agenda om te zorgen voor meer natuur en een schoner milieu.

Solidaire economie – Een vernieuwende visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen

Auteur(s): Ruud Thelosen
Publicatie: augustus 2017
Prijs: € 14,75
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Steeds minder mensen geloven in de veronderstelde zegeningen van het neoliberale kapitalisme. De doorgedraaide krachten van ‘de vrije markt’ bevorderen sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, schaden het milieu en brengen de ene na de andere economische crisis. Nieuwe denkbeelden zijn nodig om tot een nieuwe economie te komen.

Solidaire economie geeft een breed inzicht in de bestaande kritiek op het neoliberale kapitalisme, zoals die leeft in wetenschappelijke of wereldbeschouwelijke kringen en zoals verwoord door economen, filosofen en anderen.

De beweging van het maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt een mogelijk alternatief – zeker als deze beweging zich verdiept en de maatschappelijke verantwoording ernstig genomen wordt. Dan wordt namelijk duidelijk dat een economie van samenwerken aan de aanbodkant en van rechtvaardig verdelen aan de consumptiekant geen utopie maar gewoon verstandig en pas echt economisch is.