Brand the Change – The branding guide for social entrepreneurs, disruptors, not-for-profits and corporate troublemakers

Auteur(s): Anne Miltenburg
Publicatie: januari 2018
Prijs: € 29,90
Taal: Engels

Brand the Change unpacks the brand building process in practical steps. Whether you are building an innovative new product, creating a service for good, spreading a new idea, or positioning yourself as a leader in your field, thinking like a brand strategist will help you to create a clear, compelling offer, develop unique brand experiences and ultimately attract and convert the right audiences.

The book offers the tools and exercises to build your own brand and offers a rich array of tips from trademarking to digital marketing, and inspires with case studies of successful change-making brands.

The content has been developed based on years of experience in building brands, conversations with dozens of changemakers, understanding their branding challenges and required knowledge and skills, and extensive content testing with hundreds of workshop participants. It contains 23 tools and exercises, 14 case studies from change-making organisations across the world and 7 guest essays from experts.

The Trillion Dollar Shift

Auteur(s): Marga Hoek
Publicatie: januari 2018
Prijs: €42,95
Taal: Engels

Over the past 30 years, the world has seen great social improvements. Technology has been developing at an enormous pace and is helping to solve our most pressing social and environmental challenges. Yet, despite this success, our current model of development is still deeply problematic. Natural disasters triggered by climate change have doubled since the 1980s, violence and armed conflict now cost more than 13 percent of GDP, social inequality and youth unemployment is worsening around the world, and climate change threatens the global population with tremendous environmental as well as social problems.

Using the United Nations Sustainable Development Goals as a framework, this book sets out how business and capital now have a real opportunity to help resolve these problems. Businesses are often accused of greenwash’ or bluewash’. With clear and plentiful examples and cases of how businesses are making a difference, profiles of the SDG pioneers, and the relevant facts and figures to support the cases, this highly readable book is a must-read for businesses (large and small) that wish to genuinely support the delivery of the SDGs.

The Paris Climate Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs) drive change and offer a narrative and an opportunity to all to speak in one language on sustainability. They provide us with a clear set of targets for 2030. Through following the SDGs, opportunities abound for business and capital to unlock markets which offer endless potential for profit while at the same time working towards the Sustainable Development Goals. This book illustrates for business how to make the much-needed Trillion Dollar Shift.

The book will be launched in Davos at 25 Januari 2018, see here

4’33” Time for a Circular Economy

Auteur(s): Collectief Circulaire Economie
Publicatie: december 2017
Prijs: € 24,99
Taal: Engels

John Cage wrote 4’33” as a modern music work (1953). It is not played by performers using instruments, but tacet: instruments are not used at all. This does not mean it is a silent work. It is a creation built up of ambient sounds, of that which is present in the moment.

Silence is the invitation to explore what truth is and experience that truth is an unfolding quality within each of us. The essence is that that the supposed division between ourselves and others or our environment is recognised to be an illusion. Cage wanted to remove all traces of the ego of the composer in this work. The way the performance sounds is not about the composer, but about the collective – or field – in the audience.

The realisation of a circular economy presupposes a mind shift. The challenge is to abstain from an ego-economy (‘I’, materialism and competition) and work towards an eco-economy (‘we’, values and sharing). This process is supported by personal growth. Silence and attention to personal development is crucial and a key factor in society as well as in education.

Dutch news message with backgrounds of this book

Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

Auteur(s): Kate Raworth
Publicatie: november 2017
Prijs: € 24,99
Taal: Nederlands

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

VOER – vaart maken met de voedseltransitie

Auteur(s): Sandra van Kampen en Youetta Visser
Publicatie: november 2017
Prijs: € 24,75
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Korte ketens, innovatieve kassen, viswijzers, vegaburgers, bio-koeien en bloemrijke akkerranden. Het barst in Nederland de laatste jaren van de initiatieven om de voedselketen duurzaam te maken. Leiden zij tot een omslag naar een gezond systeem, zoals de theorie over transities ons leert? Of blijft duurzaam een lekker rendabel marktsegment en verdwijnen vernieuwers een voor een moegestreden van het toneel?

Sandra van Kampen en Youetta Visser gaan op pad om uit te vinden hoe het ervoor staat met de voedseltransitie in Nederland. Kunnen we het huidige, ongezonde en milieuvervuilende voedselsysteem radicaal veranderen, of blijft het bij kleine stapjes? Kijkt de overheid toe, of neemt zij het voortouw? Krijgen koplopers steun en kunnen zij opschalen? Ontstaan regionale ketens? En wie leidt de nieuwe professionals op?

In dit boek komen talloze vernieuwers aan het woord: uit de wetenschap, het onderwijs, de akkerbouw, tuinbouw, visserij en veeteelt, maar ook de financiële sector, consumentencollectieven en diverse overheden. Aan de hand van de praktijk schetsen de schrijvers een perspectief op de voedseltransitie en geven handvatten voor versnelling.

Een verfrissend boek voor iedereen die geïnteresseerd is in een duurzame en eerlijke voedselketen. En die daar graag aan bijdraagt. Laat je meevoeren!

 

Route circulair. Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel

Auteur(s): Dionne Ewen, Lieke Ossenblok, Helen Toxopeus, Guido Braam, Karen Maas
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

De populariteit van de circulaire economie groeit, maar wat heeft het in de praktijk te bieden? Ook als organisaties niet voldoende urgentie voelen, omdat grondstofschaarste nog geen prioriteit heeft, zijn er voldoende kansen voorhanden. De circulaire economie biedt namelijk kansen voor grondstofefficiëntie en kostenbesparing, technologische innovatie, ketensamenwerking en meer.

De transitie naar een circulair bedrijfsmodel vraagt om verandering en inspanning. De winnaars van morgen zijn vandaag al begonnen met het zetten van de eerste stappen. En dit verdient zichzelf terug, zo laten de 31 organisaties in Route Circulair – Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel zien.

Een boek om te informeren en inspireren, maar bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van ‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie. Met een bedrijfskundige benadering en ervaringen uit de praktijk helpt dit boek nieuwe en bestaande ondernemingen met het zetten van de eerste – of de volgende – stap naar een succesvol circulair bedrijfsmodel. Bon voyage en route circulair!

De verborgen impact. Alles voor een eco-positief leven (Herziene editie)

Auteur(s): Babette Porcelijn
Publicatie: oktober 2017
Prijs: €22,50
Taal: Nederlands

Elke ochtend een minuutje korter douchen om de wereld te redden? Een goed begin, maar je kunt die dag een veel groter verschil maken door geen vlees te eten. Effectief verduurzamen begint met weten wat de daadwerkelijke impact van iets is.

Babette Porcelijn liet de totale impact van zaken uit ons dagelijks leven (zoals vlees, spullen, wonen, auto, vliegen, kleding & textiel en zuivel & eieren) doorrekenen. Ze laat zien dat driekwart van de impact op onze planeet verborgen is: zo heeft niet alleen de benzine die je auto verbruikt effect op het milieu, maar ook alle vervuiling die komt kijken bij het produceren van die auto.

In dit boek geeft ze aan de hand van toegankelijk gepresenteerde cijfers handvatten voor bedrijven en consumenten om een negatief effect om te zetten in een eco-positieve bijdrage aan onze planeet.

  • Herziene editie met nieuwe vormgeving, verbeterde doorrekeningen en nieuwe berekeningen (o.a. plastic soep, elektronica & data)
  • Tegelijkertijd lancering van (gratis) online tool om je eigen impact te berekenen

Babette Porcelijn studeerde industrieel ontwerpen aan de TU Delft en heeft haar eigen ontwerpstudio. Ze kwam na verschijning van De verborgen impact (gefinancierd d.m.v. crowdfunding) direct binnen in de Trouw Duurzame 100-lijst en werd genomineerd voor de Dutch Design Awards 2017. Ze schrijft populaire blogs over duurzaamheid voor Bedrock en is inmiddels uitgegroeid tot een veelgevraagd spreker en denker over duurzaamheid, voor o.m. De Correspondent, ministerie van OCW, Eneco en het WNF.

Zelf heeft ze besloten nooit meer te vliegen: ‘tenzij ik tienduizend mensen in New York mag toespreken over dit boek. Dan zijn de positieve effecten groter dan de negatieve.’

Het geweld van geld. Op zoek naar de ziel van de economie

Auteur(s): Antoon Vandevelde
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 19,99
Taal: Nederlands

Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd? Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd? En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn? Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen, en is hun morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang.

In dit boek beschrijft filosoof en econoom Antoon Vandevelde zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. Gesteund door inzichten van de grote denkers gaat hij in op enkele controversiële kwesties: van de discussie rond het basisinkomen over de vraag of draagmoederschap zomaar in contracten en geldsommen kan worden vastgelegd, tot heikele thema’s als extreme managerslonen.Het geweld van geld biedt een unieke blik op hoe geld de wereld doet draaien, maar bovenal op hoe we het kunnen aanwenden voor een betere toekomst.

StoryDoing voor organisaties – Een goed verhaal doe je!

Auteur(s): Jan-Peter Bogers en Ron van Gils
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 30,--
Taal: Nederlands

Een krachtige organisatie weet waarom ze bestaat, wat haar kerntaak is en welke meerwaarde ze levert aan mens en maatschappij. Een krachtige organisatie weet dat niet alleen, maar bewijst dat door het te laten zien in alle facetten van het zakendoen. Want in het handelen komt de essentie van een organisatie pas écht tot uiting.

Met de uitdagende acties die je bij StoryDoing bedenkt, vergroot je het Onderscheidend vermogen, het Ondernemend gedrag, de Geloofwaardigheid en de Betekenisgeving van je organisatie. Je versnelt de route van visie naar actie, maakt vernieuwen leuker en makkelijker en daagt mensen uit mee te doen.

StoryDoing bevindt zich op het snijvlak tussen identiteit, organisatiecultuur, productontwikkeling en bestaansrecht. Het verbindt deze terreinen en zorgt ervoor dat de eilandjescultuur binnen en buiten organisaties verdwijnt. StoryDoing is een gestructureerde en tegelijk dynamische aanpak om dit te realiseren. Dit boek staat vol werkvormen waarmee je direct aan de slag kunt.

“StoryDoing voegt de daad bij het woord. Van verhalen vertellen, naar verhalen leven. Het is Bogers en Van Gils gelukt de complexe materie van organisational storytelling pakkend en compact te vertalen richting concrete en transformerende acties die van de organisatie een dynamisch geheel maken.” – Manfred van Doorn, directeur Double Healix

“De ondernemersstrategieën die StoryDoing inzet — onderscheidend vermogen, ondernemend gedrag, geloofwaardigheid en betekenisgeving — zijn krachtige tools. Iedereen die een visie bouwt via deze tools en borgt in zijn organisatie, kan de toekomst aan.” – Richard Bruens, lid raad van bestuur Van Lanschot Bankiers

“StoryDoing geeft een praktische handleiding voor bedrijven in de betekeniseconomie. Bedrijven worden steeds nadrukkelijker gevraagd een concreet, constructief verschil te maken. Dit boek wijst ondernemers de weg naar ‘preach what you practice’.” – Kees Klomp, auteur Handboek betekenisvol ondernemen

“StoryDoing beschrijft de route die we gevolgd hebben tijdens de succesvolle transformatie van de Van Nelle Fabriek. Van complete leegstand naar UNESCO-monument.” – Remko Overdam, Directeur KondorWessels Ontwerpfabriek

Circulaire praktijken; groen en rijp

Auteur(s): Dennis Moet
Publicatie: september 2017
Prijs: € 27,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Circulaire economie is het gesprek van de dag. Maar hoe gaat het nou in de praktijk op lokaal schaalniveau? En wat is de link met architectuur, erfgoed, ambacht, kunst, onze voedselvoorziening en welbevinden? Wie zijn smaakmakers? Geeft circulariteit een boost aan de lokale duurzaamheid en economie? Belangrijke en urgente vragen. Deze publicatie toont wat er rondom circulariteit in stad en land hands-on al gebeurt en maakt duidelijk dat Circulaire praktijken gamechangers zijn!