The Circular Economy Handbook. Realizing the Circular Advantage

Auteur(s): Peter Lacy Long, Jessica
Publicatie: januari 2020
Prijs: € 30,99
Taal: Engels

Can we align global production and consumption systems with sustainability? Can business growth actually lead to a healthier planet? Can companies innovate through the circular economy to create competitive advantage and genuine impact?

Waste to Wealth proved that the emerging circular economy advantage exists – now Lacy, Long and Spindler show you how to realize it at speed and scale in The Circular Economy Handbook.

We stand at a crossroads, with rising geopolitical and geo-economic tensions, massive technological change and a host of social and environmental challenges. We are pushing planetary boundaries to their limits, with climate change and threats to biodiversity and oceans as just a few examples. Significant impacts are already being felt, and both people and planet face potentially catastrophic and irreversible consequences if we don’t urgently change our global model and systems. Our current linear “take, make, waste” models of production and consumption will not be sustainable in a world of some 9 billion people by 2050, especially with ever-expanding rates of consumption. Thriving within these dynamics demands more than incremental adjustments to business-as-usual.

The circular economy offers a powerful means to decouple growth from use of scarce and harmful resources, enabling greater production and consumption with fewer negative environmental impacts—at the same time, making companies more innovative and competitive. In fact, this book shows that $4.5 trillion in economic value is at stake.

Delivering on the promise of a circular economy demands impact and scale, extending through value chains and, ultimately, disrupting the entire economic system.

In The Circular Economy Handbook, the authors illuminate the path from insight to action, from linear to circular. With case studies, advice and practical guidance, they show leaders how to pivot towards a holistic circular organization, embedding circularity internally and delivering broad-based system change.

With unique insights across business models, technologies, and industries – featuring stories and real-world examples from circular pioneers – this book is the essential guide to help companies become leaders in the movement to secure the circular economy advantage.

Ondernemen met impact. Leiderschapslessen van een ondernemer met een missie.

Auteur(s): Arko van Brakel
Publicatie: januari 2020
Prijs: € 27,50
Taal: Nederlands

De belangrijkste wereldwijde ontwikkelingen van dit moment, vragen om ondernemende beslissingen. Nu onder druk van vergrijzing, klimaatverandering en technologische ontwikkelingen veel economische en maatschappelijke wetmatigheden verdwijnen, zijn innovaties belangrijker dan ooit. Wij mensen kunnen een positieve impact op de wereld hebben door te ondernemen, werken en organiseren als een ecosysteem, in harmonie met onze omgeving. Dit vraagt een leiderschapscultuur die niet is gebaseerd op macht of controle, maar op het vertrouwen dat mensen die thuis grote besluiten kunnen nemen dat ook op hun werk kunnen. Hierdoor ontstaat een ondernemende en innovatieve cultuur. Als bonus wordt werk leuker, gezonder en succesvoller en ontstaat een duurzamere verdeling van winsten en opbrengsten. Ondernemen in harmonie met de omgeving betekent dat er ook aandacht is voor welvaart en welzijn.

Dit boek helpt je als leider en ondernemer om impact te hebben door aan je business te werken in plaats van in je business te verzanden. Ook als die business onderwijs, zorg of een sociale onderneming betreft. Het geeft je de handvatten om betere besluiten te nemen en een high-performance organisatie te bouwen.

Bekende en minder bekende praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met wetenschappelijke inzichten en de soms zeer persoonlijke ervaringen van de auteur. Arko van Brakel heeft dan ook maar één doel met dit boek: jou inspireren om te ondernemen met impact.

De kleine Circulaire economie voor Dummies

Auteur(s): Rozanne Henzen
Publicatie: januari 2020
Prijs: € 9,99
Taal: Nederlands

Het doel van de Rijksoverheid is een volledig circulair Nederland in 2050. Belgische ministers stelden een lijst met 21 maatregelen op om nog eerder een circulair België te realiseren. Maar wat is eigenlijk een circulaire economie? En waar begin je? ‘De kleine Circulaire economie voor Dummies’ is een toegankelijk boek voor iedereen die meer wil weten over een circulaire economie, die behoefte heeft aan een heldere uitleg en die op zoek is naar tips en tricks om de principes ervan zelf in praktijk te brengen.

Rozanne Henzen is onderzoeker aan het Expertisecentrum Sustainable Transformation van de Antwerp Management School, waar ze zich onder meer richt op de circulaire economie. In 2018 was ze deelnemer aan de Nationale DenkTank, waar ze onderzoek deed naar het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

De gelukkige organisatie. Organisatieontwikkeling vanuit betekenis

Auteur(s): Raymon Geurts
Publicatie: december 2019
Prijs: € 29,50
Taal: Nederlands

Hoe creëren we welzijn en geluk voor velen in plaats van welvaart voor enkelen? Hoe worden bestaande organisaties toekomstbestendig en betekenisvol? Hoe zorgt betekenis voor een wendbare organisatie? Welk leiderschap is nodig om betekenis en échte zelfsturing van medewerkers centraal te stellen? Wat vraagt dit van de bestuurlijke elite in organisaties? Deze indringende en actuele vragen over organisatieontwikkeling vormen de grondslag van dit boek.

Ontwikkeling doet zich niet voor in vaste fasen, maar het helpt als je weet waar je je als organisatie en persoonlijk bevindt in het proces en wat de volgende stap kan zijn. Dit inzicht biedt dit boek. Beschouw het als een gids om bestaande organisaties (weer) vanuit betekenis te ontwikkelen en de maatschappelijke impact te vergroten.

‘De gelukkige organisatie’ is ontstaan uit vele ervaringen – zowel successen als butsen en kneuzingen – die je hopelijk inspireren om een eigen weg in te slaan.

Raymon Geurts is een veel gevraagd spreker, founder van adviesbureau Berckeley Square en co-founder van netwerkorganisatie Happy Companies.

De sociaal ondernemer

Auteur(s): Marianne Dagevos
Publicatie: november 2019
Prijs: € 14,95
Taal: Nederlands

De sociaal ondernemer is een compact en handzaam praktijkboekje voor mensen die maatschappelijke kwesties op een ondernemende manier willen aanpakken. Veel verschillende kanten van sociaal ondernemerschap worden besproken aan de hand van vier rubrieken: Wat, Hoe, Met Wie en Waarheen. Meer dan 100 adviezen, modellen en overzichten worden afgewisseld met aansprekende voorbeelden en actuele thema’s.

De sociaal ondernemer is een praktisch naslagwerk en inspiratiebron voor studenten en professionals die te maken krijgen met sociaal ondernemen in een stage, minor, praktijkopdracht of in het werkveld. Handig ook als houvast bij het schrijven van scripties en verslagen.
De sociaal ondernemer maakt deel uit van de succesvolle reeks Coutinho-praktijkboeken voor professionals.

Dit praktijkboekje is geschreven voor hbo-studenten Social Work, Toegepaste Psychologie, paramedische opleidingen en verpleegkunde. Het kan ook nuttig zijn voor studenten economie, ondernemerschap en bestuurskunde. Daarnaast is deze uitgave interessant voor ondernemers en beleidsmedewerkers.

Marianne Dagevos is zelfstandig onderzoeker, tekstschrijver, gastdocent, adviseur en coach voor sociaal ondernemingen en sociale innovaties. Ze is auteur van het studieboek ‘Voor een goede zaak’ (2015).

Purpose. Het verhaal van de moraal

Auteur(s): Paul Stamsnijder
Publicatie: november 2019
Prijs: € 29,99
Taal: Nederlands

Er is geen begrip in het huidige strategiedenken dat zo vaak wordt gebruikt als purpose. Logisch. Want wie voor een hoger doel gaat, krijgt niet alleen een sterkere reputatie en meer invloed, maar doet het financieel ook beter. Tegelijkertijd is er geen begrip dat zo vaak verkeerd wordt begrepen. Met alle gevolgen van dien: is het verhaal niet oprecht, dan ligt reputatieschade op de loer.

Met dit boek zet Paul Stamsnijder organisaties op scherp: het ontwikkelen van je purpose is een zaak voor hoofd, hart en handen. Hij laat zien hoe je achterhaalt wat de verwachtingen van stakeholders zijn, hoe je je hogere doel bepaalt en medewerkers daarin meeneemt, en hoe je hierover met de buitenwereld communiceert. Purpose schetst het verhaal van de moraal. Voor organisaties die het voortouw willen nemen in onze samenleving, door maatschappelijke, economische en persoonlijke meerwaarde te creëren.

Purpose – het verhaal van de moraal is de ideale gids voor leiders, bestuurders, toezichthouders, managers, marketeers en communicatieprofessionals die groter durven te denken. Een geloofwaardige bedoeling gaat voorbij de doelstellingen. Wie kleiner denkt, maakt problemen groter. Wie groter denkt, maakt problemen kleiner.

De gulden snede. Herman Wijffels over een economie die werkt voor mens en aarde.

Auteur(s): Wilma de Rek
Publicatie: november 2019
Prijs: € 15,-
Taal: Nederlands

Herman Wijffels is bekend als “de beste premier die Nederland nooit heeft gehad’. Hij was econoom, CDA-politicus, bestuurder (van de Wereldbank, de SER) en bankier. Al die tijd hield hij zich intensief bezig met de grote vraag van deze tijd: de toekomst van de aarde.

Welke wereld geven we door aan de volgende generatie? Hoe zorgen we dat de aarde leefbaar blijft? Politiek, banken en de landbouwsector spelen in de ogen van Wijffels een cruciale rol bij het verduurzamen van de samenleving. In dit boek ontvouwt Wijffels in gesprek met Wilma de Rek zijn verrassende en persoonlijke visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en politiek.

In die visie hebben sinds de industriële revoluties de “masculiene’, veroverende krachten de overhand gehad. Dat heeft geleid tot een gigantische stijging van de materiële welvaart, maar ook tot verwoesting van de aarde. De mensheid is toe aan een nieuwe fase in zijn ontwikkeling, waarin een evenwicht ontstaat met de “feminiene’, conserverende en verzorgende krachten: de gulden snede.

Meer uit Minder. Hoe onze welvaart op verrassende wijze groeide met minder grondstoffen en wat er nu gaat gebeuren.

Auteur(s): Andrew McAfee
Publicatie: november 2019
Prijs: € 22,99
Taal: Nederlands

Technologie en kapitalisme: de ingrediënten voor een betere toekomst.

De wereldbevolking blijft maar groeien, wordt rijker en consumeert meer, en we zitten bijna of misschien al helemaal op het toppunt van ons verbruik van natuurlijke grondstoffen. En toch is er reden voor optimisme. Ondanks de bevolkingsgroei en onze voortdurende vraag naar meer, loopt ons verbruik juist terug. In Meer uit minder onderzoekt New York Times-bestsellerauteur Andrew McAfee hoe technologie en kapitalisme hand in hand gaan in het scheppen van een rooskleurigere toekomst, maar waarschuwt hij ons ook voor de mogelijke gevaren op de weg ernaartoe.

In dit hoopgevende boek analyseert McAfee hoe het kapitalistische streven naar hogere winsten heeft geleid tot een zoektocht naar lagere kosten. Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat bedrijven steeds efficiënter kunnen produceren en consumenten meer doen met minder. Zo gebruiken boeren GPS om grotere oogsten te behalen met minder grondstoffen, worden auto’s steeds lichter en zuiniger, en maakt de smartphone steeds meer apparaten overbodig. Desondanks moeten we ons volgens McAfee nog steeds zorgen maken over zaken als overbevissing en de opwarming van de aarde. Een onthullend verslag over de huidige stand van zaken en de veelbelovende toekomst van de aarde en de mensheid.

De sociaal ondernemer

Auteur(s): Marianne Dagevos
Publicatie: november 2019
Prijs: € 12,95
Taal: Nederlands

De sociaal ondernemer is een compact en handzaam praktijkboekje voor mensen die maatschappelijke kwesties op een ondernemende manier willen aanpakken. Veel verschillende kanten van sociaal ondernemerschap worden besproken aan de hand van vier rubrieken: Wat, Hoe, Met Wie en Waarheen. Meer dan 100 adviezen, modellen en overzichten worden afgewisseld met aansprekende voorbeelden en actuele thema’s.

De sociaal ondernemer is een praktisch naslagwerk en inspiratiebron voor studenten en professionals die te maken krijgen met sociaal ondernemen in een stage, minor, praktijkopdracht of in het werkveld. Handig ook als houvast bij het schrijven van scripties en verslagen.

De sociaal ondernemer maakt deel uit van de succesvolle reeks Coutinho-praktijkboeken voor professionals.

Dit praktijkboekje is geschreven voor hbo-studenten Social Work, Toegepaste Psychologie, paramedische opleidingen en verpleegkunde. Het kan ook nuttig zijn voor studenten economie, ondernemerschap en bestuurskunde. Daarnaast is deze uitgave interessant voor ondernemers en beleidsmedewerkers.

Marianne Dagevos is zelfstandig onderzoeker, tekstschrijver, gastdocent, adviseur en coach voor sociaal ondernemingen en sociale innovaties. Ze is auteur van het studieboek ‘Voor een goede zaak’ (2015).

Handbook on Corporate Foundations. Corporate and Civil Society Perspectives

Auteur(s): Lonneke Roza & Lucas Meijs
Publicatie: oktober 2019
Prijs: € 155,--
Taal: Nederlands

Companies increasingly play a meaningful role in civil society and the philanthropic sector through Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Philanthropy (CP). The most well studied form of allocating these resources is through outright contributions to operating external foundations and other nonprofit organizations. However, far less is known about the use of corporate foundations, separate and independent nonprofit entities aimed at channeling corporate giving to a social mission related to a company. Corporate foundations are often linked to the founding company through their name, funding, trustees, administration and potential employee involvement. As these foundations are growing in number, size and importance and becoming increasingly visible in the philanthropic sector, the urgency to understand their role and functioning becomes more important.

The primary aim of this volume is to deliver a holistic analysis of the current state-of-the-art on corporate foundations. For that reason, the book includes different perspectives on and use a hybrid concept of corporate foundations.

The book includes three main parts. First, looking further into the organizational processes of corporate foundations, the book analyzes governance and operations as major aspects of organizational performance. Second, it sheds light on the role of corporate foundations in various institutional settings. Lastly, the book includes various stakeholder perspectives on corporate foundations, including corporate employees, beneficiaries, and their non-profit partners.

By reading the book, readers will build a comprehensive understanding of the role and functioning of corporate foundations, understand new avenues for research and, in case they are practitioners in the field, find practical advice rooted in academic research.

Het grote gevecht – & het eenzame gelijk van Paul Polman

Auteur(s): Jeroen Smit
Publicatie: oktober 2019
Prijs: € 24,99
Taal: Nederlands

Februari 2017 mislukt de poging van Kraft Heinz om voor 135 miljard euro Unilever te kopen. Een bedrijf dat stelt op de wereld te zijn om geld te verdienen heeft volgens Paul Polman geen bestaansrecht. De CEO van Unilever weigert voor een paar miljardairs te werken. Bedrijven moeten een force for good zijn, werken voor de miljarden mensen die niks hebben.
Overheden en goededoelenorganisaties dragen Polman op handen, maar het vertrouwen van analisten en beleggers is dun. Dat goede is nauwelijks in hun rekensommen te vangen. De beloofde verkoopverdubbeling van Dove en Magnum wel. Maar hoe duurzaam is dat?

Zijn poging om Unilever een veilige Nederlandse haven binnen te loodsen, zo de Brexit te ontvluchten en bescherming tegen op snelle winst gerichte aandeelhouders te zoeken, loopt uit op een drama. Balancerend tussen het geld en het goede loopt Polman, meer “priester’ dan CEO, te ver voor de troepen uit. De wereld snakt naar een bedrijfsleven dat zich over de grote vraagstukken van deze tijd, zoals het veranderende klimaat, ontfermt. Het Grote Gevecht laat op meeslepende wijze zien dat we daarvoor allemaal een grote draai moeten maken. Zo kan de ziel van het kapitalisme worden gered.

Jeroen Smit (1963), bedrijfskundige en voormalig hoogleraar journalistiek, doet al dertig jaar onderzoek naar leiderschap in het bedrijfsleven. Van zijn boeken over Ahold (Het drama Ahold, 2004) en ABN Amro (De prooi, 2008) werden meer dan 350.000 exemplaren verkocht. Ze werden bekroond als “Managementboek van het Jaar’, “Journalistieke boek van het jaar’, “Beste onderzoeksjournalistiek’. Van De prooi werden een toneelstuk en een tv-serie gemaakt. Smit ontving de Machiavelliprijs, omdat hij de oorzaken van de economische crisis voor een breed publiek toegankelijk wist te maken.

Bosatlas van de duurzaamheid

Publicatie: oktober 2019
Prijs: € 29,95
Taal: Nederlands

De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en een tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. De Bosatlas van de duurzaamheid geeft u een actueel overzicht, aantrekkelijk vormgegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics.