Volkskrant: “Duurzaam ondernemen lange weg”

(Gepubliceerd in De Volkskrant van 19 maart 2002). Duurzaam ondernemen valt niet mee. Ruim twintig Nederlandse bedrijven hebben zich laten doorlichten met een ‘duurzaamheidsscorekaart’. De meesten doen het relatief goed. Maar de aandacht voor de omstandigheden in verre vestigingen of bij lokale toeleveranciers kan nog een stuk beter, concludeert adviesbureau DHV. ... lees meer

Column FD: “Het einde nadert van Pims mooiste maanden”

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 19 maart 2002). Het patroon is telkens weer hetzelfde. Iemand belt met het verzoek of ik een bijdrage wil leveren aan een symposium of aan een conferentie. Het onderwerp komt overeen met mijn vakgebied en interesse, de datum vormt geen beletsel. Vraag van mijn kant: ‘Bent u als organiserende instelling commercieel, academisch of non-profit van aard?’ Commercieel dus. ‘Aan welke andere sprekers denkt u?’ Nogal eens valt dan, juist bij commerciële organisaties, de naam van Pim Fortuyn. ‘Waarvoor wilt u hem op het programma hebben?’ ‘Voor het vuurwerk. Hij brengt leven in de brouwerij, gooit de knuppel in het hoenderhok, is provocerend, en daar houden de mensen van.’ Vanaf hier is nog maar één vraag nodig. ‘Heeft hij al toegezegd?’ ‘Ja.’ ‘Dan stel ik voor dat u voor mijn onderdeel een andere spreker zoekt.’ Of: ‘Nee, wij willen hem hierna bellen.’ ‘Dan stel ik u voor de keuze: ofwel hij, ofwel ik, maar niet wij beiden in hetzelfde programma.’ Soms wordt de uitnodiging aan mij gehandhaafd, soms niet. ... lees meer

Economisch gezond midden- en kleinbedrijf een algemeen maatschappelijk belang

Dankzij de werkgelegenheidsgroei en innovatieve kracht zorgt het midden-en kleinbedrijf voor een belangrijk deel van de economische groei van Nederland. Er is een positief verband tussen een relatief goed draaiend en snel groeiend mkb en een voorspoedige economische groei van een land, op een later tijdstip. Het bewijst dat het mkb een onafhankelijke bron is van economische groei, ofwel dat het mkb economische groei doorgeeft. Een economisch gezond midden- en kleinbedrijf is een algemeen maatschappelijk belang. Deze uitspraken deed dr. A.H.E.M. Wellink, president van de Nederlandsche Bank,tijdens het Slot Zeist Congres van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen van MKB-Nederland. Hij nam uit handen van voorzitter J. ten Hoopen het rapport -De turbulente omgeving van de maatschappelijk ondernemer’ in ontvangst. ... lees meer

Report calls for more business ethics training

A trend-monitoring report released by the Institute of Business Ethics, in partnership with corporate reputation consultancy Fishburn Hedges, reveals that staff are increasingly held to account by employers regarding ethical business practice – yet are less likely to receive training on how to deal with ethical dilemmas in the workplace. The survey shows that, for the first time, compliance with a company code of business ethics is now included in employment contracts by the majority of companies with codes. Nearly two-fifths have used their code in disciplinary procedures, compared with one-third in 1995. Although human resource departments are becoming more involved, responsibility for the code is now typically held by the legal department or company secretary. The report reveals that companies have recently experienced concerns with a wide range of ethical issues, from corruption and bribery (31%), and supply chains and sourcing (38%), to product safety (28%) and remuneration of senior staff (30%). ... lees meer

WHO wil grotere rol bedrijven bij gezondheid

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 14 maart 2002). Het internationale bedrijfsleven moet in samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties meer investeren in armoedebestrijding en gezondheidszorg. Dat zei secretaris-generaal Gro Harlem Brundtland van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gisteravond in Amsterdam op een symposium over duurzaam ondernemen. ... lees meer

Growing interest in worldwide ethical business standards

Several Japanese companies are beginning to follow the ethics compliance management system standard named ECS2000. It and other additions to the rapidly expanding area of ethical corporate behavior, such as the draft Israeli standard SI 10000 for social responsibility and community involvement, are fueling broader efforts to investigate the practicality of a common, worldwide business ethics guideline. The idea is to mimic the approach used for existing environmental and quality management by the International Organization for Standardization, the voluntary, global federation of standards-writing experts from 141 countries. ... lees meer

Communicatie nieuwe waarden vraagt om meer moed

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 11 maart 2002). Ondernemers moeten hun vrees voor het debat over maatschappelijke thema’s overwinnen, aldus Daniëlle Driessen en Femke Zwaal De laatste jaren nemen en krijgen bedrijven een steeds grotere verantwoordelijkheid in het publieke domein omdat economische én sociale verhoudingen drastisch veranderd zijn. Een gezonde samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, burgers én bedrijven. Door de huidige toenemende vraag van consumenten naar verantwoorde producten en diensten realiseren organisaties zich dat zij een voorsprong kunnen behalen door het (her)-waarderen van waarden, zoals duurzaamheid, betrokkenheid en diversiteit. Nieuwe waarden leiden dan ook tot een nieuwe manier van communiceren. ... lees meer

FD: “Accountants raken advieswerk kwijt”

Levensmiddelenconcern Unilever en handelshuis Hagemeyer hebben besloten om hun controlerend accountant niet meer in te schakelen als adviseur. Mediaconcern VNU zegt zo’n besluit op dit moment te overwegen, hoewel de scheiding daar in de praktijk al bestaat. Bij Unilever en Hagemeyer is Pricewater- houseCoopers (PwC) de controlerend accountant. Ernst & Young controleert de boeken van VNU. ... lees meer

Simon Zadek in het FD: ‘De tijd voor intelligent kapitalisme is aangebroken’

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 11 maart 2002). Wie een tweede Enron wil voorkomen, moet zijn heil niet zoeken in nog meer regelingen, maar gewoon het bonussysteem voor fondsbeheerders en de opleidingen voor accountants veranderen. Want dan pak je de oorzaken van het probleem aan in plaats van de symptomen. Dat is de mening van Simon Zadek, Chief Executive van de internationale organisatie AccountAbility. ... lees meer

Eerste klimaatneutrale congres van Nederland

Het 3e Nationaal Sustainability Congres, dat plaatsvindt op 19 maart in ’t Spant te Bussum, is het eerste klimaatneutrale congres van Nederland. Alle uitstoot van CO2 die gepaard gaat met het energieverbruik van het congres en het transport van de deelnemers wordt door Business for Climate gecompenseerd met CO2-credits uit duurzame bosprojecten. CO2 is de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. Door de aanplant van duurzaam bos wordt CO2 opgenomen uit de atmosfeer en wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van biodiversiteit. In totaal wordt 7 ton CO2-gecompenseerd. ... lees meer