Amazon Co-founds The Climate Pledge, Setting Goal to Meet the Paris Agreement 10 Years Early

Yesterday, Amazon and Global Optimism announced The Climate Pledge, a commitment to meet the Paris Agreement 10 years early. Amazon today becomes the first signatory of this pledge. The Climate Pledge calls on signatories to be net zero carbon across their businesses by 2040—a decade ahead of the Paris Accord’s goal of 2050. Companies that […] ... lees meer

Unilever achieves 100% renewable electricity across five continents

Unilever announced today that its factories, offices, R&D facilities, data centres, warehouses and distribution centres across five continents are now powered by 100% renewable grid electricity. As far as possible, Unilever’s transition to renewable electricity has been delivered through supporting the development of local renewable energy markets, with 38% of its grid electricity supplied through […] ... lees meer

Shell Nederland steunt het Nederlandse klimaatakkoord

Vandaag heeft Marjan van Loon (president-directeur Shell Nederland) een brief aan Ed Nijpels aangeboden, waarmee ze namens Shell Nederland steun heeft uitgesproken voor het Nederlandse klimaatakkoord. Nederland heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Meer dan honderd organisaties zijn samen na lang beraad tot een pakket maatregelen gekomen dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd om opwarming […] ... lees meer

Nestlé versnelt actie om klimaatverandering aan te pakken en committeert zich aan netto nul emissie in 2050

Nestlé heeft vandaag haar ambitie aangekondigd om tegen 2050 netto nul emissie van broeikasgas te bereiken. Het omarmt het meest ambitieuze doel van de Overeenkomst van Parijs, de wereldwijde temperatuurstijging beperken tot 1,5 °C. Vooruitlopend op de Climate Action Summit van de Secretaris-Generaal deze maand, zal Nestlé de belofte ‘Business Ambition for 1.5 °C’  ondertekenen. […] ... lees meer

Bij 60% kantooroppervlak ontbreekt nog binnenkort verplicht energielabel

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland energielabel C of beter hebben. Op dit moment voldoet 60% (oftewel 41 miljoen m2) van het kantooroppervlak nog niet aan deze eis. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de meerderheid van deze kantoren (83%) überhaupt nog geen energielabel heeft. Een deel van de kantoren zonder label is […] ... lees meer

KLM verdubbelt CO2-compensatie passagiers

Tijdens de KLM Werelddeal Weken (van 29 augustus tot en met 16 september) verdubbelt KLM het bedrag dat passagiers betalen als zij hun aandeel in de CO2-uitstoot van hun vlucht willen compenseren. Dit kan met KLM’s CO2ZERO-programma. De opbrengst van de CO2-compensatie gaat naar het CO2OL Tropical Mix-herbebossingsproject in Panama. De passagier vliegt dus niet […] ... lees meer

CO₂-neutrale producten helpen mee in de strijd tegen klimaatverandering

Om de opwarming van de aarde te reduceren, is het terugdringen van de concentratie CO₂ in de atmosfeer de wereldwijde uitdaging. Daarbij wordt vooral ingestoken op energiebesparing, hernieuwbare energie en ondergrondse CO₂-opslag. Maar er is meer nodig, en ook mogelijk. Zo kunnen fabrikanten de hoeveelheid ‘embodied carbon’ in hun producten minimaliseren en wordt onderzoek gedaan […] ... lees meer

Regering wil wet aanpassen om zonnepanelen op daken burgers en bedrijven af te dwingen

Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer dat het kabinet via een wijziging van het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ gemeenten de mogelijkheid wil bieden om zonnepanelen op daken bij burgers en bedrijven af te dwingen. ‘Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om toepassing van zon-pv op daken af te dwingen’, schrijft minister Wiebes in zijn brief aan […] ... lees meer

Boeren FrieslandCampina tonen veel interesse in kleine windmolens

De samenwerking tussen FrieslandCampina en E.A.Z. wind leverde direct veel enthousiaste reacties op bij de leden melkveehouders. Binnen twee maanden hebben bijna 400 geïnteresseerden zich aangemeld. Op donderdag 22 augustus werd de eerste molen vanuit dit project reeds geplaatst, op het boerenerf van Melkveebedrijf Poppe in Zwolle.  Een E.A.Z. molen helpt bij het volledig voorzien in de […] ... lees meer