Project Drawdown publiceert update van de belangrijkste klimaatoplossingen

In het voorjaar van 2017 heeft Project Drawdown het brede onderzoek naar klimaatoplossingen vrijgegeven met de publicatie van het best verkochte boek ‘Drawdown’ en open-source digitale bronnen op Drawdown.org. Het gepubliceerde onderzoeksmateriaal heeft veel invloed gehad, onder meer op stedelijke klimaatplannen en initiatieven van bedrijven. De publicatie van een uitgebreide review is de eerste grote update van de beoordeling van oplossingen om de wereld op te schuiven richting “Drawdown” – het toekomstige tijdstip wanneer niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer stoppen met stijgen en de start van het gestaag afnemen. Op 12 maart spreekt Chad Frishmann (onderzoeksdirecteur Project Drawdown en mede-oprichter Drawdown Europe) de vaste kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat toe over project Drawdown en klimaatoplossingen. 

Op 8 november 2018 werd op het 18de Nationaal Sustainability Congres de Nederlandse vertaling van het boek Drawdown geïntroduceerd.

Project Drawdown voert een doorlopende evaluatie uit en analyse van klimaatoplossingen: de praktijken en technologieën die kunnen leiden tot een vermindering van het teveel van broeikasgassen in onze atmosfeer – om de wereld te voorzien van een actuele en robuuste bron van informatie.

In de update wordt een nieuwe ranking van klimaatoplossingen gepresenteerd.

Share Button