Máxima kan weer shoppen bij modehuis Graciela Naum

Prinses Máxima kan weer met een schoon geweten terecht bij het Argentijnse modehuis Graciela Naum, een van haar favoriete kledingontwerpers. Dat zegt de Nederlandse adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen Pierre Hupperts, die de ontwerpster bijstaat in een programma ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. ... lees meer

Laurus ontvangt subsidie voor duurzame supermarkt

Het ministerie van Landbouw heeft enkele tonnen subsidie verstrekt aan supermarktconcern Laurus voor het omvormen van de Super de Boer tot een duurzame supermarkt. Het subsidiegeld komt ten goede aan een kennisconsortium, waarin Laurus samenwerkt met The Greenery, Oxfam Novib, Stichting Natuur & Milieu, het LEI, de Erasmus Universiteit en het Erasmus Food Management Instituut (EFMI). Alle partijen leggen ook zelf geld in. In totaal is er 620.000 euro beschikbaar. ... lees meer

NIVRA start Projectgroep niet-financiële informatie

In juni 2006 is een NIVRA-projectgroep Verantwoording en assurance van niet-financiële informatie (NFI) van start gegaan. Doel van de projectgroep is een omschrijving te geven van het begrip niet-financiële informatie en de rol van de accountant daarbij, met de nadruk op de assurance die de accountant bij een verantwoording van zulke informatie kan geven. ... lees meer

Duurzaam ondernemen in Multicultureel Suriname

Op 1 september 2006 zal het Suriname Entrepreneurs Platform worden geproclameerd (locatie: De Baak te Noordwijk). Het Suriname Entrepreneurs Platform staat open voor alle entrepreneurs waar ook ter wereld. Het platform biedt een krachtige leer- en investeringsruimte voor alle maatschappelijk verantwoordelijke entrepreneurs die duurzaam willen ondernemen in een leerrijke Surinaamse multiculturele omgeving. Na dertig jaren staatkundige onafhankelijkheid is nu de tijd dat de nieuwe generaties binnen en buiten Suriname een vernieuwingsvisie samenhangend tot uitvoer te brengen. De samenhangende acties zullen leiden tot de versnelde ontwikkeling van de permanente voorspoed Republiek Suriname. ... lees meer

Duurzaam ondernemen steeds een ketenbenadering

DHV is een adviesbureau met een speciale adviesgroep voor duurzaam ondernemen. In de vorm van een digitale nieuwsbrief bericht DHV over actuele zaken op dit gebied. Dat begon ongeveer zes jaar geleden toen de aandacht voor milieumanagement verbreedde naar andere gebieden binnen duurzaam ondernemen, zoals sociale en ethische kwesties. Folkert van der Molen, accountmanager bij DHV vertelt in dit artikel over de trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen. ... lees meer

Veenman sluit zich aan bij Charitas

In het kader van haar activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit Veenman zich aan bij Stichting Charitas. Charitas is een inkooporganisatie en kenniscentrum voor non-profitorganisaties. Door het partnerschap wil Veenman charitatieve instellingen helpen om efficiënter en goedkoper te opereren en zo meer tijd, capaciteit en middelen beschikbaar te hebben voor hun eigenlijke werk. ... lees meer

Duurzaam narcisme

“Duurzaam is weer hip”, het artikel van Machteld Veen van afgelopen maand (14 juli) in Metro, hinkt op meer dan één gedachte. Allereerst de titel: ik ben benieuwd naar welk tijdperk zij daarin verwijst, want hoezo is duurzaam ooit al eerder hip geweest? Vóór die verfoeide geitenwollen sokken soms? Natuurlijk niet, want toen moest “duurzaam” nog uitgevonden worden. Ja, wel door diezelfde geitenwollen sokken helaas, dat is er een beetje lastig aan. ... lees meer

Merendeel bedrijven gaat komende 10 jaar niet investeren in MVO

Nederlandse sollicitanten vragen niet naar de waarden van het bedrijf. Zowel internationaal gezien als in Nederland brengt één op de vijf werkgevers haar medewerkers tijdens elke team meeting op de hoogte van de mission statement. Meer dan de helft van de ondervraagde managers geeft aan dat zij bij het opstellen van de mission statement rekening houdt met de mening van hun medewerkers. Deze resultaten blijken uit een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd door financieel werving- en selectiebureau Robert Half Finance & Accounting in negen landen bij 2.739 Human Resources en Finance Managers. ... lees meer