Patentaanvraag voor retourpremiesysteem gehonoreerd

Om de terugname en hergebruik van materialen in de circulaire economie te verbeteren, is een nieuwe inzamel aanpak nodig. Producentencollectief Weee Nederland ontwikkelde daarom een innovatief terugnameconcept voor allerlei soorten materialen. Het retourpremiesysteem koppelt een forse retourpremie voor het inleveren van een oud product aan de aankoop van een nieuw product. Door gebruik te maken […] ... lees meer

26 soorten microplastics en -rubbers in Nederlandse rivieren opgespoord

Op zeer nauwkeurige wijze hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en de Universiteit van Amsterdam microplastics en -rubbers in de Dommel, de Maas en Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties gemeten. Het merendeel van alle microplastics in zeeën en oceanen wordt aangevoerd door rivieren, waar de microplastics vanuit verschillende bronnen samenkomen. Kennis over die bronnen […] ... lees meer

Waalse AMB-Ecosteryl biedt duurzame oplossing in onschadelijk maken van ziekenhuisafval

Het Waalse bedrijf AMB-Ecosteryl draait overuren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Het bedrijf dat al achttien jaren actief is in de verwerking van medisch afval, ontwikkelde een duurzame magnetron om dit vuilnis veilig en snel te behandelen. Ze krijgen momenteel veel aanvragen binnen uit verschillende landen, onder meer ook uit China. […] ... lees meer

Rli: Kabinet moet meer greep op gevaarlijke stoffen krijgen

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Het aantal van deze stoffen en het gebruik ervan nemen toe, evenals het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Daarom is nieuw beleid noodzakelijk, zo concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur […] ... lees meer

Bouwmachines 99% stikstofvrij dankzij inventieve technologie Mourik EGP

Bouwmaterieel zoals graafmachines, kraanheimachines, walsen, asfaltmachines, generatoren etc. kunnen meer dan 97% minder NOx uitstoten door een nieuwe technologie. Ook vermindert deze technologie de uitstoot van schadelijke fijnstof als roet tot het absolute minimum. De technologie is ontwikkeld door Mourik EGP (Exhaust Gas Purification) die deze techniek al jaren toepast in de scheepvaart en industrie. […] ... lees meer

Bedrijven werken samen toe naar Zero Waste | Symposium Green Business Club goed bezocht

Dinsdag 3 maart organiseerde Green Business Club Nederland in samenwerking met Amsterdam Economic Board, Milieu Service Nederland, Renewi, RVO Nederland en ABN AMRO het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’. Dagvoorzitter Inge Diepman leidde ruim 140 deelnemers door de dag waarbij handvatten geboden werden aan bedrijven en organisaties die hun afvalstromen (verder) willen verduurzamen. […] ... lees meer

MVO Nederland en partners in gesprek met Frans Timmermans over behoud tropische bossen en biodiversiteit

Elke ondernemer kan meedoen in het bereiken van de nieuwe economie. Ook als het gaat om biodiversiteit en het behoud van tropische bossen. Dat was een belangrijke boodschap aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en initiator van de EU Green Deal deze week. Dit gesprek vond plaats op initiatief van het REDD+ Business Initiative (RBI), […] ... lees meer

Innovatief veevoer beperkt maatschappelijke kosten veehouderij aanzienlijk

Het gebruik van innovatief veevoer dat minder eiwitten bevat, zorgt ervoor dat de gevolgen van de veehouderij voor milieu, samenleving en economie veel minder groot worden. Alternatief voer voor varkens en kippen zorgt er niet alleen voor dat minder stikstof in het milieu terecht komt dan bij het gebruik van traditioneel voer. Ook de lucht […] ... lees meer

Dramatische afname flora en fauna in agrarisch gebied sinds 1900

De flora en fauna van het agrarisch gebied in Nederland zijn sterk veranderd in de afgelopen eeuw. Akkerplanten zijn sinds 1900 met 35 procent achteruitgegaan, graslandvlinders met 80 procent, en kenmerkende vogels van het open boerenland met 85 procent. Dit blijkt uit nieuwe historische tijdreeksen van enkele natuurindicatoren, berekend door het CBS, Floron, De Vlinderstichting […] ... lees meer