Tikkende tijdbom onder duurzaam ondernemen”

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 4 oktober 2004). Duurzaam ondernemen is juridisch niet vrijblijvend. Ook zonder aanvullende regels biedt het huidig ondernemingsrecht handvaten om duurzaam ondernemen af te dwingen. Onmaatschappelijk ondernemen kan leiden tot rechtszaken om dat beleid te bestrijden. Dat is de conclusie uit een multidisciplinair onderzoeksproject naar duurzaam ondernemen, gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken. ... lees meer

Nederlandse bedrijven nog steeds betrokken bij gevaarlijke kinderarbeid in India

Ruim 12.000 kinderen werken nog steeds op boerderijen in India die katoenzaad produceren voor de multinationale bedrijven Advanta (Nederland), Emergent Genetics (VS; investeert samen met Unilever in de katoenzaadteelt ), Monsanto (VS) en Bayer (Duitsland). Ongeveer 70.000 kinderen doen hetzelfde werk voor Indiase bedrijven. De kinderen werken lange dagen, veelal als schuldslaven, en gaan niet naar school. Een aantal kinderen is overleden of ernstig ziek geworden door blootstelling aan giftige pesticiden. De belofte van bedrijven in september 2003 om het probleem samen met een gerenommeerde lokale organisatie, de MV Foundation, snel aan te pakken is niet nagekomen. ... lees meer

Nederlands standpunt gevraagd voor ISO MVO richtlijn

De wereldorganisatie voor normalisatie ISO is gestart met het opstellen van een wereldwijde richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze richtlijn helpt bedrijven en organisaties om op een praktische manier met MVO aan de slag te gaan. Vanwege het belang voor het bedrijfsleven en andere stakeholders moet Nederland hierin een een stem hebben. NEN, het centrum van normalisatie, wil een nationale normcommissie oprichten en roept belangstellenden op om zich te melden. ... lees meer

Recessie smoort verantwoord ondernemen niet

De grote zaal van de Rode Hoed in Amsterdam is tot en met de bovengalerij gevuld voor een debatavond over het thema: ‘Tabaksblat als vijgenblad’. Daarvoor trotseren vandaag tweehonderd mensen opgewekt herfstwind en regen. Deelnemers aan het debat zijn twee ondernemers: Rob van Gelder, de bestuursvoorzitter van het beursgenoteerde baggerbedrijf Boskalis , en Ed Voerman, directeur-grootaandeelhouder van het niet-beursgenoteerde vervoersbedrijf Voermans International. Verder aanwezig zijn Jaap van Manen, hoogleraar en accountant met kennis en ervaring, en Peter Paul de Vries, het nationale boegbeeld van de kleine belegger en de schrik van menige aandeelhoudersvergadering. Zelf schuif ik aan om het geluid van de bedrijfsethiek in te brengen. ... lees meer

Akzo Nobel sluit zich aan bij Global Compact-initiatief van de VN

Om de verbondenheid met Corporate Social Responsibility (CSR) verder te versterken, heeft Akzo Nobel zich aangesloten bij het Global Compact van de Verenigde Naties (VN). Het Global Compact is opgericht ter bevordering van verantwoorde mondiale ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele wereld. Akzo Nobel breidt tevens de niet-financiële rapportage uit. ... lees meer