Samen kennis en innovaties ontwikkelen: towards a circular economy

Auteur(s): Donjali Aeilkema, Irma Kleine (LaDouce Tekst & Communicatie), Theo Smit, Iris Vis
Publicatie: februari 2020
Taal: Nederlands

Hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen wordt steeds gewoner, met nauwelijks afval en minimale CO2-uitstoot. We zijn daarmee op weg naar een circulaire economie. De overgang naar deze economie brengt uiteraard ook veel vragen met zich mee. Bijvoorbeeld: hoe krijgen we mensen zover om duurzamere keuzes te maken? Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf duurzamer wordt? Valt er geld te verdienen met duurzaam ondernemen? En hoe zorg je voor een efficiënt hergebruik van afvalstoffen?

Vaak zijn kant-en-klare antwoorden niet voorhanden en is nieuwe kennis noodzakelijk. Industry Relations bekijkt in zo’n geval of er een samenwerkingsprogramma met de Rijksuniversiteit Groningen kan worden opgezet. De RUG zoekt daarbij graag verbinding met het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en burgers. Zo kunnen we Nederland samen innovatiever maken en maatschappelijke impact realiseren.

In dit portfolioboek staat het thema circulaire economie centraal. Of om preciezer te zijn: hoe we met elkaar kennis en innovaties kunnen ontwikkelen om de overgang naar deze economie te versnellen. Deze ontwikkelingen bestrijken alle vakgebieden. De kracht van de RUG is dat zij al deze vakgebieden in huis heeft. Onze onderzoekers zijn daarbij expert in
hun eigen discipline, maar werken ook interdisciplinair samen binnen onderzoekscentra.

Download het boek (pdf)

The Circular Economy Handbook. Realizing the Circular Advantage

Auteur(s): Peter Lacy Long, Jessica
Publicatie: januari 2020
Prijs: € 30,99
Taal: Engels

Can we align global production and consumption systems with sustainability? Can business growth actually lead to a healthier planet? Can companies innovate through the circular economy to create competitive advantage and genuine impact?

Waste to Wealth proved that the emerging circular economy advantage exists – now Lacy, Long and Spindler show you how to realize it at speed and scale in The Circular Economy Handbook.

We stand at a crossroads, with rising geopolitical and geo-economic tensions, massive technological change and a host of social and environmental challenges. We are pushing planetary boundaries to their limits, with climate change and threats to biodiversity and oceans as just a few examples. Significant impacts are already being felt, and both people and planet face potentially catastrophic and irreversible consequences if we don’t urgently change our global model and systems. Our current linear “take, make, waste” models of production and consumption will not be sustainable in a world of some 9 billion people by 2050, especially with ever-expanding rates of consumption. Thriving within these dynamics demands more than incremental adjustments to business-as-usual.

The circular economy offers a powerful means to decouple growth from use of scarce and harmful resources, enabling greater production and consumption with fewer negative environmental impacts—at the same time, making companies more innovative and competitive. In fact, this book shows that $4.5 trillion in economic value is at stake.

Delivering on the promise of a circular economy demands impact and scale, extending through value chains and, ultimately, disrupting the entire economic system.

In The Circular Economy Handbook, the authors illuminate the path from insight to action, from linear to circular. With case studies, advice and practical guidance, they show leaders how to pivot towards a holistic circular organization, embedding circularity internally and delivering broad-based system change.

With unique insights across business models, technologies, and industries – featuring stories and real-world examples from circular pioneers – this book is the essential guide to help companies become leaders in the movement to secure the circular economy advantage.

De kleine Circulaire economie voor Dummies

Auteur(s): Rozanne Henzen
Publicatie: januari 2020
Prijs: € 9,99
Taal: Nederlands

Het doel van de Rijksoverheid is een volledig circulair Nederland in 2050. Belgische ministers stelden een lijst met 21 maatregelen op om nog eerder een circulair België te realiseren. Maar wat is eigenlijk een circulaire economie? En waar begin je? ‘De kleine Circulaire economie voor Dummies’ is een toegankelijk boek voor iedereen die meer wil weten over een circulaire economie, die behoefte heeft aan een heldere uitleg en die op zoek is naar tips en tricks om de principes ervan zelf in praktijk te brengen.

Rozanne Henzen is onderzoeker aan het Expertisecentrum Sustainable Transformation van de Antwerp Management School, waar ze zich onder meer richt op de circulaire economie. In 2018 was ze deelnemer aan de Nationale DenkTank, waar ze onderzoek deed naar het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

99 redenen om te stoppen, en toch door te gaan

Auteur(s): Daan Weddepohl
Publicatie: augustus 2019
Prijs: € 20,99
Taal: Nederlands

Daan Weddepohl, de oprichter van Peerby, vertelt het inspirerende verhaal over de uitdagingen die je als start-upondernemer tegenkomt

De oprichter van Peerby neemt je mee op een reis langs de hoge toppen en diepe dalen van de start-upondernemer.

In 2012 richt Daan Weddepohl Peerby op, een website waar mensen spullen kunnen lenen en uitlenen. Met Peerby wil hij de negatieve impact van de productie van spullen verminderen, door delen gemakkelijker en leuker te maken dan kopen. Het platform is een groot succes, maar het achterliggende businessmodel blijkt niet te werken. Er komt gewoon te weinig geld binnen om het bedrijf draaiende te houden.

Openhartig vertelt Weddepohl over de zoektocht naar een nieuw verdienmodel, het vinden van investeerders, het ontslaan van medewerkers en het opnieuw opbouwen van zijn bedrijf.

Products that Last. Productontwerpen voor circulaire businessmodellen

Auteur(s): Conny Bakker, Marcel den Hollander, Ed van Hinte, Yvo Zijlstra
Publicatie: juli 2019
Prijs: € 29,99
Taal: Nederlands

Products that Last begint, waar de meeste boeken over productontwikkeling eindigen. Als een product ontworpen, gemaakt en verkocht is, verdwijnt het, vanuit het perspectief van ontwerpers en ondernemers voorbij de “nieuwheidshorizon’. Zij beseffen nauwelijks wat er voor kansen liggen in het volgende productuniversum, waar geld wordt verdiend aan producten in gebruik en in het “productenhiernamaals’.

Dit boek biedt lezers een innovatieve, praktische methodologie voor het ontrafelen van de levenslijn van een product en het systematisch napluizen op nieuwe kansen. Het maakt ons bekend met businessmodellen die gedijen bij de kansen die voortkomen uit een veel langer productleven. Het verandert de manier waarop ondernemers en ontwerpers producten ontwikkelen en exploiteren, die daarmee helpen het verbruik van materiaal en energie in de tijd te verminderen.
Niets meer, niets minder.

Prutsenderwijs duurzaam presteren – Over het wat, waarom & hoe van duurzame ontwikkeling en circulaire economie

Auteur(s): Egbert Dommerholt
Publicatie: februari 2019
Prijs: € 24,99
Taal: Nederlands

‘Prutsenderwijs’. Waarschijnlijk roept deze term allerlei associaties op. Je hebt een doel voor ogen, maar weet niet precies hoe daar te komen. Het is een proces van vallen, opstaan en keuzes maken. Vaak de verkeerde, maar soms ook keuzes die geweldig uitpakken. Prutsen heeft ook iets spannends, het geeft energie. Zo gaat het ook met de circulaire economie en duurzame ontwikkeling. Misschien weet je waar je met je organisatie ongeveer naar toe wilt, maar heb je geen idee hoe aan dit proces vorm te geven. Daarvoor reikt dit boek handvatten aan. Maar voor je daarmee aan het werk kunt, moet je eerst weten waar het precies over gaat en waarom je met duurzame ontwikkeling en de circulaire economie aan de slag zou moeten.

Circular Chefs. Leer de vijf principes van klimaatvriendelijk koken

Auteur(s): Freke van Nimwegen & Nadine Maarhuis
Publicatie: november 2018
Prijs: € 12,50
Taal: Nederlands

Dit kookboek leert jou op een nieuwe manier naar eten te kijken. En dat is hard nodig, want een derde van alle klimaatbelasting komt door ons voedsel. Tijd voor een nieuwe aanpak van ons consumptiepatroon – en daar gaat dit kookboek je bij helpen!
Aan de hand van vijf principes ontdek én proef je de verschillende aspecten van circulair koken. En het leuke is: het is verrassend lekker! Denk aan vegan gerechten met groente van het seizoen, mannetjesvlees, van schil tot pit koken en conserveren om niets te verspillen.
Laat je inspireren door de recepten van Circular Chefs en ga aan de slag, zodat jij kunt genieten van heerlijke guilt-free klimaatvriendelijke gerechten.
Met voorwoord van Marjan Minnesma.
Instock zet sinds 2014 voedselverspilling op de kaart in hun drie restaurants in Amsterdam, Den Haag en Utrecht en met hun foodtruck.

Ecodesign: Ontwerpen voor een duurzame en circulaire economie

Auteur(s): Karine Van Doorsselaer Els Du Bois
Publicatie: november 2018
Prijs: € 29,99
Taal: Nederlands

Ecodesign staat voor het integreren van ecologie in het ontwerpproces van alle mogelijke producten: van speelgoed, verpakkingen, allerhande huis-, tuin- en keukenproducten tot heel technische producten zoals vorkliften of medische scanners.

Ecodesign gaat uit van het levenscyclus-denken, waarbij gestreefd wordt om voor elke fase, van het ontginnen van de materialen tot het afdanken van het product, de milieu-impact te minimaliseren. Het boek ondersteunt de ontwerper daarin en bespreekt grondig de ecodesign hulpmiddelen die ingezet kunnen worden tijdens het ontwerpproces. Die hulpmiddelen worden gebruikt om enerzijds bestaande producten te screenen op hun milieu-impact, en anderzijds de ontwerper te leiden bij het ontwerpen van milieuverantwoorde producten. Daarnaast komen een aantal actuele trends aan bod, zoals de circulaire economie en biomimicry, die gericht zijn op een duurzame maatschappij en die de ontwerper kunnen inspireren.

Tien ideeën voor een Circu-Lean organiseren

Auteur(s): Bowine Wijffels en Linda Louwissen 
Publicatie: november 2018
Prijs: € 7,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Kunnen we aan de hand van de 10 belangrijkste klantvragen uit de Lean praktijk met behulp van Biomimicry een nieuw perspectief ontwikkelen op de Lean aanpak? Daarmee Lean geschikt maken voor een circulaire wereld en het Biomimicry gedachtegoed toegankelijk maken voor bedrijven.

Het boekje bevat de neerslag van de zoektocht van de auteurs. Het werd een zoektocht met hier en daar stevige hoofdbrekens maar vooral met nieuwe inzichten. Maar ook met praktische inzichten en mooie perspectieven.

Tien ideeën voor Circu-Lean organiseren is geschreven op basis van 10 klantvragen en betreffen bedrijfsprocessen rondom producten en diensten. De voorbeelden komen veel uit productiebedrijven omdat die het praktisch en tastbaar maakt. Maar de organisatieprincipe van Lean en Biomimicry die we bespreken zijn zonder twijfel toepasbaar op alle vormen va organisaties, dus ook voor dienstverlening, overheid en non-profit. Het inrichten van een circulaire economie vraagt een veel integraler perspectief. Het gaat in de ogen van de auteurs niet over spullen, maar over anders omgaan met grondstoffen en anders omgaan met elkaar.

Download het boekje (pdf)

Products that Flow – Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods

Auteur(s): Siem Haffmans, Marjolein van Gelder, Ed van Hinte
Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 27,99
Taal: Engels

A large part of our current linear economy consists of fast moving consumer goods. Products that Flow is about the design of these goods: mass produced and inexpensive products that people buy on a regular basis and have a short lifespan. Whether we look at fast fashion, food and drinks (including packaging) or disposables such as plastic cups, after a short usage period the product becomes waste. A great deal of this waste is leaking into the environment on landfills or plastic soups.

Should we stop consuming these products? Can we live without packaging, consumables and fashion? We might be able to, but sometimes we need them – for example in case of packaging that protects a product and therefore prevents food waste.

We need a more circular approach to fast moving consumer goods, starting at the beginning of production and consumption: the design. Through circular business models and design strategies Products that Flow demonstrates how end-of-life products can become a resource for new ones instead of becoming waste.

Circulariteit: op weg naar 2050?

Auteur(s): Peter Luscuere
Publicatie: juli 2018
Prijs: gratis download
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Dit boek is geschreven naar aanleiding van de ministeriële publicatie ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie’ uit september 2016, waarin de ambitieuze doelstelling wordt uitgesproken dat Nederland zich voor 2050 moet ontwikkelen naar een volledig circulaire economie.

Juist in deze periode waren wij, Peter Luscuere als trekker van het transitiepad Circular Economy binnen de Roadmap Next Economy voor de Metropool Regio Rotterdam Den Haag en Henk Willem van Dorp (DGA Van Dorp en Voorzitter TVVL) bezig met exact deze vraagstukken: hoe onze economie om te vormen van een lineaire naar een circulaire economie en dat in het tijdskader van 2016-2050. Op de vraag ‘of en zoja hoe’ een dergelijke ingrijpende transitie mogelijk is, was het antwoord van Henk Willem: “Laten we er een boek over schrijven”.

Een eerste hoofdstuk is geschreven, deels gebaseerd op het visiedocument ‘Beyond Sustainability’, dat als visie door TVVL gedeeld wordt. Dit hoofstuk is bedoeld ter inspiratie van de medeauteurs en om een aantal uitdagingen die in deze transitie besloten liggen helder te definiëren. Vervolgens werd collega’s en bekenden op het gebied van duurzaamheid gevraagd een bijdrage van drie à vier pagina’s te leveren binnen een periode van twee maanden, een vraag waar nagenoeg iedereen onmiddellijk ‘ja’ op zei. De vraag aan hen was: “Is een dergelijke transitie überhaupt mogelijk, of beschrijf waar we tegenaan lopen indien we dit pad volgen, beschreven vanuit jouw eigen perspectief/kennisdomein”. Het boek waar uiteindelijk 33 auteurs aan meewerkten, geeft in 28 hoofdstukken een breed scala aan inzichten, doorkijkjes, beperkingen en opportunities. Het zwaartepunt ligt op technisch gebied qua onderzoek en toepassingsgerichtheid, maar ook juridische, maatschappelijke en sociale aspecten komen aan de orde.

Gratis te downloaden

Circulaire Economie als lifestyle. Praktisch van praatplan naar doenscenario

Auteur(s): Bas Luiting
Publicatie: mei 2018
Prijs: € 14,95
Taal: Nederlands

Een inspirerende, laagdrempelige doch kritische kijk van een bevlogen mkb’er op een wereld waar grondstoffen onnodig verloren gaan door welvaart en onbekendheid met verspilling.

Een inspirerende doch kritische kijk van een bevlogen mkb’er op een wereld waar grondstoffen onnodig verloren gaan door welvaart en onbekendheid met verspilling. Deze uitgave beschrijft de praktische kant van een circulaire economie en is daarmee ook geschikt voor bedrijven, organisaties, onderwijs- en overheidsinstellingen.
BAS LUITING is circulair ondernemer pur sang. Hij is één van de kwartiermakers op Strijp-S en eigenaar van NEXT CIRCLE. Met deze onderneming richt hij zich op innovatieve oplossingen voor circulaire vraagstukken. Bas Luiting won met het Plug-In-City collectief de Award “Beste circulaire werklocatie van Nederland 2017′. Bij MVO Nederland / De Groene Zaak is hij als partner actief in het koplopersnetwerk en is Entrepreneurial Fellow van Het Groene Brein.