Tien ideeën voor een Circu-Lean organiseren

Auteur(s): Bowine Wijffels en Linda Louwissen 
Publicatie: november 2018
Prijs: € 7,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Kunnen we aan de hand van de 10 belangrijkste klantvragen uit de Lean praktijk met behulp van Biomimicry een nieuw perspectief ontwikkelen op de Lean aanpak? Daarmee Lean geschikt maken voor een circulaire wereld en het Biomimicry gedachtegoed toegankelijk maken voor bedrijven.

Het boekje bevat de neerslag van de zoektocht van de auteurs. Het werd een zoektocht met hier en daar stevige hoofdbrekens maar vooral met nieuwe inzichten. Maar ook met praktische inzichten en mooie perspectieven.

Tien ideeën voor Circu-Lean organiseren is geschreven op basis van 10 klantvragen en betreffen bedrijfsprocessen rondom producten en diensten. De voorbeelden komen veel uit productiebedrijven omdat die het praktisch en tastbaar maakt. Maar de organisatieprincipe van Lean en Biomimicry die we bespreken zijn zonder twijfel toepasbaar op alle vormen va organisaties, dus ook voor dienstverlening, overheid en non-profit. Het inrichten van een circulaire economie vraagt een veel integraler perspectief. Het gaat in de ogen van de auteurs niet over spullen, maar over anders omgaan met grondstoffen en anders omgaan met elkaar.

Download het boekje (pdf)

Products that Flow – Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods

Auteur(s): Siem Haffmans, Marjolein van Gelder, Ed van Hinte
Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 27,99
Taal: Engels

A large part of our current linear economy consists of fast moving consumer goods. Products that Flow is about the design of these goods: mass produced and inexpensive products that people buy on a regular basis and have a short lifespan. Whether we look at fast fashion, food and drinks (including packaging) or disposables such as plastic cups, after a short usage period the product becomes waste. A great deal of this waste is leaking into the environment on landfills or plastic soups.

Should we stop consuming these products? Can we live without packaging, consumables and fashion? We might be able to, but sometimes we need them – for example in case of packaging that protects a product and therefore prevents food waste.

We need a more circular approach to fast moving consumer goods, starting at the beginning of production and consumption: the design. Through circular business models and design strategies Products that Flow demonstrates how end-of-life products can become a resource for new ones instead of becoming waste.

Circulariteit: op weg naar 2050?

Auteur(s): Peter Luscuere
Publicatie: juli 2018
Prijs: gratis download
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Dit boek is geschreven naar aanleiding van de ministeriële publicatie ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie’ uit september 2016, waarin de ambitieuze doelstelling wordt uitgesproken dat Nederland zich voor 2050 moet ontwikkelen naar een volledig circulaire economie.

Juist in deze periode waren wij, Peter Luscuere als trekker van het transitiepad Circular Economy binnen de Roadmap Next Economy voor de Metropool Regio Rotterdam Den Haag en Henk Willem van Dorp (DGA Van Dorp en Voorzitter TVVL) bezig met exact deze vraagstukken: hoe onze economie om te vormen van een lineaire naar een circulaire economie en dat in het tijdskader van 2016-2050. Op de vraag ‘of en zoja hoe’ een dergelijke ingrijpende transitie mogelijk is, was het antwoord van Henk Willem: “Laten we er een boek over schrijven”.

Een eerste hoofdstuk is geschreven, deels gebaseerd op het visiedocument ‘Beyond Sustainability’, dat als visie door TVVL gedeeld wordt. Dit hoofstuk is bedoeld ter inspiratie van de medeauteurs en om een aantal uitdagingen die in deze transitie besloten liggen helder te definiëren. Vervolgens werd collega’s en bekenden op het gebied van duurzaamheid gevraagd een bijdrage van drie à vier pagina’s te leveren binnen een periode van twee maanden, een vraag waar nagenoeg iedereen onmiddellijk ‘ja’ op zei. De vraag aan hen was: “Is een dergelijke transitie überhaupt mogelijk, of beschrijf waar we tegenaan lopen indien we dit pad volgen, beschreven vanuit jouw eigen perspectief/kennisdomein”. Het boek waar uiteindelijk 33 auteurs aan meewerkten, geeft in 28 hoofdstukken een breed scala aan inzichten, doorkijkjes, beperkingen en opportunities. Het zwaartepunt ligt op technisch gebied qua onderzoek en toepassingsgerichtheid, maar ook juridische, maatschappelijke en sociale aspecten komen aan de orde.

Gratis te downloaden

Circulaire Economie als lifestyle. Praktisch van praatplan naar doenscenario

Auteur(s): Bas Luiting
Publicatie: mei 2018
Prijs: € 14,95
Taal: Nederlands

Een inspirerende, laagdrempelige doch kritische kijk van een bevlogen mkb’er op een wereld waar grondstoffen onnodig verloren gaan door welvaart en onbekendheid met verspilling.

Een inspirerende doch kritische kijk van een bevlogen mkb’er op een wereld waar grondstoffen onnodig verloren gaan door welvaart en onbekendheid met verspilling. Deze uitgave beschrijft de praktische kant van een circulaire economie en is daarmee ook geschikt voor bedrijven, organisaties, onderwijs- en overheidsinstellingen.
BAS LUITING is circulair ondernemer pur sang. Hij is één van de kwartiermakers op Strijp-S en eigenaar van NEXT CIRCLE. Met deze onderneming richt hij zich op innovatieve oplossingen voor circulaire vraagstukken. Bas Luiting won met het Plug-In-City collectief de Award “Beste circulaire werklocatie van Nederland 2017′. Bij MVO Nederland / De Groene Zaak is hij als partner actief in het koplopersnetwerk en is Entrepreneurial Fellow van Het Groene Brein.

Werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie

Auteur(s): Jan Jonker
Publicatie: mei 2018
Prijs: gratis / €70.00
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is dit unieke werkboek geschreven. Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van onderzoek heeft hij een model ontwikkeld dat de basis vormt voor businessmodellen in de circulaire economie.

Het model bestaat uit zeven bouwstenen. De bouwstenen en een concreet stappenplan staan uitgebreid beschreven in het werkboek. Infographics van bedrijven die al een circulair businessmodel hebben ontwikkeld bieden lezers kennis en inspiratie.

Het Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel is gratis beschikbaar. Prof. Jan Jonker zegt hierover: ‘Het werkboek is uniek in zijn soort, er is nog niet eerder zo’n concreet stappenplan gepubliceerd om een circulair businessmodel te ontwerpen. We willen hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Dankzij de steun van onze sponsoren kunnen we het werkboek gratis beschikbaar stellen.’

Het werkboek kwam tot stand dankzij de steun van het KIDV (Den Haag), DAR (Nijmegen), WEcycle (Zoetermeer), Saxion Hogescholen (Deventer), Stichting Vlakglasrecycling Nederland (Zoetermeer) en ENVAQUA (Zoetermeer), naast steun van de Radboud Universiteit en Stichting OCF 2.0.

Het werkboek is kosteloos hier te bestellen.

Barriers and Best Practices for the Circular Economy

Auteur(s): SMO Promovendi
Publicatie: maart 2018
Prijs: free
Taal: Engels

The current linear economic system (take – make – dispose) is not sustainable as it has irreversible harmful impacts on the environment and the wealth of our societies.
A transition from a linear to a circular economic system is necessary, but becomes more and more complex, which makes cooperation between academia, business and government more important than ever. Even though a lot of valuable scientific research and professional expertise on circular economy is available, this knowledge often does not find its way to the relevant stakeholders, leaving many opportunities to accelerate the transition to circular economy untaken.

As SMO Promovendi, a multidisciplinary group of young researchers, we aim to close this knowledge loop by making research accessible and actionable for stakeholders with shared ambitions for the circular economy. We believe that a large-scale shift to the circular economy is the only viable solution to meet the social, environmental and economic challenges we are facing today.40+ in-depth interviews with financial parties, businesses, NGOs and consumer representatives were conducted to identify the main challenges and opportunities for the transition into a circular economy.Combining these insights with our multidisciplinary scientific background to provide an overview of the top 5 challenges & opportunities across the three domains Business, Finance and Consumers.

Download for free

4’33” Time for a Circular Economy

Auteur(s): Collectief Circulaire Economie
Publicatie: december 2017
Prijs: € 24,99
Taal: Engels

John Cage wrote 4’33” as a modern music work (1953). It is not played by performers using instruments, but tacet: instruments are not used at all. This does not mean it is a silent work. It is a creation built up of ambient sounds, of that which is present in the moment.

Silence is the invitation to explore what truth is and experience that truth is an unfolding quality within each of us. The essence is that that the supposed division between ourselves and others or our environment is recognised to be an illusion. Cage wanted to remove all traces of the ego of the composer in this work. The way the performance sounds is not about the composer, but about the collective – or field – in the audience.

The realisation of a circular economy presupposes a mind shift. The challenge is to abstain from an ego-economy (‘I’, materialism and competition) and work towards an eco-economy (‘we’, values and sharing). This process is supported by personal growth. Silence and attention to personal development is crucial and a key factor in society as well as in education.

Dutch news message with backgrounds of this book

Route circulair. Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel

Auteur(s): Dionne Ewen, Lieke Ossenblok, Helen Toxopeus, Guido Braam, Karen Maas
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

De populariteit van de circulaire economie groeit, maar wat heeft het in de praktijk te bieden? Ook als organisaties niet voldoende urgentie voelen, omdat grondstofschaarste nog geen prioriteit heeft, zijn er voldoende kansen voorhanden. De circulaire economie biedt namelijk kansen voor grondstofefficiëntie en kostenbesparing, technologische innovatie, ketensamenwerking en meer.

De transitie naar een circulair bedrijfsmodel vraagt om verandering en inspanning. De winnaars van morgen zijn vandaag al begonnen met het zetten van de eerste stappen. En dit verdient zichzelf terug, zo laten de 31 organisaties in Route Circulair – Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel zien.

Een boek om te informeren en inspireren, maar bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van ‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie. Met een bedrijfskundige benadering en ervaringen uit de praktijk helpt dit boek nieuwe en bestaande ondernemingen met het zetten van de eerste – of de volgende – stap naar een succesvol circulair bedrijfsmodel. Bon voyage en route circulair!

Circulaire praktijken; groen en rijp

Auteur(s): Dennis Moet
Publicatie: september 2017
Prijs: € 27,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Circulaire economie is het gesprek van de dag. Maar hoe gaat het nou in de praktijk op lokaal schaalniveau? En wat is de link met architectuur, erfgoed, ambacht, kunst, onze voedselvoorziening en welbevinden? Wie zijn smaakmakers? Geeft circulariteit een boost aan de lokale duurzaamheid en economie? Belangrijke en urgente vragen. Deze publicatie toont wat er rondom circulariteit in stad en land hands-on al gebeurt en maakt duidelijk dat Circulaire praktijken gamechangers zijn!

More with less welcome to the precision economy

Auteur(s): Alle Bruggink & Diederik van der Hoeven
Publicatie: juni 2017
Prijs: € 20,--
Taal: Engels

Mankind is about to turn upside down economic self-evident truths, by the breakthrough of precision technologies like solar energy and precision agriculture, and by precision social arrangements like sharing instead of owning. So far, mankind could only produce more wealth by using more feedstock, depleting the earth’s resources and polluting the environment. Precision will end this practice. Precision will enable us to produce products better tuned to the needs of consumers, from less resources.

In order to reap these benefits of precision, mankind will have to change its habits, for instance in taxation. Like charging fossil and mineral resources, and facilitating recycling. Cheap renewable energy will allow us to curb fossil fuel recovery and stimulate circular practices like product longevity and reuse. It will allow us to develop new social arrangements like contracting out property, reuse and replacement of goods and services. It will allow us to upcycle materials, for instance from graphite in batteries to graphene in smartphones and chips, just to mention a futuristic option. Mankind will develop precision for application in smart materials and in machinery, and in producing and processing food, including processing agricultural side streams to new materials. We will be able to buy precision grown vegetables from mini greenhouses adjacent to the supermarket, reusing and recycling energy, packaging and leftovers. Producing just what is required will enable mankind to feed ten billion people, strongly reducing damage done to the planet. This book shows that we already have the required knowledge and know-how at hand.

The authors of this book have a very diverse background: in science, industry (national and international), science journalism, philosophy and sustainability. They are convinced that the transition to a sustainable energy system is the first step in a transition towards a sustainable society that will produce and distribute wealth with much greater precision.