Barriers and Best Practices for the Circular Economy

Auteur(s): SMO Promovendi
Publicatie: maart 2018
Prijs: free
Taal: Engels

The current linear economic system (take – make – dispose) is not sustainable as it has irreversible harmful impacts on the environment and the wealth of our societies.
A transition from a linear to a circular economic system is necessary, but becomes more and more complex, which makes cooperation between academia, business and government more important than ever. Even though a lot of valuable scientific research and professional expertise on circular economy is available, this knowledge often does not find its way to the relevant stakeholders, leaving many opportunities to accelerate the transition to circular economy untaken.

As SMO Promovendi, a multidisciplinary group of young researchers, we aim to close this knowledge loop by making research accessible and actionable for stakeholders with shared ambitions for the circular economy. We believe that a large-scale shift to the circular economy is the only viable solution to meet the social, environmental and economic challenges we are facing today.40+ in-depth interviews with financial parties, businesses, NGOs and consumer representatives were conducted to identify the main challenges and opportunities for the transition into a circular economy.Combining these insights with our multidisciplinary scientific background to provide an overview of the top 5 challenges & opportunities across the three domains Business, Finance and Consumers.

Download for free

4’33” Time for a Circular Economy

Auteur(s): Collectief Circulaire Economie
Publicatie: december 2017
Prijs: € 24,99
Taal: Engels

John Cage wrote 4’33” as a modern music work (1953). It is not played by performers using instruments, but tacet: instruments are not used at all. This does not mean it is a silent work. It is a creation built up of ambient sounds, of that which is present in the moment.

Silence is the invitation to explore what truth is and experience that truth is an unfolding quality within each of us. The essence is that that the supposed division between ourselves and others or our environment is recognised to be an illusion. Cage wanted to remove all traces of the ego of the composer in this work. The way the performance sounds is not about the composer, but about the collective – or field – in the audience.

The realisation of a circular economy presupposes a mind shift. The challenge is to abstain from an ego-economy (‘I’, materialism and competition) and work towards an eco-economy (‘we’, values and sharing). This process is supported by personal growth. Silence and attention to personal development is crucial and a key factor in society as well as in education.

Dutch news message with backgrounds of this book

Route circulair. Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel

Auteur(s): Dionne Ewen, Lieke Ossenblok, Helen Toxopeus, Guido Braam, Karen Maas
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

De populariteit van de circulaire economie groeit, maar wat heeft het in de praktijk te bieden? Ook als organisaties niet voldoende urgentie voelen, omdat grondstofschaarste nog geen prioriteit heeft, zijn er voldoende kansen voorhanden. De circulaire economie biedt namelijk kansen voor grondstofefficiëntie en kostenbesparing, technologische innovatie, ketensamenwerking en meer.

De transitie naar een circulair bedrijfsmodel vraagt om verandering en inspanning. De winnaars van morgen zijn vandaag al begonnen met het zetten van de eerste stappen. En dit verdient zichzelf terug, zo laten de 31 organisaties in Route Circulair – Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel zien.

Een boek om te informeren en inspireren, maar bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van ‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie. Met een bedrijfskundige benadering en ervaringen uit de praktijk helpt dit boek nieuwe en bestaande ondernemingen met het zetten van de eerste – of de volgende – stap naar een succesvol circulair bedrijfsmodel. Bon voyage en route circulair!

Circulaire praktijken; groen en rijp

Auteur(s): Dennis Moet
Publicatie: september 2017
Prijs: € 27,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Circulaire economie is het gesprek van de dag. Maar hoe gaat het nou in de praktijk op lokaal schaalniveau? En wat is de link met architectuur, erfgoed, ambacht, kunst, onze voedselvoorziening en welbevinden? Wie zijn smaakmakers? Geeft circulariteit een boost aan de lokale duurzaamheid en economie? Belangrijke en urgente vragen. Deze publicatie toont wat er rondom circulariteit in stad en land hands-on al gebeurt en maakt duidelijk dat Circulaire praktijken gamechangers zijn!

More with less welcome to the precision economy

Auteur(s): Alle Bruggink & Diederik van der Hoeven
Publicatie: juni 2017
Prijs: € 20,--
Taal: Engels

Mankind is about to turn upside down economic self-evident truths, by the breakthrough of precision technologies like solar energy and precision agriculture, and by precision social arrangements like sharing instead of owning. So far, mankind could only produce more wealth by using more feedstock, depleting the earth’s resources and polluting the environment. Precision will end this practice. Precision will enable us to produce products better tuned to the needs of consumers, from less resources.

In order to reap these benefits of precision, mankind will have to change its habits, for instance in taxation. Like charging fossil and mineral resources, and facilitating recycling. Cheap renewable energy will allow us to curb fossil fuel recovery and stimulate circular practices like product longevity and reuse. It will allow us to develop new social arrangements like contracting out property, reuse and replacement of goods and services. It will allow us to upcycle materials, for instance from graphite in batteries to graphene in smartphones and chips, just to mention a futuristic option. Mankind will develop precision for application in smart materials and in machinery, and in producing and processing food, including processing agricultural side streams to new materials. We will be able to buy precision grown vegetables from mini greenhouses adjacent to the supermarket, reusing and recycling energy, packaging and leftovers. Producing just what is required will enable mankind to feed ten billion people, strongly reducing damage done to the planet. This book shows that we already have the required knowledge and know-how at hand.

The authors of this book have a very diverse background: in science, industry (national and international), science journalism, philosophy and sustainability. They are convinced that the transition to a sustainable energy system is the first step in a transition towards a sustainable society that will produce and distribute wealth with much greater precision.

Blauwe economie v2.0. 200 projecten geïmplementeerd, 4 miljard euro geïnvesteerd, 3 miljoen banen gecreëerd

Auteur(s): Gunter Pauli
Publicatie: maart 2017
Prijs: € 24,99
Taal: Nederlands

Door te kijken naar de wijze waarop organismen zijn gevormd en functioneren, kunnen we oplossingen formuleren voor echt duurzaam produceren en consumeren. Dat laat Gunter Pauli zien in deze geheel herziene Blauwe economie, versie 2.0. Enkele voorbeelden: het kweken van paddenstoelen op pulp uit de koffiebonenteelt, het gebruik van slachtafval in de wormenteelt en een efficiëntere opwekking van zonne-energie volgens het proces van fotosynthese. Deze en andere veelbelovende projecten vormen een belangrijke inspiratiebron voor (aankomende) ondernemers en politici, en zullen onze manier van produceren en consumeren ingrijpend veranderen.

Eeuwige winst. Hoe circulaire economie werkt voor ondernemers

Auteur(s): Didier Pierre, Geerdt Magiels
Publicatie: februari 2017
Prijs: € 24,99
Taal: Nederlands

Wat als het allemaal zonder grondstoffen moet? Een wake-upcall voor ondernemers
Steeds meer beschouwen we de idee van de circulaire economie als noodzakelijk voor een leefbare toekomst. In de praktijk gebeurt er nog bitter weinig, terwijl het al lang duidelijk is dat praten alleen niet volstaat. We moeten ook denken en doen. Dit boek is een gids bij de praktische invoering van het circulaire denken in leven, werken en ondernemen. Hoe ga je als burger of bedrijf bijvoorbeeld om met een schaarste aan grondstoffen en een teveel aan CO2? Of hoe koppel je economische winst aan duurzame groei? Zo blijkt uit de praktijk hoe de economie een onderdeel is van de ecologie en dat circulair de enige duurzame weg naar de toekomst is.

Material Matters – hoe wij onze relatie met de aarde kunnen veranderen

Auteur(s): Thomas Rau en Sabine Oberhuber
Publicatie: december 2016
Prijs: € 19,95
Taal: Nederlands

Material Matters is een spannende ontdekkingstocht naar hoe we nadenken over onze rol op aarde. Een revolutionair boek, dat de wereld zoals wij die kennen volledig op zijn kop zet.

In negen hoofdstukken vol aansprekende voorbeelden werken Thomas Rau en Sabine Oberhuber stapsgewijs toe naar een nieuw economisch model. Een wereld waarin de consument niet langer ‘eigenaar’ maar ‘gebruiker’ is, materialen rechten krijgen en afval verleden tijd is. Een utopie? Daar lijkt het niet op: Material Matters schetst het model dat deze revolutie mogelijk maakt. Met diverse cases tonen Rau en Oberhuber aan dat een toekomstbestendige wereld weleens dichtbij zou kunnen liggen.

Material Matters gaat over complexe zaken, maar is toegankelijk en meeslepend geschreven. Het zal mensen aanspreken die zich herkennen in het motto Don’t own, enjoy! En verder iedereen die openstaat voor uitdagend en revolutionair denken. VPRO Tegenlicht over Rau’s nieuwe economie: ‘Het zou weleens de ommekeer van alle economische waarden kunnen zijn.

A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains

Auteur(s): Catherine Weetman
Publicatie: december 2016
Prijs: € 46,88
Taal: Engels

This book aims to define and link together the current notions of circular economy, industrial ecology and short supply chains and to explain how their implementation can contribute to the building of sustainable territories. Based on literature reviews and concrete examples drawn from empirical studies made by the authors, it offers to students, researchers and those in charge of local public policies clear ideas regarding the contribution of industrial ecology and short supply chains to the development of sustainable territories.The notions of circular economy, industrial ecology and short supply chain are relatively new notions (industrial ecology appeared in the 1980s, short supply chains and circular economy at the beginnings of the 21rst century). Their definitions are not always stabilized and they are often studied separately. This books aims at studying their origins and the evolution of their definitions, show their common points and differences and most importantly, explain their contribution to the development of sustainable territories. This exercise, to the authors’ knowledge, has not been done before.

Circular Economy, Industrial Ecology and Short Supply Chain

Auteur(s): Blandine Laperche Delphine Gallaud
Publicatie: juni 2016
Prijs: € 84,79
Taal: Engels

This book aims to define and link together the current notions of circular economy, industrial ecology and short supply chains and to explain how their implementation can contribute to the building of sustainable territories. Based on literature reviews and concrete examples drawn from empirical studies made by the authors, it offers to students, researchers and those in charge of local public policies clear ideas regarding the contribution of industrial ecology and short supply chains to the development of sustainable territories.The notions of circular economy, industrial ecology and short supply chain are relatively new notions (industrial ecology appeared in the 1980s, short supply chains and circular economy at the beginnings of the 21rst century). Their definitions are not always stabilized and they are often studied separately. This books aims at studying their origins and the evolution of their definitions, show their common points and differences and most importantly, explain their contribution to the development of sustainable territories. This exercise, to the authors’ knowledge, has not been done before.