Met de werktitel ‘FMMadaster’ willen de partners FM-objecten circulair maken door registratie in Madaster. Aansluiting bij bestaande marktstandaarden zoals OFML blijkt belangrijk. Toen Smart WorkPlace directeur Fred Kloet het Madaster concept onder ogen kreeg wist hij het zeker. Op exact dezelfde wijze als voor gebouwgebonden assets kunnen ook inbouwpakket, inrichting, inventaris, IT-kabels, audiovisuele apparaten, printers, copiers, etc. in het Madaster register worden opgenomen. En omdat Madaster ook met de BIM-principes werkt snijdt het mes aan twee kanten. Het gebouwdossier kan gevuld worden met de werkomgeving. Inclusief geometrie van inrichting. Een FMMadaster? Circulair FM? Een circulaire werkomgeving komt binnen handbereik.

Een partnerschap met Madaster volgde. En twee marktconsultaties, waarbij alle relevante partijen op het gebied van FM, inrichting, circulariteit en software werden uitgenodigd. Inclusief reeds bestaande initiatieven zoals Inside/Inside. Verbindingen werden gelegd. Onder het mom van Samen, Slimmer, Sneller werden short-cuts bedacht, zodat niet op verschillende plekken dezelfde wielen hoefden te worden uitgevonden.

Al snel werd duidelijk dat een belangrijke bron van informatie over werkplekinrichting de interieurindustrie zou zijn. De Duitse vereniging Industrieverband Buro und Arbeitswelt, iba, bleek de bezitter van een informatiestandaard voor het ontwerpen van een werkplekconcept: OFML. Oftewel Office Furniture Modeling Language. En het bedrijf EasternGraphics is de beheerder van deze standaard. De meeste leveranciers werken met deze standaard bij de verkoop en orderplaatsing van hun producten. Hoe het werkt wordt hier uitgelegd. Productdata is daarmee theoretisch beschikbaar voor Madaster. Op dit moment wordt de toepassing verder onderzocht.

De European Office Furniture Federation bleek daarnaast een bruikbaar duurzaamheidscertificaat level te bezitten. Leden van de FEMB zijn onder andere Gispen, Drentea, Bene, Flokk, Interface, Vitra, Wilkhahn, Estel, Herman Miller, Haworth, Lande, Pami, Rohde & Grahl, Steelcase, Sedus, Zie HIER voor volledig overzicht. Onderzocht wordt nu of dit certificaat bruikbaar is voor registratie in Madaster.

Duidelijk is geworden dat het verbinden van Madaster met de reeds bestaande en gebruikte marktstandaarden in een bepaalde sector een zeer snelle en relatief eenvoudige route is naar een circulaire werkomgeving. Groot voordeel is dat de gebruikers van die standaarden vanuit bestaande processen en bedrijfsmodellen kunnen aansluiten.

En opeens stond daarmee OFML in het model van Madaster op gelijke plek met XLS en IFC voor mogelijke registratie van objecten en hun materialen en grondstoffen. De werkomgeving lijkt een identiteit te kunnen krijgen. Een FMMadaster lijkt in aantocht. Een circulaire werkomgeving een stap dichterbij.