Randstad says sustainable development of labor market the ‘only logical choice.’

Randstad released its new ‘sustainability@work’ report which argues that the sustainable development of the labor market must feel like the ‘only logical choice.’  The report is the first in a series that focuses on the sustainable transformation of the labor market. It is a transformation that many companies and societies are going through today, particularly […] ... lees meer

Investors with over US$4.5 trillion in assets criticise weak human rights performance of leading companies

A group of 176 international investors representing over $4.5 trillion in assets under management have joined forces to call out the human rights performance of some of the world’s most well-known companies. The 95 worst performing companies on human rights due diligence in the latest Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), which include Canon, Carlsberg, Starbucks, […] ... lees meer

Global business and workers unite in call for international cooperation in response to COVID-19

Ahead of next week’s cancelled G20 leaders summit, the world’s business and workers’ organisations have joined forces to issue an open letter calling on political leaders to commit to bold coordinated action that leaves no one behind in response to the COVID-19 pandemic. The letter is co-signed by the leaders of the International Chamber of […] ... lees meer

ChristenUnie roept op tot wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Nederlandse bedrijven moeten gaan voldoen aan een wettelijke ondergrens voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gisteren presenteerde de ChristenUnie een initiatiefnota met voorstellen om dit te verzekeren. Bedrijven kunnen zorgen voor een duurzame ontwikkeling wereldwijd. Bedrijven kunnen echter ook betrokken raken bij mensenrechtenschendingen en milieuschade, zoals kinderarbeid, uitbuiting of illegale houtkap. Door de instelling van een wettelijke […] ... lees meer

Unilever bereikt wereldwijd gelijk percentage vrouwen en mannen in managementfuncties

Unilever heeft vandaag aangekondigd dat zij wereldwijd een evenwicht heeft bereikt tussen vrouwen en mannen werkzaam in het management. Dit is een jaar eerder dan de gestelde doelstelling. Met een hogere vertegenwoordiging van vrouwelijke managers dan ooit tevoren, is Unilevers personeelsbestand bezig de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten, met 50% vrouwen op managementniveau […] ... lees meer

European Commission study on due diligence in supply chains published

Today a study for the European Commission by BIICL, Civic Consulting and LSE Consulting was published by the European Commission. The study focused on due diligence requirements to identify, prevent, mitigate and account for abuses of human rights, including the rights of the child and fundamental freedoms, serious bodily injury or health risks, environmental damage, […] ... lees meer

Europees Parlement neemt vergaande resolutie aan ter bescherming van kinderen in mica-mijnen

Het Europees Parlement nam onlangs een resolutie aan waarin het parlement zijn zorgen uitspreekt over de grote aantallen kinderen die in de mica-mijnen in Madagaskar werken en de omstandigheden waaronder dat gebeurt. De resolutie roept onder meer de Europese Commissie en de lidstaten op om zich actief in te zetten voor de bevordering van verplichte […] ... lees meer

De Nederlandse consument verklaart de liefde aan eerlijke chocolade

Vandaag op de dag van de liefde, ontvangen diverse retailers een ‘faire’ liefdesverklaring van de Nederlandse consument. Zij stemden in december massaal voor eerlijke chocolade. Eerlijke chocolade is van groot belang om problemen als extreme armoede en kinderarbeid aan te pakken. Om het oneerlijke handelssysteem te doorbreken organiseerde Fairtrade in december vorig jaar de campagne […] ... lees meer

Nederlandse supermarkten een doorn in het oog voor eerlijke rozen!

Op Valentijnsdag worden voorbijgangers morgen op de Lange Voorhout in Den Haag geconfronteerd met tientallen werkjassen aan de lantaarnpalen. Hiermee wil Hivos het onzichtbare werk laten zien van tienduizenden vrouwen die voor veel te lage lonen werken in de bloemenindustrie in oost- en zuidelijk Afrika. Hierdoor kunnen zij niet voorzien in de basisbehoeften zoals voedzaam […] ... lees meer

Eindverklaring Nederlands NCP over de melding van UNI Global Union vs. in Nederland gevestigde VEON

Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) heeft op 11 februari 2020 de Eindverklaring in de melding van UNI Global Union tegen het in Nederland gevestigde VEON gepubliceerd. De melding betreft vakbondsvrijheid bij Banglalink Digital Communications Ltd. in Bangladesh. De Eerste Evaluatie (ontvankelijk) is op 6 februari 2018 gepubliceerd. VEON heeft het aanbod van het NCP […] ... lees meer

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het kabinet de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister […] ... lees meer

Werknemers willen echt verantwoord ondernemerschap, geen greenwashing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet authentiek zijn. Als het naar greenwashing ruikt, heeft het een averechts effect op werknemers, schrijft Magda Donia van de Telfer School of Management aan de Universiteit van Ottawa op basis van onderzoek. “Werknemers willen authenticiteit, ongeacht of ze zelf geëngageerde burgers zijn.” Initiatieven tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden omschreven als […] ... lees meer