Partner worden van deze website

Sinds mei 2000 is deze website actief als het ‘Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen’, www.duurzaam-ondernemen.nl In mei 2015 werd het 15 jarig bestaan gevierd. De website kent een brede bekendheid en wordt zeer frequent bezocht. Van der Molen E.I.S. is eigenaar van deze webportal, naast enkele andere webportals op het gebied van duurzaamheid.

Sinds februari 2015 bestaat de mogelijkheid om als bedrijf/organisatie ‘partner’ te worden van de website. U draagt daarmee dan bij aan het mogelijk maken van deze website in de toekomst.

Partnerschap houdt in:

 

Desgewenst op verzoek ‘sectorexclusiviteit’ (geen andere partners in zelfde sector).

Zie voorbeeld Asito.

Heeft u interesse en wilt u meer weten (kosten e.d.?) neemt u dan contact op met ons: redactie@duurzaam-ondernemen.nl