Kamervragen PvdA over kinderarbeid Unilever

Vragen van de leden Koenders en Tjon-A-Ten (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) over de kritiek op Unilever met betrekking tot kinderarbeid in India. (Ingezonden 12 mei 2003). ... lees meer

European Parliament to adopt final position on CSR Communication

On 13 May, MEPs are scheduled to discuss the report of Philip Bushill-Matthews on the Commission’s July 2002 Communication concerning Corporate Social Responsibility. In its resolution, the Parliament complains that “the Commission Communication was effectively written before the Parliament’s response to the Green Paper had been absorbed” and reiterates its determination to remain part of the discussion process. ... lees meer

Verslechterde arbeidsmarktpositie allochtonen vraagt om continuering wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen zoals de Wet SAMEN zijn noodzakelijk om bedrijven aan te sporen multicultureel personeelsbeleid te voeren. Dit blijkt na toetsing van de naleving van de Wet SAMEN in een gezamenlijke actie van het Landelijke Overlegorgaan Minderheden (LOM), Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling FORUM en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR). De Wet SAMEN verplicht bedrijven, instellingen en de overheid om jaarlijks te rapporteren wat zij doen om allochtonen in dienst te nemen en te houden. De mogelijkheid voor maatschappelijke organisaties om de rechter in te schakelen bij niet-naleving van de Wet SAMEN, dient volgens de initiatiefnemers duidelijk als stok achter de deur. Gezien de slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt is deze maatschappelijke druk hard nodig. ... lees meer

Hoe bedrijven vertrouwen kunnen terugwinnen

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 9 mei 2003). Naast de drieslag People, Planet, Profit is een vierde P nodig, namelijk de P van Principes of Pistis (het Griekse woord voor vertrouwen). Zonder principes is maatschappelijk verantwoord ondernemen gebouwd op drijfzand. Leiders zouden te rade moeten gaan hoe het met die principes is gesteld: of ze aanwezig zijn en hoe ze handen en voeten krijgen in cultuur, bedrijfsprocessen en beleid. Concreet aanknopingspunt ligt in de bedrijfscode. ... lees meer

Steeds meer bedrijven hebben bedrijfscode

54 van de 100 grootste Nederlandse bedrijven heeft een eigen bedrijfscode, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting NCW, Ethicon en de Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie. In 1999 en 1991, was dit aantal respectievelijk 39 en 22 bedrijven. Dit is een flinke toename. Bovendien is 10% op dit moment bezig met de ontwikkeling van een eigen code. Bedrijfscodes beschrijven uiteenlopende onderwerpen. ... lees meer

Genomineerden bekend voor mvo-prijs van ministerie LNV

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Nederlandse Voedingsmiddelen Industrie VAI reiken in 2003 voor het eerst een prijs uit om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te stimuleren. De vijf genomineerden zijn nu bekend. Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal de prijs op 26 juni 2003 aan de uiteindelijke winnaar uitreiken. Frans Tummers, voorzitter van de VAI, zal de publieksprijs uitreiken. De jury heeft meer dan 70 ingediende voorstellen beoordeeld en vijf bedrijven geselecteerd voor de eindronde. ... lees meer