Draagmoeders, bitcoin, Über, crowdfunding, DNA-patent, Spotify, Repaircafé. Met de bril van 1980 zijn het maar vreemde concepten. Concepten die inspelen op sociale waarden en economische opvattingen uit 2016. Wat zijn, met deze sprong in gedachten, de maatschappelijke innovaties voor 2031?  Wat betekenen die dan voor de energietransitie? En wat, als we zulke sociale veranderingen en transactionele innovaties centraal stellen? Verandert dat ons werk aan de energietransitie?

Dat is de vraag, die we 25 bevlogen bestuurders, deskundige wetenschappers en innovatieve ondernemers stelden. En waar het gesprek in deze InspiratieHUB Delphi Energietransitie over gaat. We delen beelden en inspireren de toekomst: van u, van Martijn Arets, Marieke van Dijk, Birgitta Westgren, René Idema en Theo Toonen.

En van Felix Rottenberg, die deze speciale editie van de InspiratieHUB modereert.

We nodigen u van harte uit voor deze bijzondere InspiratieHUB. Onze HUB’s staan in het teken van inspiratie, ontmoeting en reflectie met relaties, vrienden en collega’s. De HUB vindt plaats op woensdag 8 juni 2016 van 14.30 – 17.30 uur in het LEF Future Centre in Utrecht.

Sprekers: 

Theo Toonen is hoogleraar Bestuurskunde in Twente en Leiden. Hij is gefascineerd door een interdisciplinaire benadering van technologie en sociale wetenschappen. ‘Instituties, menselijk gedrag en technologische ontwikkeling zijn vandaag de dag onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

Martijn Arets voorspelt dat de platformeconomie de komende 10 jaar  invloed heeft op iedere organisatie. Hij interviewde hier in 3 jaar 300 ondernemers en experts in 12 landen over. Martijn is ‘beste ondernemer van 2011’ en Europese Young Leader.

Birgitta Westgren is directeur Energiemarkt en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken. Zij is actief betrokken bij de Energiedialoog, die samen met het Energierapport in het najaar  van 2016 tot een concrete beleidsagenda Energie moet gaan leiden.

René Idema is initiatiefnemer van de Delphi Energietransitie en deze HUB, werkt bij  SMC |  Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV en is o.a. mede-auteur van het boek Gedeeld Eigenaarschap. Over samen werken aan maatschappelijke veranderopgaven.

Marieke van Dijk is strategisch ontwerper, UvA en Minister menselijke maat in het InnovatieKabinet. “Wie bedenkt er nou een sombere toekomst? Niemand toch. Dus stel ik, als ontwerper, dat voor veel vraagstukken een oplossing te ontwerpen is.”

Enthousiast? Nieuwsgierig? Meld u aan bij milly.slotboom@rhdhv.com. De InspiratieHUB wordt dit keer georganiseerd als onderdeel van de Nationale Energiedialoog. Meer informatie vindt u op www.energieversnelling.nl