Elektronicamerken kunnen en moeten veel meer doen aan duurzaamheid. Fairphone geeft het goede voorbeeld en ook drie andere merken, Apple, HP en ASUS, maken goede vorderingen als het gaat om duurzaamheid door de uitdagingen en kansen te omarmen. De overige 15 merken uit het nieuwe onderzoek van Rank a Brand presteren onvoldoende op het gebied van duurzaamheid.

Elektronicamerken moeten in de hele levenscyclus van hun producten uitdagingen op het gebied van duurzaamheid het hoofd bieden, van mijnbouw en gebruik van chemicaliën tot het verantwoord omgaan met afgedankte producten en recycling. Veel elektronicamerken hebben echter nog niet de kans gegrepen om de problemen aan te pakken, zoals energieverbruik van producten, verlening van de levensduur, terugname of recyclen van afgedankte producten, uitbannen van giftige stoffen en schadelijke chemicaliën en het vermijden van delfstoffen uit mijnen in conflictgebieden. De elektronicasector heeft de mogelijkheid om de inspanningen om te verduurzamen op te voeren en zou dit thema hoog op de agenda moeten zetten. Helaas zijn veel merken hier nog onvoldoende mee bezig.

Aan het begin van de levenscyclus van elektronica worden grondstoffen onttrokken aan de aarde en worden giftige stoffen en chemicaliën gebruikt om elektronicaproducten te fabriceren. Bijvoorbeeld, volgens Greenpeace leiden plastics en brandvertragende middelen die gebruikt worden in elektronica tot de meest schadelijke chemicaliën. De mijnbouw van grondstoffen voor elektronica vind vaak plaats in conflictgebieden, zoals in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen, waarbij schendingen van mensenrechten plaatsvinden. Een aantal initiatieven zijn genomen om deze problemen aan te pakken, zoals het Conflict-Free Smelter Program en IDH Bangka Tin Working Group.

Electronics-update-2016-NL-2

Merken hebben ook de mogelijkheid om duurzaamheidsproblemen aan te pakken die optreden tijdens het gebruik van elektronicaproducten. Met certificeringsprogramma’s zoals Energy Star kan het energieverbruik met teruggedrongen met 30 tot 50%, afhankelijk van het soort product. Door de steeds snellere technologische ontwikkelingen zijn elektronicaproducten steeds sneller verouderd. Sommige merken staan er om bekend dat ze hun producten zo ontwerpen dat ze maar korte tijd meegaan om de consument te dwingen hun oude apparaat weg te doen en een nieuw model te kopen. Dit is een probleem omdat volgens een schatting van de Verenigde Naties in 2014 wereldwijd ongeveer 41,8 miljoen ton aan elektronisch afval (E-waste) werd gegeneerd, waarvan slechts 15% werd teruggenomen of gerecycled. De verwachting is dat in 2018 de hoeveelheid E-waste zal zijn gegroeid tot 50 miljoen ton.

Elektronicamerken kunnen helpen dit probleem aan te pakken door programma’s in te voeren voor terugname en recycling om de consumenten te stimuleren verantwoordelijk om te gaan met hun afval. Daarmee kunnen elektronicamerken ook waardevolle materialen terugwinnen uit afgedankte producten en ze hergebruiken voor nieuwe producten. Zo kunnen ze de levenscyclus van hun producten rond maken en bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie. Afval van elektronica komt vaak terecht in ontwikkelingslanden op open stortplaatsen, waar het leidt tot vervuiling van grondwater, of bij verbranding leidt tot uitstoot van giftige stoffen in de lucht.

Van de door ons onderzochte elektronicamerken haalt geen enkel merk het hoogst mogelijke label van Rank a Brand, een A-label. Fairphone haalt als enige het B-label. Drie andere merken, Apple, HP en ASUS zijn goed op weg en krijgen het C-label. Van de overige merken uit ons onderzoek krijgen er 11 een D-label en 4 het laagst mogelijke E-label: HTC, Huawei, Nintendo en ZTE. Rank a Brand adviseert om deze 4 merken niet te kopen.

Fairphone is het enige merk uit ons onderzoek dat een voldoende beleid publiceert met betrekking tot arbeidsomstandigheden en rapporteert over de behaalde resultaten op dit gebied in de fabriek van zijn toeleverancier. Fairphone is ook het enige merk dat opladers alleen als optie aanbiedt, minstens 20% gerecyclede plastics gebruikt in haar producten, een actief beleid voert om de levensduur van haar producten te verlengen en alleen vervangbare batterijen toepast. Apple scoort het best in deze sector op klimaatbeleid, met op één na alle punten voor dit onderdeel. HP hoort ook bij de best-scorende merken, onder andere door maatregelen om waterverbruik in hun eigen productie en bij leveranciers terug te dringen. Meer informatie over de verschillende merken vind jehier.