Nederlandse bierbrouwers presenteren tijdens de vijfde editie van de Week van het Nederlandse Bier de duurzaamheidsresultaten van de biersector. Tijdens een bijeenkomst met brouwers, wetenschappers, overheden, ketenpartners, NGO’s en consumenten kwam naar voren dat de biersector het in ons land zeer goed doet als het om duurzaamheid gaat. Gedurende de bijeenkomst zijn de tussentijdse resultaten van de duurzaamheidsambitie voor het jaar 2020 getoond. Voor meer informatie zie www.nederlandsebrouwers.nl en www.weekvanhetnederlandsebier.nl

Koploper

In Nederland is de biersector inmiddels koploper als het om duurzaamheid gaat. Zo behoren Nederlandse brouwers tot 10% van de meest energie en waterefficiënte bierbrouwers ter wereld en gaat de sector sinds 2009 12,5% efficiënter om met energie (het hoogste percentage vergeleken met andere sectoren in het MEE-convenant). 

Cees Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers: “Naast aandacht voor kwaliteit en smaak hebben bierbrouwers van oudsher ook aandacht voor duurzaam ondernemen. Een gezonde agrarische sector en schoon water zijn tenslotte van groot belang voor het brouwproces. Om de beschikbaarheid en kwaliteit van deze grondstoffen te kunnen borgen, maken veel brouwers zich hard voor duurzaam waterbeheer, energieverbruik, landbouw en verpakkingen en dat werpt in ons land zeker zijn vruchten af!” 

Tussentijdse resultaten duurzaamheidsambitie 2020

In 2012 hebben Nederlandse bierbrouwers hun ambities uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en hun doelen voor het jaar 2020 gesteld. Tijdens de bijeenkomst zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd:

 

                                                                        Doel 2020              Tussentijds

Reductie Waterverbruik sinds 2005                25%                               19%

Reductie CO2 Energieverbruik sinds 2005     25%                               21%

Reductie CO2 Transport sinds 2010                20%                               19%

Aandeel duurzame landbouw                           40%                               12%

 

Nederlandse Brouwers is tevreden met dit tussentijdse resultaat en zet zich samen met de bierbrouwers in om de sectorprestaties in de toekomst verder te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met o.a. wetenschappers, ketenpartners en stakeholders.

Over Nederlandse Brouwers

Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van tien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen: Alfa Brouwerij, Bavaria N.V., Budelse Brouwerij B.V.,  rouwerij De Leckere B.V., Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, B.V. Gulpener Bierbrouwerij, Heineken Nederland B.V., InBev Nederland N.V., Lindeboom Bierbrouwerij B.V. en Texelse Bierbrouwerij. Deze brouwerijen zijn samen goed voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland. 

Over de Week van het Nederlandse bier
De Week van het Nederlandse Bier is een initiatief van Stichting Week van het Nederlandse Bier en vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats van 19 mei t/m 29 mei 2016. In de stichting heeft de Nederlandse biersector zicht verenigd met als doel het bier van eigen bodem te promoten en Nederland kennis te laten maken met de diversiteit van bier. Voor meer informatie en een overzicht van de meer dan 150 activiteiten die worden georganiseerd zie: www.weekvanhetnederlandsebier.nl.