Corporate Social Responsibility and Alcohol

A new book, “Corporate Social Responsibility and Alcohol,” explores the potential impact of beverage alcohol industry partnerships and how they could contribute to a reduction in the negative health impacts of harmful drinking patterns. The book, commissioned by The International Center For Alcohol Policies outlines a new agenda for global public/private partnerships with the alcohol industry. ... lees meer

Debat 28 juni: Corporations and their responsibility for People and Planet

Het MVO Platform nodigt u uit voor een MVO debat in de Balie op 28 juni aanstaande om 20.00 uur. Het debat is onderdeel van de serie ‘How Globalized Are You?’ en staat in het teken van internationale normen en verdragen. Centraal onderwerp in het debat is de vraag of MVO zonder regelgeving mogelijk is. Hierbij wordt gekeken naar de huidige internationale richtlijnen en standaarden voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen en de uitwerking hiervan in de praktijk. Tijdens het debat zullen de dilemma’s die de verschillende actoren in de samenleving tegen komen worden belicht. ... lees meer

Eerste Maatschappelijk Jaarverslag van Ministerie van EZ

Het Ministerie van Economische Zaken werkt aan duurzame economische groei. In het Maatschappelijke Jaarverslag 2004, getiteld `EZ van binnen en buitenÃ??, staat te lezen hoe het ministerie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid invult en hoe EZ daarbij de omgeving betrekt. EZ doet hiermee `een boekje openÃ?? over de belangrijkste beleidsprestaties in 2004 en de manier waarop EZ zich open stelt voor signalen van externe organisaties. ... lees meer

EESC opinion on information and measurement instruments for csr in a globalised economy

On 8th June 2005, the European Economic and Social Committee adopted an opinion on “Information and Measurement Instruments for CSR” by 135 votes to 2 with 18 abstentions. The text gives an overview of developments in the field of CSR transparency and makes proposals to extending the use of CSR instruments and make the measurement of CSR more reliable and more transparent. ... lees meer

CSR slow to catch on in Hungary

Corporate social responsibility (CSR) is one of those fashionable buzz phrases that some cynical observers may interpret as purely a PR exercise for companies that want to create a good image, or repair a damaged one. ... lees meer

Neem armoede mee in vakantiefolder

Reisorganisatoren moeten in hun vakantiebrochures meer en eerlijker informatie geven over het land van bestemming. Toeristen kunnen daardoor beter een keuze maken tussen duurzame vakanties en reizen die niet of nauwelijks profijt opleveren voor de lokale economie. ... lees meer

Nuon Duurzaamheidsdebat 2005 groot succes

Wat kan Nuon bijdragen aan duurzame ontwikkeling en waar liggen de grenzen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid? Die vragen vormden de rode draad bij het debat over duurzaamheid, dat op 18 april gehouden werd bij de presentatie van Nuon’s nieuwe Duurzaamheidsverslag in Artis. ... lees meer

Promotie: invloed van stakeholders op ondernemingen neemt af

Beschouwingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) komen vaak niet verder dan gemeenplaatsen: bedrijven moeten zich beter gedragen, moeten beter luisteren naar hun stakeholders en een actieve bijdrage leveren aan gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Frank Jan de Graaf laat zien dat MVO gaat over corporate governance, in het bijzonder over de vraag hoe stakeholders en een onderneming het ondernemingsbestuur inrichten. ... lees meer

Transparantie: Overheid kan wat leren van bedrijfsleven

Maandag is het tien jaar geleden dat Shell afzag van het dumpen van de Brent Spar, het laadstation voor olietankers. Greenpeace moest later erkennen dat ze fout zat met de berekening van de schade aan het milieu. Maar dat doet niets af aan de omslag in het denken over de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Het is niet voor niets dat ‘Brent Spar’ nog steeds genoemd wordt als startpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... lees meer

Online informatie over maatschappelijke gevolgen genetische manipulatie

Op 14 juni j.l. is de website gentech.nl gelanceerd. In dit Hivos initiatief om Nederlandstalige informatie over genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel te ontsluiten participeren A SEED, Both ENDS, Dierenbescherming, FOEI, Goede Waar & Co, Kerkinactie, Milieudefensie, Novib, het Nederlands Platform Gentechnologie, Wemos en XminY. De nadruk ligt hierbij op de maatschappelijke impact van de technologie: Wat zijn de gevolgen voor mens, milieu, dieren, ontwikkelingslanden en consumenten wereldwijd? Zijn deze gevolgen ingrijpend en onomkeerbaar? Wat voor revolutie brengt deze techniek te weeg, voor onszelf, het milieu, dieren en ontwikkelingslanden? Of valt het allemaal wel mee met de impact? ... lees meer