Promotie: bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor het milieu

Op 18 september promoveert mw. Lu Mengxing, LL.M aan de Universiteit van Maastricht met haar onderzoek getiteld: “Choose or loose, another road to China’s sustainable development; a law and economics analysis of corporate sustainability theories and practices”. Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate bekritiseerd en gewantrouwd door een aaneenschakeling van schandalen die duiden op onverantwoord gedrag. […] ... lees meer

Economie en milieu zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden

Het lijkt zo logisch: economie en milieu moeten met elkaar geïntegreerd zijn. Economie gaat over welvaart en over de optimale toewijzing van schaarse goederen en diensten. Goederen en diensten uit het milieu kunnen derhalve niet ongeprijsd blijven. Groeicijfers die effecten op het milieu niet incalculeren kunnen zelfs misleidend zijn. Toch is er nog steeds een […] ... lees meer

Suzan van Eijden wint George Molenkamp Thesis Award

Suzan van Eijden, student aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de George Molenkamp Thesis Award 2017 gewonnen voor haar scriptie ‘The roles of governments and NGO’s in the resolution of conflicts between indigenous communities and MNE’s’. De prijs is een initiatief van KPMG en de Amsterdam Business School en beloont ieder jaar een student die […] ... lees meer

TU Delft en Lidl werken aan circulaire supermarkt

De TU Delft en Lidl zijn een onderzoek gestart gericht op de transitie van de supermarkt naar een circulaire bedrijfsvoering. De TU Delft gaat Lidl adviseren over hoe de supermarktketen haar bedrijfsvoering circulair kan maken. Als toekomstgerichte supermarktketen onderneemt Lidl al jaren op een moderne en verantwoorde manier. Zo bouwt de keten de meest duurzame distributiecentra, […] ... lees meer

Nederlandse beursondernemingen richten zich meer op de langere termijn dan Amerikaaanse

Bestuurders van Nederlandse beursondernemingen hebben veel meer dan hun Amerikaanse collega’s aandacht voor de lange termijn consequenties van hun strategie en beleid. Deze ‘lange termijnoriëntatie’ is de afgelopen tien jaar ook enigszins sterker geworden. Drijvende krachten hierachter zijn de overwegend lange termijn horizon van de aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen en de langere termijnoriëntatie van het […] ... lees meer

Nieuwe methodiek brengt negatieve en positieve impact voedselproduct in beeld

Wageningen Economic Research en True Price hebben – in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – een methodiek ontwikkeld waarmee positieve en negatieve maatschappelijke effecten van de productie en consumptie van voedsel in beeld kan worden gebracht. Doel is bedrijven en consumenten hiermee meer mogelijkheden te geven beslissingen te nemen die bijdragen aan een […] ... lees meer

Onderzoek naar invloed financiële instellingen op duurzaamheidsprestaties organisaties

Het PBL Planbureau voor de Leefomgeving heeft een consortium van onderzoekers (prof. dr. mr. Tineke Lambooy en mr. Sander van ’t Foort van Nyenrode Business Universiteit, samen met Dr. Karen Maas van het Erasmus Impact Centre en Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab) opdracht gegeven om de mogelijke invloed van financiële instellingen op […] ... lees meer

NBA en Rijksuniversiteit Groningen (RuG) starten grootschalig onderzoek naar CO2-reductie bedrijven

Een maand geleden stapte de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit leidde tot geschokte reacties, omdat het aanpakken van klimaatverandering zeer hoge prioriteit heeft voor vrijwel alle andere landen ter wereld (alleen de VS, Syrië en Nicaragua uitgezonderd). Om in kaart te brengen hoe organisaties in ons land bezig zijn om CO2-uitstoot te […] ... lees meer

Nieuwe projectvoorstellen gezocht rond Duurzame Businessmodellen

Consortia van universitaire onderzoekers en andere partijen kunnen onderzoeksvoorstellen indienen bij NWO ter ondersteuning van een nieuwe generatie duurzame businessmodellen. De nieuwe call ‘DBM-II’ is een vervolg op de eerste call uit 2014 (DBM-I), waarna vijf consortia zijn gestart met onderzoek naar duurzame businessmodellen. Voorstellen voor DBM-II kunnen worden ingediend tot 31 oktober 14.00 uur […] ... lees meer

NHTV krijgt subsidie voor onderzoek naar inzet keurmerken duurzaamheid in toeristische sector

De Academies voor Toerisme, Hotel & Facility Management van NHTV Breda zijn er in geslaagd een nieuwe RAAK-PRO subsidie binnen te halen voor het Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations (SASTDes) project. In dit project wordt, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit de toeristische sector, onderzocht hoe bestaande duurzaamheidskeurmerken effectiever kunnen worden ingezet. Het doel van […] ... lees meer