Wageningen UR ondertekende Circulaire Samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van kringlooppapier

Op 9 januari is een belangrijke stap gezet in de circulaire economie, ook wel kringloopeconomie, van Wageningen University & Research. Het Facilitair Bedrijf van WUR heeft de Circulaire Samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het gebruik van kringlooppapier. Gebruikte papierproducten van WUR worden als grondstof gebruikt voor nieuwe sanitaire papierproducten. Kringloop van papierproducten WUR is met 3 organisaties […] ... lees meer

UvA onderzocht in welke mate de farmacie duurzaam is

De Universiteit van Amsterdam bracht de risico’s voor mens en milieu bij medicijnproductie in kaart. Geneesmiddelenbedrijven blijken zich vooral op de toegankelijkheid van medicijnen te richten en nog onvoldoende instrumenten te hebben mensenrechten en milieuaspecten te bewaken. Maar er zijn risico’s, vooral door de schakels buiten Europa. Het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, onder […] ... lees meer

Nederlandse aardappelinnovatie is duurzamer en biedt wereldwijd kansen

Hybride aardappelveredeling kan bijdragen aan ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid, en biedt kansen voor de wereldmarkt. Om die kansen te benutten, is tijdige sturing noodzakelijk. Zo moeten de sector en overheid blijven innoveren en investeren in kennisontwikkeling. Het Rathenau Instituut, dat onderzoek doet naar de maatschappelijke impact van nieuwe technologieën, ontwikkelde drie scenario’s om de toekomst […] ... lees meer

Naturalis en Albert Heijn slaan handen ineen voor biodiversiteit

Op 13 januari 2020 hebben Naturalis Biodiversity Center en Albert Heijn hun handtekening gezet onder het samenwerkingscontract om onderzoek te doen naar biodiversiteit. De komende 5 jaar maakt de supermarktketen het mogelijk een promovendus aan te stellen binnen Naturalis om het onderzoek uit te voeren. Al eerder werden de handen met succes ineen geslagen tussen […] ... lees meer

Circulaire startups hebben ambitieuzere circulaire strategieën dan grote, gevestigde bedrijven

Circulaire startups hebben ambitieuzere circulaire strategieën en doen meer aan circulaire innovatie dan grote, gevestigde bedrijven. Dit concluderen innovatiewetenschappers Julian Kirchherr, Thomas Bauwens en Marko Hekkert van de Universiteit Utrecht in een whitepaper. Ze werkten hiervoor samen met ING, Circle Economy en de Amsterdam Economic Board. De transitie naar een circulaire economie is een veelbelovende […] ... lees meer

Onderzoek naar de maatschappelijke waarde van ondernemers

Politiek en kabinet moeten veel meer oog hebben voor de maatschappelijke waarde van ondernemers. Dat kan leiden tot andere afwegingen in beleid en doet meer recht aan wat ondernemers doen en waar zij voor staan. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag bij het verschijnen van het rapport De maatschappelijke waarde van ondernemers, dat in […] ... lees meer

Onderzoek: ‘Alternatieven voor plastic soms slechter voor milieu’

Alternatieven voor plastic kunnen het milieu nog erger belasten dan plastic, zeggen deskundigen. Gebruik ervan zou onder meer leiden tot hogere CO2-uitstoot. Bedrijven voelen steeds vaker de druk van het publiek om over te stappen op alternatieven voor plastic. De Britse Circular Economy Taskforce sprak met supermarkten en merken over hun beleid en constateerde dat, […] ... lees meer

Onderzoek naar verduurzaming van consumptie en productie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat prof. Charlotte Pavillon, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Groningen, onderzoek doen naar duurzaamheid en consumentenbeleid. Het betreft een verdiepende onderzoeksstudie die wordt ingezet voor de verrijking van het beleid van het ministerie met betrekking tot de verduurzaming van consumptie en productie. Pavillon is gevraagd om […] ... lees meer

Miljoenensubsidie voor onderzoek naar duurzame landbouwproductie

Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Agrotechnologie bij Wageningen University & Research (WUR), ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Crossover-subsidie van 7 miljoen euro. De subsidie is toegekend aan het SYNERGIA-programma, waar onderzoek wordt gedaan naar duurzame productiesystemen voor de landbouw. Groot Koerkamp is coördinator van dat programma. In totaal reikt NWO vanuit […] ... lees meer

NWO start nieuw onderzoeksprogramma over de interacties tussen de SDG’s in ontwikkelingslanden.

Begin februari lanceert NWO een nieuw onderzoeksprogramma over de interacties tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in ontwikkelingslanden. In het programma is in totaal zes miljoen euro beschikbaar voor drie internationale, interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia. Eind maart sluit de deadline voor vooraanmeldingen. Dit programma is medegefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en […] ... lees meer

Impactranking: Wageningen meest maatschappelijke universiteit

De meest maatschappelijke Nederlandse universiteit komt uit Wageningen. Dat staat in de Impactranking Nederlandse Universiteiten 2019 van ScienceWorks. Wageningen University & Research (WUR) krijgt de prijs omdat het vaak genoemd wordt in documenten van de Tweede Kamer, gemeenten en het Europees Parlement. Ook is WUR het meest betrokken bij de ontwikkeling van de Sustainable Development […] ... lees meer