26 soorten microplastics en -rubbers in Nederlandse rivieren opgespoord

Op zeer nauwkeurige wijze hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en de Universiteit van Amsterdam microplastics en -rubbers in de Dommel, de Maas en Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties gemeten. Het merendeel van alle microplastics in zeeën en oceanen wordt aangevoerd door rivieren, waar de microplastics vanuit verschillende bronnen samenkomen. Kennis over die bronnen […] ... lees meer

Elektrische auto’s verlagen wereldwijd broeikasgasuitstoot

Als huishoudens wereldwijd overgaan op elektrische auto’s verlaagt dat in bijna alle gevallen de netto uitstoot van broeikasgassen. Dit is zelfs het geval wanneer de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales op het huidige niveau blijft. Dat concluderen milieuonderzoekers van de Radboud Universiteit bij het doorberekenen van drie scenario’s voor de komende dertig jaar. De studie werd gepubliceerd […] ... lees meer

Nederlandse supermarkten maken voedselverspilling inzichtelijk

Van al het voedsel dat supermarkten in Nederland aanbieden, wordt gemiddeld 98,3% verkocht. 1,7% van het voedsel, uitgedrukt in kilogrammen, komt niet bij de consument terecht. Dit laat onderzoek zien uitgevoerd door supermarkten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Wageningen Universiteit & Research (WUR) en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit onder de vlag van […] ... lees meer

Plastic Crisis Requires Fundamental System Change

The European Academies of Science (EASAC) warn that current efforts to resolve the plastics crisis are ineffective and misleading. Policymakers and industry must address conflicts in the whole system, from production to end-of-life. “Reducing the leakage of millions of tons of plastic waste into the marine, terrestrial and freshwater environments is incompatible with banking on […] ... lees meer

Onderzoekers maken zonnecellen met behulp van enzymen uit papaja’s

In verschillende soorten zonnecellen worden dunne laagjes titaandioxide (titania) gebruikt. De methoden waarmee deze titania-films momenteel worden gefabriceerd, vereisen hoge temperaturen en dure, hoogwaardige technologieën. Onderzoekers van de TU Delft hebben nu een laagdrempelige en volledig organische methode ontwikkeld om op relatief lage temperatuur dunne, poreuze laagjes titania te maken. In een recent gepubliceerd artikel […] ... lees meer

Antwerp Management School zet verder in op de Leerstoel Duurzame Transformatie

In 2017 lanceerde AMS met de steun van BASF Antwerpen, Port of Antwerp en Randstad België de allereerste leerstoel voor duurzame transformatie wereldwijd. Dr. Wayne Visser, internationaal expert in duurzaamheid, werd tot leerstoelhouder benoemd. Drie jaar later heeft de leerstoel niet alleen voor pertinente resultaten gezorgd, maar ook voor het besef dat het werk niét […] ... lees meer

Circulair en Toekomstbestendig Ondernemerschap voor aantrekkelijker Achterhoek

In het pilotproject Circulair en Toekomstbestendig Ondernemerschap van SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) en de HAN gaan 3 Achterhoekse bedrijvenparken collectief aan de slag met circulair ondernemen. Het proefproject dient als voorbeeld voor de hele provincie Gelderland. Kiezen voor techniek “Een circulaire economie biedt enorme kansen voor een leefbare en toekomstbestendige Achterhoek”, zegt Arthur Jansen, voorzitter […] ... lees meer

Consumenten verspillen mogelijk ruim twee keer meer voedsel dan algemeen wordt aangenomen

Consumenten verspillen waarschijnlijk veel meer voedsel dan algemeen wordt aangenomen, zo blijkt uit een onderzoek dat op 12 februari 2020 is gepubliceerd in het open access journal PLOS ONE van Monika van den Bos Verma en collega’s van Wageningen University & Research. Breed gebruikte schattingen houden geen rekening met de effecten van rijkdom op het […] ... lees meer

WUR: “Composteerbare plastics breken snel genoeg af in de huidige Nederlandse GFT-afvalverwerking”

Wageningen Food & Biobased Research heeft onderzocht hoe composteerbare plastics zich gedragen in het huidige GFT-afvalverwerkingsproces in Nederland en kwam tot de conclusie dat zij prima verwerkt kunnen worden met het GFT. In de compost, het eindproduct van de GFT-afvalverwerking, zijn geen resten van composteerbare plastics terug gevonden. Wel resten van fossiele (niet composteerbare) plastics. […] ... lees meer

Breda en Antwerpen focussen samen op duurzaamheidsonderwijs

Hoe kun je onderwijs anders organiseren om er voor te zorgen dat onderwijs en bedrijfsleven samen nieuwe duurzame bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen? Dit zijn vragen en uitdagingen waarop professoren Frans Melissen en Lars Moratis als leerstoelhouders Management Education for Sustainability zich vanaf januari 2020 zijn gaan richten. Breda University of Applied Sciences (BUAS) en Antwerp Management […] ... lees meer

Klimaatverandering en sociale ongelijkheid vragen om debat corporate governance

Welke veranderingen op het vlak van corporate governance ten aanzien van bedrijfs- en systeemrisico’s kunnen we de komende tijd verwachten? En met welke praktische veranderingsstrategieën kunnen we hierop inspelen? Deze vragen stonden centraal op 29 januari tijdens het symposium ‘The Evolving Role of Corporate Governance’ van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Verschillende experts uit de […] ... lees meer