Elke regio in Nederland zijn eigen unieke biogrondstoffenindustrie

Regio’s vervullen een belangrijke taak in het halen van de klimaatdoelstellingen, onder andere door hun rol in de ontwikkeling en de versnelling van de bio-economie. Maar welke regio/provincie zich het beste kan toeleggen op welke biobased waardeketen, inclusief verwerkende industrie voor bijvoorbeeld textiel, en bouwmaterialen, is minder vanzelfsprekend. Het rapport ‘Regional supply of herbaceous biomass […] ... lees meer

Molenkamp award voor beste duurzaamheidsscriptie gaat naar Tessa Kraak

Tessa Kraak, student van de Amsterdam Business School, heeft met haar scriptie de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van KPMG Nederland gewonnen. Ze onderzocht de relatie tussen genderdiversiteit in het topmanagementteam (TMT) en de prestaties binnen het bedrijf. Hierbij ontdekte ze onder andere dat genderdiversiteit binnen TMT’s een positieve invloed heeft op aandacht voor duurzaamheid en digitalisering binnen […] ... lees meer

Nederlands onderzoeksinstituut AMOLF breekt wereldrecord met zonnecel van 36,1 procent rendement

Een team onderzoekers van het NWO-instituut AMOLF (Amsterdam) en het Fraunhofer Institute for Solar Energy Research (ISE, Freiburg) heeft een zonnecel met meerdere verbindingen gemaakt met een efficiëntie van 36,1%, de hoogste efficiëntie die ooit is bereikt voor een zonnecel op basis van silicium. Het team presenteerde het nieuwe record op de European Photovoltaic Solar […] ... lees meer

Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie

Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink. Een mogelijke dreiging is het optreden van voelbare aardbevingen. Voor een veilige opschaling en behoud […] ... lees meer

Waterstof maken van afvalplastic kan zichzelf terugbetalen

Waterstof wordt gezien als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen, maar de methodes die worden gebruikt om het te maken genereren te veel kooldioxide of zijn te duur. Onderzoekers van de Rice University hebben een manier gevonden om waterstof te oogsten uit plastic afval met behulp van een emissiearme methode die zichzelf ruimschoots kan terugbetalen. […] ... lees meer

Het merendeel van de stikstof uit boerderijen gaat in de ‘stikstofdeken’; wat er neerslaat is heel lokaal

In opdracht van het Mesdag Zuivelfonds hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam gemeten in welke cirkel rond melkveebedrijven de uitgestoten stikstof neerkomt. Verreweg het grootste deel van de uitgestoten stikstof (≈ 90%) komt in hogere luchtlagen van de atmosfeer terecht, en zal elders neerslaan. Binnen het gemeten gebied met een straal van 500 meter […] ... lees meer

Samenwerken aan een plasticvrije Rijn-Maasdelta

Op 1 september, de eerste dag van de Wereldhavendagen, hebben Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam hun samenwerking aan de aanpak van plastics in het water van de Rijn-Maasdelta bekrachtigd. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op RDM Rotterdam werd het startsein gegeven voor gezamenlijke kennisontwikkeling binnen een Living Lab. Voorafgaand werd tijdens […] ... lees meer

‘CO2-opslag in landbouwbodems levert weinig klimaatwinst op’

Het vastleggen van CO2 in landbouwbodems wordt gepromoot als een kansrijke optie om de klimaatverandering te temperen. Maar is het dat ook? Meerdere bodemkundigen op de Wageningen Soil Conference op 29 augustus plaatsen kanttekeningen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we niet alleen de broeikasgasemissies sterk verminderen, maar ook meer CO2 vastleggen in de bodem. Uit […] ... lees meer

Onderzoek: ‘Vrijwillige CO2-compensatie blijkt gebakken lucht’

Projecten die ontbossing tegengaan verkopen vaak CO2-compensatie, bijvoorbeeld aan consumenten die een vliegticket boeken. Maar bij 90 procent van deze projecten wordt er niet daadwerkelijk CO2 gecompenseerd. Dat is de conclusie van milieuwetenschapper Thales Pupo West (VU Amsterdam) in een artikel in Science waarvan hij hoofdauteur is. Er is steeds meer aandacht voor CO2-compensatie over […] ... lees meer

Nieuw autoconcept TU/ecomotive verlaagt totale CO2-uitstoot tijdens productieproces met een derde

In Nederland gaat een auto gemiddeld na een kleine twintig jaar naar de sloop, zo becijferde sectororganisatie Auto Recycling Nederland. Door anders naar de opbouw van een auto te kijken, heeft studententeam TU/ecomotive van de TU Eindhoven een manier gevonden om de levensduur van auto’s te verlengen en uiteindelijk de totale CO2-uitstoot tijdens het productieproces […] ... lees meer

Minder plastic in de oceaan én makkelijker op te ruimen

Er is naar schatting veel minder plastic in de wereldwijde oceaan aanwezig dan wetenschappers dachten. Dat blijkt uit berekeningen met een nieuw computermodel waarin een recordaantal metingen en waarnemingen van plastic in de oceaan zijn meegenomen. Een relatief groot deel van het plastic bestaat bovendien uit grote stukken die makkelijker zijn op te ruimen. De studie  […] ... lees meer

Onderzoek: Honderden miljoenen kilo’s Nederlands plasticafval blijven buiten beeld

Honderden miljoenen kilo’s Nederlands plasticafval blijven buiten beeld. Dit geldt voor zowel plasticafval dat afkomstig is uit Nederland als voor plasticafval dat geëxporteerd wordt naar andere landen. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en andere organisaties concludeerden dit nadat ze afvalstromen in Nederland in kaart brachten. Het is volgens hen noodzakelijk afvalstromen beter te volgen om […] ... lees meer