Een petitie die pleit voor een hogere prijs op CO2 is gisteren overhandigd aan Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. Het beprijzen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 zal leiden tot minder verbruik van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. Energiebesparing en duurzame opwekking worden met zo’n maatregel stukken aantrekkelijker. En dat draagt dan weer bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Het Klimaatplein startte onlangs met de petitie. “Het is voor alle ondernemers van belang dat we de klimaatafspraken in Parijs nakomen. Het liefst blijven we ver onder de 2 graden Celsius opwarming van de aarde om zo enorme schade aan economie en ecologie te voorkomen. Het invoeren van een hogere prijs op CO2 zal de economie automatisch dirigeren naar meer energiebesparing en duurzame opwekking.” Aldus Rob van der Rijt, oprichter van het Klimaatplein.

Tweede Kamerlid voor D66 Stientje van Veldhoven: “De mooiste oplossing is als we op Europees niveau een goed werkend systeem hebben om CO2-uitstoot terug te dringen. Als dat onvoldoende werkt, dan kunnen we ook in Nederland zelf kijken wat we kunnen doen om CO2-besparingen te belonen. Zweden en Engeland doen dat bijvoorbeeld al. Daar kunnen we misschien van leren of bij aansluiten.”

Het Klimaatplein is inmiddels naast de petitie ook een webportal gestart waar ondernemers informatie en argumenten vinden voor invoering van een CO2-belasting. Het is tevens mogelijk daar eenvoudig zelf te berekenen wat zo’n belasting voor een organisatie financieel gaat betekenen.