ABP Investments Hit With Discrimination Suit

The large Manhattan investment company ABP Investments (subsidairy of ABP in the Netherlands) has been hit with a multimillion-dollar federal discrimination suit by a former senior vice president who says she was fired for being a lesbian, according to a New York Post report. The suit filed by Jeanine Presa, a former senior vice president at ABP investments, alleges she was terminated last April from her head-of-operations position without being given a reason after she told her boss she was in a relationship with another woman. ... lees meer

Geen EU-code corporate governance

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 4 november 2002). Beslissingen over beloningen, benoemingen en het toezicht op het totstandkomen van de jaarrekening moeten in beursgenoteerde ondernemingen worden genomen door een groep van in meerderheid onafhankelijke commissarissen. Het bedrijf moet voor elke commissaris die onafhankelijkheid verantwoorden. Wijkt een onderneming af van deze eis, dan moet zij dat expliciet en schriftelijk uitleggen aan de buitenwereld. Dit is een van de belangrijkste aanbevelingen van de adviesgroep over ondernemingsbestuur onder leiding van professor Jaap Winter aan Europees commissaris Frits Bolkestein. Winter licht het rapport vandaag toe in de maandelijkse vergadering van ministers van financiën van de Europese Unie. ... lees meer

Brinkman: ‘Bouw moet en zal boeten’

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 4 november 2002). Bestuurders van bouwbedrijven die verantwoordelijkheid dragen voor de bouwfraudeaffaire moeten het veld ruimen. Dat zegt Elco Brinkman, voorzitter van de bouwkoepelorganisatie AVBB. ‘Ik denk dat je er niet aan ontkomt om in termen van verantwoording voor ernstige fouten te zeggen: dat moet ook personele consequenties hebben’, aldus Brinkman in een gesprek met deze krant. De parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid heeft in augustus verscheidene malen aangedrongen op een schoonmaak binnen de bouwsector. Brinkman ging daar toen niet op in. Nu zegt hij samen met de overheid nieuwe gedragsregels te willen opstellen waarin ‘concrete sancties’ een centrale rol spelen. Hij wil zo voorkomen dat instanties als het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ieder met eigen regels komen. ... lees meer

Vakbondsactivisten hekelen antivakbondspraktijken van McDonald’s

McDonald’s is geneigd om alleen de minimum standaard te hanteren voor lonen, gezondheid en veiligheid op de werkplek. De fast food multinational schrikt er niet van terug om vakbondsleden te isoleren, te intimideren of te treiteren. McDonald’s gebruikt ook vaak zijn franchisesysteem om te voorkomen dat het moet samenwerken met vakbonden of ondernemingsraden. In de weinige landen waar de multinational een sociale dialoog heeft met de vakbond, zoals in Nederland, blijkt McDonald’s in staat succesvol te zijn en gelijktijdig zich als een sociaal verantwoordelijke onderneming te gedragen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de deelnemers van een internationale bijeenkomst over de arbeidspraktijken bij McDonald’s restaurants. ... lees meer

Gevraagd: Directeur Kenniscentrum MVO

Op advies van de SER wordt door het Ministerie van Economische Zaken een Kennis- en Informatiecentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opgericht. Dit centrum heeft tot doel kennis over MVO te verzamelen, te ontsluiten en te ontwikkelen. Daarnaast ligt er de taak om de diverse bij MVO betrokken partijen samen te brengen en met elkaar in gesprek te brengen. De doelgroepen van het Kenniscentrum zijn multinationale ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf, maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden. Het centrum wordt ondergebracht bij de Stichting Kenniscentrum MVO i.o. Het bureau van het centrum zal bestaan uit een directeur en vijf medewerkers. Financiering vindt grotendeels plaats door het Ministerie van Economische Zaken. Voor het opzetten en aansturen van dit bureau is het ministerie van EZ op zoek naar een directeur (m/v). ... lees meer

De link tussen de balanced scorecard en bedrijfsethiek

Organisaties hebben de morele plicht om conform hoge ethische normen, waarden en principes te opereren. Zo heeft elke organisatie een ethische plicht jegens haar aandeelhouders, medewerkers, klanten, toeleveranciers en de gemeenschap. De ethische plicht jegens de aandeelhouders vloeit voort uit de verwachting van een hoog rendement op hun investeringen. Het is een morele plicht van managers en medewerkers om zich hiertoe volledig in te zetten. De ethische plicht jegens de medewerkers vloeit voort uit het respect dat ze verdienen voor hun commitment en hun inzet voor de organisatie. Managers hebben de morele plicht om op te komen voor het welzijn en de belangen van hun medewerkers, zoals competentieontwikkeling, creëren van carrière mogelijkheden, optimale arbeidsomstandigheden, etc. ... lees meer

TPG sponsort oplossen van het voedselprobleem

(Gepubliceerd in Trouw op 30 oktober 2002). ,,We gaan niet met veel bombarie verkondigen dat we het wereldvoedselprobleem zullen oplossen. Maar als grote bedrijven helpen bij waar ze goed in zijn, kan dat toch een stimulans zijn om de wereld een beetje beter te maken.” ... lees meer

Telecommunications: Are the vultures circling over sustainability?

With losses due to UMTS licence costs, mass redundancies and falling market prices, many financial analysts are advising selling shares in telecommunications companies. Can the sector manage to overcome the sharp financial downturn and at the same time meet its social and environmental responsibilities? oekom research recently conducted a Corporate Responsibility Rating in which it examined 38 of the world’s major telecommunications companies. On a scale from A+ to D-, Deutsche Telekom scored a B+, followed by British Telecom and Swisscom, both with a B. At the bottom of the ranking came the American company Nextel with a score of D. Insufficient activity in the environmental and social areas meant that 14 of the companies could not be evaluated. ... lees meer

Unilever on website listing social report card on corporations

Conscientious consumers who want to make sure the companies they support share their social values can turn to a new website that rates several big corporations on issues. Dan Porter, of Portland, Maine, launched www.idealswork.com six months ago. It ranks companies on such issues as whether they treat women fairly or if they support nuclear arms. Porter, 48, gathers the information from a Washington, D.C.-based firm, Investor Responsibility Research Center. His system allows users to rank companies on issues that are important to them. ... lees meer

Corporate Governance Now Rated by Mainstream Investment Research Firms

Besides eliciting abundant media coverage, the corporate governance scandals at Enron, WorldCom, and elsewhere have spurred mainstream investors to evaluate the corporate governance performance of their current and prospective investments. Mainstream investors are joining with socially responsible investors in the understanding that corporate governance is a potential correlate of stock valuation. In response to the increase in demand for corporate governance evaluations, some mainstream investment research firms are now developing corporate governance rating services. Mainstream firms are also incorporating corporate governance into their existing rating systems. ... lees meer

VNO-NCW kent Diversity Award toe aan Delta Lloyd

Tijdens het Jaarcongres van VNO-NCW in Utrecht is vandaag de Diversity Award uitgereikt aan Delta Lloyd. De Diversity Award is door VNO-NCW ingesteld om het belang van diversiteitsbeleid in ondernemingen te onderstrepen. Vrouwen in Nederland bereiken maar mondjesmaat de top. Daarmee blijft een groot deel van het talent ondergewaardeerd en on(der)benut. Organisaties met een evenwichtige personeelsopbouw man/vrouw zijn bovendien innovatiever en slagvaardiger, kunnen beter omgaan met verandering, hebben een betere voeling met de markt en opereren daardoor succesvoller. Een toenemend aantal bedrijven realiseert zich dit en voert een actief diversiteitsbeleid om te komen tot een evenwichtig personeelsbestand, ook in het management en de top. VNO-NCW wil met het uitreiken van een Diversity Award deze bedrijven ondersteunen en stimuleren dit beleid voort te zetten. Ook dient de Award om andere bedrijven aan te moedigen en te inspireren om het goede voorbeeld te volgen. ... lees meer