Ban Ki-Moon, Georgieva en Gates leiden nieuwe door Nederland gestarte klimaatcommissie

Op initiatief van Nederland start volgende maand een nieuwe internationale klimaatcommissie. Deze Global Commission on Adaptation gaat landen wereldwijd overtuigen zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte vandaag bekend dat voormalig Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties, Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) en Wereldbank […] ... lees meer

The World’s First Ocean Cleanup System Launched from San Francisco

The Ocean Cleanup, the Dutch non-profit organization developing advanced technologies to rid the oceans of plastic, today launched the world’s first ocean cleanup system from the San Francisco Bay. The cleanup system (“System 001”) is heading to a location 240 nautical miles offshore for a two-week trial before continuing its journey toward the Great Pacific […] ... lees meer

Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw nu inzetten

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer,  uitgeput te raken. Hebben we te maken met een verlies aan […] ... lees meer

Transitiecoalitie Voedsel: ‘Visie minister Schouten vereist ingrijpende vervolgstappen’

De vandaag gepresenteerde visie van LNV-minister Schouten op de toekomst van de Nederlandse landbouw- en voedselsector is een goede stap maar brengt nog niet de structurele veranderingen die zij zelf zo krachtig bepleit. “Terecht stelt de minister dat het huidige productiesysteem niet toekomstbestendig is  maar voor een structurele verandering zullen de hoge maatschappelijke kosten van […] ... lees meer

ChristenUnie dient Initiatiefnota Ondernemen met een maatschappelijke missie in en groei onder sociale ondernemingen

De ChristenUnie heeft vandaag de Initiatiefnota Ondernemen met een maatschappelijke missie ingediend. Hierin pleit Tweede Kamerlid Eppo Bruins voor een passende juridische positie voor sociale ondernemingen zodat zij hun maatschappelijke missie op een heldere en stevige manier kunnen vastleggen. Tevens is vandaag de Social Enterprise Monitor 2018 gepubliceerd. Het grootste jaarlijkse onderzoek onder sociale ondernemingen laat zien dat er […] ... lees meer

Driekwart van de Nederlandse hotels niet duurzaam genoeg

De Nederlandse hotelsector blinkt niet bepaald uit in energiezuinigheid. CFP Green Buildings onderzocht in opdracht van ABN AMRO het energieverbruik van het Nederlandse hotelvastgoed. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de grotere hotels (>50 kamers) beschikt over een energielabel C of hoger. ‘De hotelsector loopt hiermee duidelijk achter op andere sectoren’, zegt […] ... lees meer

CO2-uitstoot van Tata Steel IJmuiden kan fors worden gereduceerd met HIsarna-installatie

De duurtest van de HIsarna-installatie bij Tata Steel toont aan dat deze technologie ertoe kan leiden dat de CO2-uitstoot van het staalproductieproces fors kan worden gereduceerd. Tijdens de huidige testcampagne zijn onder meer proeven gedaan met het inzetten van staalschroot en biomassa. Daarmee blijkt een CO2-reductie haalbaar van meer dan 50% ten opzichte van het […] ... lees meer

Succes en falen van groene initiatieven in beeld

Wageningen Environmental Research is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. Ook werd onderzocht hoe gemeenten proberen de initiatieven verder te helpen. Helderheid tussen gemeente en initiatiefnemers over ieders verantwoordelijkheden en wie wat doet, is belangrijk voor efficiënt werken. […] ... lees meer