Topvrouw 2016 Ingrid Thijssen lanceert discussieplatform over diversiteit en de energietransitie

Ingrid Thijssen, lid van de Raad van Bestuur van de netwerkbedrijf Alliander, gaat haar titel als Topvrouw van het Jaar 2016 actief inzetten om aandacht te genereren voor twee grote maatschappelijke kwesties: diversiteit in het topbestuur en de omschakeling van fossiele naar duurzame energie. Op haar vandaag gelanceerde platform Topvrouw@Work legt de bestuurder van Alliander […] ... lees meer

SCP ziet solidariteit en duurzaamheid als de opgaven voor 2050

In het nieuwe Sociaal en Cultureel Rapport: ‘De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later’, verkent het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de toekomst van Nederland tot 2050. De centrale boodschap is dat er meer dynamiek, meer maatwerk en meer eigen regie komt. Dit leidt tot meer (keuze-)vrijheid […] ... lees meer

Gezondheidsproblemen en lage inkomsten bedreigen Pakistaanse leerarbeiders

Onderzoek door SOMO en NOWCommunities legt ernstige gezondheidsproblemen bloot in de Pakistaanse leerindustrie, éen van ’s werelds grootse leerproducenten. Werknemers hebben daarnaast grote moeite om rond te komen van hun veel te lage salarissen. Een groot deel van het Pakistaanse leer komt terecht op de Europese markt. Dit wordt gestimuleerd door speciale handelsafspraken, de zogenaamde […] ... lees meer

Kwaliteit Eerlijke Bankwijzer kan en moet beter volgens de sector

Banken hebben het afgelopen jaar volop initiatieven genomen om de directe en indirecte belasting van het klimaat te verminderen. Zo hebben banken in NVB-verband onder meer het Klimaatstatement uitgebracht, een convenant gesloten om de bescherming van mensenrechten te bevorderen, en een methode ontwikkeld om transparanter te rapporteren over de sectoren die zij financieren. Daarnaast hebben verschillende […] ... lees meer

Verantwoord Opdrachtgeverschap binnen een gezonde en veilige werkomgeving

Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld als ze een werklocatie bieden of werkmethoden voorschrijven. Opdrachtgevers kunnen een negatieve invloed hebben op de werkomstandigheden, als het geboden budget te krap is of de planning onrealistisch. Op het terrein van de bouw is […] ... lees meer

Banken beter op duurzaamheid, aanpak klimaatverandering en belastingontwijking blijft achter

Negen Nederlandse banken verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op duurzaamheid. De meeste banken scoren nog wel zwaar onvoldoende voor hun beleid op klimaat. Ook de aanpak van belastingontwijking blijft zwak. Bank-verzekeraar Aegon scoort verreweg het laagst op sociaal- en milieubeleid en op dierenwelzijn. Zo blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer […] ... lees meer

Acht Nederlandse projecten genomineerd voor internationale BREEAM Awards

Acht Nederlandse projecten zijn genomineerd voor de ‘Oscars’ onder de duurzame gebouwen, de internationale BREEAM Awards. De prijzen worden op 7 maart 2017 uitgereikt tijdens het BREEAM Awards gala in het Marriot Hotel in London. Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council, beheerder van het BREEAM-NL keurmerk: “Een bewijs dat de Nederlandse […] ... lees meer

The 2016 Global Sustainable Competitiveness Index is topped by 5 Scandanavian countries

The Global Sustainable Competiveness Ranking 2016 is topped by Sweden, followed by the other 4 Scandinavian nations. The Netherlands is ranked on place 29 (in the 2015 edition on place 28). Key take-aways – some surprising, others not-so-surprising – of the 2016 Index include: The Sustainable Competitiveness Index is topped by Scandinavian nations four the […] ... lees meer

Tax shift could boost economic growth, create jobs and cut pollution across Europe

The European Union and EU member states would benefit from higher economic growth, more jobs and a cleaner environment if governments shifted taxation from labour to pollution, the use of natural resources and consumption. It would result in 2% higher GDP levels, additional employment for 6.6 million people, and reduced carbon dioxide (CO2) emissions of […] ... lees meer

NEN en de circulaire economie

Ondernemingen die duurzamer willen worden door het omarmen van de circulaire economie komen veelal met productinnovaties. NEN-onderzoek bevestigt dat normen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en de marktacceptatie bevorderen. In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN eraan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de […] ... lees meer

Does CSR marketing work? It depends who and where you are

Consumers in dominant collectivist cultures, such as India and South Korea, are more likely to support corporate social responsibility, or CSR, initiatives from brands based in their own country as opposed to foreign or global corporations, according to a new study that includes a University of Kansas marketing and consumer behavior researcher. The researchers found […] ... lees meer

Kleine ondernemers jagen verduurzaming van de voedselsector aan

Kleine, innovatieve voedselbedrijven spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de voedselproductie door in de praktijk te bewijzen dat duurzaamheid economisch haalbaar is. De overheid kan deze ontwikkeling stimuleren, bijvoorbeeld door instrumenten voor innovatie beschikbaar te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onder 15 kleine innovatieve voedselbedrijven. Bedrijven zoals […] ... lees meer