Kabinet: lastenverzwaring CO2-heffing verschuiven naar 2e helft Klimaatakkoord periode

Het Kabinet is voornemens de ruim 300 industriële bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS de komende jaren te ontzien bij de invoering van de Nederlandse CO2-heffing, die onderdeel is van het Klimaatakkoord uit 2019. In de eerste helft van de Klimaatakkoord-periode 2020-2030 krijgen de bedrijven meer dispensatierechten waardoor de lastenverzwaring beperkt blijft. Vanaf 2026 neemt […] ... lees meer

MVO Nederland: “De CO2-prijs is de eenvoudigste manier om de vervuiler te laten betalen”

MVO Nederland pleit voor een ambitieuzere CO2-prijs dan het kabinet in het concept-wetsvoorstel heeft uitgewerkt. Zo is er hierin geen specifieke prijs opgenomen en pleit het de driehonderd meest vervuilende bedrijven de komende jaren grotendeels vrij van betaling. Uitstel van een effectieve en eenvoudige CO2-heffing brengt volgens MVO Nederland het bereiken van de nieuwe economie […] ... lees meer

Consumenten steeds meer bewust van schadelijke palmolie

Steeds meer consumenten weten dat gebruik van producten die palmolie bevatten bijdraagt tot vernietiging van het regenwoud. Hierdoor hebben producten waarin bewust geen palmolie is gebruikt steeds vaker de voorkeur. Het palmolievrije margarinemerk The Flower Farm heeft een grote rol gehad in het vergroten van dit bewustzijn. Uit onderzoek van Initial Concept in opdracht van […] ... lees meer

Aaliyah Saleh (13) lanceert eerste duurzame tiener modemerk DIVAPOWERDP

COVID 19 heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe mensonterend de kledingindustrie is. Plots worden alle orders teruggetrokken door grote Fast Fashion Ketens met grote gevolgen voor de werknemers in de kledingindustrie. Miljoenen werknemers hebben ineens geen werk meer en moeten honderden kilometers naar hun geboortedorp lopen om hun leven weer op te pakken. DIVAPOWERDP is mede […] ... lees meer

Zuinig zijn op mens, milieu en maatschappij werpt zijn vruchten af bij Zeeman

Zeeman heeft vandaag het MVO-jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Hierin wordt openheid gegeven over de voortgang van het MVO-beleid en worden de ambities gedeeld voor 2020. Een van de doelstellingen voor 2019 was het gebruik van duurzaam katoen verdubbelen, welke ruimschoots is behaald. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt sinds de oprichting van Zeeman in 1967 deel uit […] ... lees meer

SER roept bedrijven op voor internationaal MVO in tijden van coronacrisis

De SER roept het Nederlandse bedrijfsleven op om solidair te zijn met partners in productielanden. Van bedrijven die internationaal zaken doen wordt verwacht dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) doen conform de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Juist in tijden van crisis is het van cruciaal belang dat bedrijven hier zo goed mogelijk invulling aan […] ... lees meer

Climate Cleanup lanceert Natuurverdubbelaar

De kracht van natuur in het klimaatdebat is lang onderbelicht geweest en daarom lanceert Climate Cleanup vandaag de Natuurverdubbelaar. Dat gebeurt tijdens een online zoom-avond met honderden kijkers, met vele voorbeelden hoe ondernemers effectief klimaatverandering aanpakken en een gezonde economie bouwen.  Om de klimaatdoelen te halen, moet 1500 gigaton CO2 uit de atmosfeer worden vastgelegd […] ... lees meer

Covestro versnelt transitie naar circulaire economie

Covestro zet zich volledig in om van de circulaire economie een model te maken voor een werkelijk duurzame wereld. Daartoe wil de materiaal-fabrikant zijn hele productie- en productassortiment op de lange termijn volledig afstemmen op het circulaire concept. Deze strategische visie zal met tal van concrete maatregelen en projecten stapsgewijs worden geïmplementeerd. Zo wil Covestro […] ... lees meer

NGO’s: ‘Gebruik wederopbouw economie om toeleveranciers in ontwikkelingslanden eerlijk te belonen’

De impact van de Covid-19 pandemie laat zien dat het tijd is voor echte verandering. Tijd voor een veerkrachtige samenleving waarin iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, voedsel en een basisinkomen. Een samenleving waarin de zorg voor onze planeet en al haar bewoners voorop staat. Deze oproep doen Solidaridad en Fairtrade Nederland waarbij zij worden ondersteund […] ... lees meer

7 op 10 Nederlanders willen positieve milieueffecten ook na coronacrisis behouden

Maar liefst 71 procent van de Nederlanders wil de schonere lucht en positieve milieueffecten die zijn ontstaan nadat delen van de economie zijn stilgelegd door het coronavirus, behouden. Bijna de helft is zelfs bereid hiervoor het eigen reisgedrag blijvend aan te passen. Dat blijkt uit onderzoek dat Ipsos in opdracht van ABN AMRO heeft verricht […] ... lees meer

PBL: ­­­Geen laaghangend fruit binnen duurzaam landbouw- en voedselbeleid

Het PBL heeft in het rapport Kansrijk landbouw- en voedselbeleid op basis van het politieke en maatschappelijke debat een breed spectrum aan mogelijke beleidsmaatregelen geïnventariseerd en geanalyseerd op effectiviteit, uitvoerbaarheid en juridische legitimiteit. Uiteindelijk zijn 27 beleidsmaatregelen gericht op de kernthema’s gezond en duurzaam voedsel, het sluiten van kringlopen, de balans tussen landbouw en natuur […] ... lees meer