Met een subsidietoekenning uit de Regio Deal Noord-Limburg is de opstartfase van het Euregional Sustainability Center een feit. Het doel van het center is om via samenwerking en kennisuitwisseling duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie in de grensregio te bevorderen. Het center is een initiatief van Fontys Venlo die samen met diverse kennisinstellingen, bedrijven(verenigingen) en overheden aan beide kanten van de grens deze uitdaging aangaat.

Fons Claessen, projectmanager van het nieuwe center vertelt: ‘We zijn ontzettend blij met deze toekenning en staan te popelen om stappen te zetten om de aanwezige kennis en initiatieven aan beide zijden van de grens samen te brengen. Duurzaamheid houdt namelijk niet op aan de grens en vergt nieuwe en creatieve oplossingen. Door samen te werken kunnen Duitse en Nederlandse partners van elkaar leren. Door krachten te bundelen kunnen we de grensregio beter op de kaart zetten als innovatieve regio op het gebied van duurzaamheid. In het centrum gaan studenten, onderzoekers en bedrijven samen aan de slag om zo van elkaar te leren, bedrijven te helpen innoveren en om talent voor de regio te behouden.’

De uitdagingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid aan beide kanten van de grens zijn groot. Zo zal het center zich richten op het omvormen van verouderde industrieterreinen tot aantrekkelijke en gezonde woon- en of werkgebieden. Men gaat daarbij aan de slag met in Duitsland en Nederland opgedane kennis van duurzame projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het stadskantoor van Venlo of het Floriade terrein. Daarbij ligt de focus op de maakindustrie, een belangrijke branche in de grensregio. Voor maakbedrijven is de uitdaging om te verduurzamen groot: er liggen voor bedrijven veel kansen op het gebied van het gebruik maken van elkaars energie- en reststromen. Het doel daarvan is dat er geen materialen meer op de vuilstort belanden, maar vrijwel oneindig hergebruikt kunnen worden.

De officiële opening van het Euregional Sustainability Center is begin 2023 gepland.

Foto: Fontys studenten