Neste en Airbus hebben een overeenkomst getekend om het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof (‘SAF’) binnen de luchtvaartsector te bevorderen. Beide partijen delen de visie dat SAF een belangrijke oplossing is om de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart te helpen verminderen. Deze samenwerking heeft tot doel om de transitie van de luchtvaartsector naar duurzame vliegtuigbrandstof te versnellen.

Om de ambitieuze “net zero carbon emissions by 2050” doelstelling van de luchtvaartindustrie te halen, moeten er verschillende maatregelen worden genomen, zoals zuinigere vliegtuigtechnologieën, verbeterde werkwijzen en grondinfrastructuur, en de inzet van duurzame vliegtuigbrandstof (‘Sustainable Aviation Fuel’).

Neste en Airbus erkennen dat het opvoeren van de SAF-productie één van de grootste uitdagingen is om het gebruik van SAF te versnellen. Deze samenwerking legt de basis voor Airbus en Neste om samen kansen te verkennen en gezamenlijk de productie en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof te bevorderen. De nadruk zal liggen op de technische ontwikkeling van SAF, het goedkeuren van de brandstof en testen van huidige en toekomstige productietechnologieën, en het onderzoeken hoe “100% gebruik van SAF” mogelijk kan worden gemaakt.

“Neste loopt voorop bij het versnellen van de reis van de luchtvaartsector naar een duurzamere toekomst. Die reis vereist samenwerking in de hele waardeketen van de industrie. Deze samenwerking met Airbus koppelt een pionier in de lucht- en ruimtevaartindustrie aan een leider op het gebied van hernieuwbare brandstoffen. De gecombineerde kennis en expertise van de bedrijven gaat het gebruik en de beschikbaarheid van SAF als een middel voor de transitie van de luchtvaart naar meer duurzame energiebronnen bevorderen, en zo de impact van de luchtvaart op het klimaat te verminderen”, aldus Thorsten Lange, Executive Vice President, Renewable Aviation bij Neste.

“Bij Airbus geloven we dat SAF één van de meest veelbelovende oplossingen voor het koolstofvrij maken van de luchtvaart is, die zowel in de huidige als in de toekomstige vliegtuigvloten kan worden gebruikt. We zijn trots op onze samenwerking met Neste en dat we zo de ontwikkeling en toepassing van SAF kunnen stimuleren, en kunnen werken aan een commercieel levensvatbare markt voor hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen”, zei Julie Kitcher, EVP Communications, Sustainability and Corporate Affairs bij Airbus. “Alle Airbus-vliegtuigen zijn al gecertificeerd voor het vliegen met maximaal 50% SAF, en dit partnerschap is van groot belang om een certificering voor 100% SAF te halen tegen het einde van dit decennium.”

De overeenkomst tussen Neste en Airbus bouwt voort op de samenwerking in het ECLIF3 onderzoeksproject, het eerste in-flight emissie-onderzoek ter wereld waarbij 100% SAF wordt gebruikt in een wide-body commercieel passagiersvliegtuig, samen met Rolls Royce en het Duitse onderzoekscentrum DLR. Volgend op de samenwerking in het ECLIF3-project gaan Airbus en Neste verder werken aan de technische aspecten van de uitdaging om de 100% SAF-certificering te bereiken.

SAF levert de prestaties van conventionele vliegtuigbrandstof, maar zorgt voor een aanzienlijk kleinere koolstofvoetafdruk. Het gebruik van Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ verlaagt de uitstoot van broeikasgassen tot wel 80%* over de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met fossiele vliegtuigbrandstof. Neste MY Sustainable Aviation Fuel wordt voor 100% geproduceerd uit hernieuwbare afval- en reststoffen, waaronder gebruikte frituurolie en dierlijk vetafval. Vóór gebruik wordt SAF gemengd met conventionele vliegtuigbrandstof en kan het probleemloos worden gebruikt in bestaande vliegtuigmotoren en brandstofinfrastructuur.

*) Bij gebruik in pure vorm (d.w.z. ongemengd) en berekend met beproefde LCA-methodologieën voor levenscyclusanalyse, waaronder de CORSIA-methodologie