Eerste globale kabinetsreactie op het SER-advies Duurzame globalisering

Op 20 juni jl. heeft de SER het advies Ã??Duurzame globalisering: een wereld te winnenÃ?? uitgebracht. Voor dit advies had het kabinet vorig jaar bij de SER een aanvraag ingediend, waarover ik u heb geïnformeerd (kamerstuk 31 200 XIII, nr. 42). Bijgaand treft u een eerste globale kabinetsreactie op het SER-advies aan. Het kabinet is voornemens om in het najaar uitgebreider op het advies terug te komen. De staatssecretaris van Economische Zaken, F. Heemskerk ... lees meer

Heemskerk: Nederland maakt eigen keuzes in globaliserende wereld

‘Niemand verhindert ons om te kiezen voor een goede sociale zekerheid, een excellent onderwijssysteem en een goede kwaliteit van de leefomgeving. We zeilen mee op de golven van globalisering, maar we zitten zelf aan het roer en bepalen zelf de koers.’ Dat zei staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) op donderdag 26 juni 2008 bij de ontvangst van het SER-rapport Duurzaam Globaliseren: een wereld te winnen. ... lees meer

Verhagen wil keurmerk tegen kinderarbeid

De overheid en het bedrijfsleven moeten een keurmerk in het leven roepen voor producten waarvan vaststaat dat ze zonder kinderarbeid zijn gemaakt. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) maandag bepleit tijdens een conferentie over kinderarbeid in Den Haag. ... lees meer

Energierapport 2008: energievoorziening moet schoner, slimmer en gevarieerder

Er is een fundamentele verandering van onze energievoorziening nodig om het hoofd te bieden aan de stijgende energievraag en de stijgende CO2-uitstoot die op hun beurt leiden tot stijgende energieprijzen. De energievoorziening moet schoner, slimmer en gevarieerder. De transitie biedt grote kansen voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. Het kabinet investeert in de jaren 2008 tot en met 2011 bijna 7,5 miljard euro in de energievoorziening, intensiveert het internationale energiebeleid en past de wet- en regelgeving aan om de werking van de energiemarkten en het investeringsklimaat te verbeteren. Samen met marktpartijen gaat het kabinet Nederland als gasrotonde uitbouwen, de Noordzee ontwikkelen als duurzame energiebron en zorgen voor een slimme en flexibele energie-infrastructuur. Dat is de kern van het Energierapport 2008 dat minister Van der Hoeven van Economische Zaken, minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en minister Cramer van Ruimte en Milieu aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. ... lees meer

Kamerbrief over certificering soja door RTRS

Kamerbrief waarin de minister, mede namens de minister van OS, antwoord geeft op Kamervragen over certificering van soja door RTRS. Dit is een onafhankelijk platform dat door de regering wordt ondersteund. Het betreft antwoorden op de vragen gesteld door het lid Ouwehand (PvdD), ingezonden op 28 april 2008. ... lees meer

Kabinet maakt werk van duurzame ontwikkeling

Verduurzaming in het rijksbeleid wordt sterker verankerd. Het kabinet heeft daarbij gekozen voor een aanpak die eigen beleidsmaatregelen combineert met acties van bedrijven, consumenten en maatschappelijke organisaties. Het kabinet kiest zes thema’s, waaraan in de komende jaren bijzondere aandacht zal worden besteed. Bij elk van de thema’s trekt een van de bewindspersonen uit het kabinet de uitwerking. Ook zal er jaarlijks een duurzaamheidsmonitor verschijnen. Dat schrijven minister van Ruimte en Milieu Jacqueline Cramer en minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. ... lees meer

Cramer wil 60% reductie van CO2 emissie via 2e generatie biobrandstoffen

Nederland wil in het kader van de bijmengverplichting strengere eisen stellen aan de tweede generatie biobrandstoffen met betrekking tot de uitstoot van CO2 dan de Europese Commissie. Minister Cramer van VROM wil wettelijk vastleggen dat de tweede generatie biobrandstoffen 60% minder CO2 uit gaan stoten dan normale fossiele brandstoffen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. ... lees meer