Een Wet Openbaarheid van productie en Ketens (WOK) wil wettelijk zekerstellen dat consumenten, burgers, maatschappelijke organisaties en andere partijen die bedrijven vragen stellen over de manier waarop hun producten en diensten tot stand komen, op die vragen antwoord krijgen.