1
Wat bedoelde u precies te zeggen toen u zich als volgt uitliet tijdens een bijeenkomst met ondernemers in Den
Haag: Ã??Ik heb er een beetje spijt van dat ik geschreven heb dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in essentie bovenwettelijk isÃ???1
2
Waarop baseerde u uw opmerking?
3
Wat ziet u zelf als de logische consequentie van uw uitlatingen, gezien het feit dat u aanvoerde dat er regels moeten zijn om de markt te corrigeren?
4
Wat is uw indruk over de prioriteit die ondernemers in tijden van crisis toekennen aan het ontwikkelen en in stand houden van MVO-beleid?
5
Op welke wijze wilt u bereiken dat ook in tijden van recessie er aan verbetering van MVO wordt gewerkt door het Nederlandse bedrijfsleven?