Het kabinet wil van de SER zijn visie vernemen over de transitie naar een duurzame economie. In het bijzonder richt de aanvraag zich op de positie van meer traditionele sectoren in een duurzame economie, welke veranderingen daar zullen optreden en welke maatregelen daar moeten worden genomen. Voorgesteld wordt om te kijken naar sectoren als de bouw, de industrie en de agrarische en logistieke sector. Ook wil het kabinet via de SER vernemen welke maatregelen sociale partners zelf zullen nemen met het oog op duurzame ontwikkeling en op welke gebieden de overheid en de marktpartijen elkaar kunnen versterken.

Ook is de SER gevraagd conclusies te formuleren over de Monitor Duurzaam Nederland die in februari is gepresenteerd. Uit die monitor komen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit naar voren als grootste zorgen voor morgen. Het kabinet vraagt de SER verder om een standpunt over het spanningsveld tussen het bevorderen van duurzaamheid en mededingingsbeleid.

Het kabinet heeft de SER gevraagd uiterlijk in maart 2010 het advies – eventueel gefaseerd – uit te brengen.