Heemskerk beantwoord kamervragen over zijn MVO-uitlatingen

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft de kamervragen van kamerlid Gesthuizen beantwoord (7 april, ingezonden onder nummer 2009Z06515) over zjjn uitlatingen, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tijdens het congres van de Sociaal Economische Raad op 2 april, over Internationaal MVO. ... lees meer

Kamerbrief inzake rapport Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK)

Minister Koenders en Staatssecretaris Heemskerk boden vorige week het rapport ‘De Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK) Ã??Onderzoek naar de juridische, technische en economische haalbaarheid en een inventarisatie van opinies’ aan, ingevolge de toezegging van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Kamer in november 2007 om in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken de mogelijkheid tot invoering van een Wet Openbaarheid van productie en Ketens (WOK) te onderzoeken. ... lees meer

Kabinet niet consequent in toepassing duurzaamheidsnorm

Het kabinet maakt slechts selectief gebruik van een duurzaam waarden- en normenkader. ,,Het kabinet is niet consequent in de toepassing van duurzame normen en waarden. Zo is VROM al maanden bezig met het ontwikkelen van criteria voor duurzaam inkopen, terwijl bij de keuze voor het huisbankierschap duurzaamheid en de norm van maatschappelijk verantwoord ondernemen geen enkele rol heeft gespeeld,” aldus Esmé Wiegman, naar aanleiding van de publicatie ‘Bio-energie, natuurlijk beter?’ van het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie. ... lees meer

Verslag overleg MVO kamercommissies

De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben op 4 maart 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over MVO. ... lees meer

Geen feed-in regeling? maar wel geld voor duurzaam ondernemen

De minister-president heeft het aanvullende beleidsakkoord bij ‘Samen werken, samen leven’ (‘Werken aan toekomst’) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn de maatregelen van het kabinet naar aanleiding van de economische crisis opgenomen. Er lijkt geen feed-in regeling opgenomen te zijn voor duurzame elekriciteit. Alhoewel de meningen daarover verdeeld zijn. Wel staan er miljoenen euro’s gepland voor “duurzaam ondernemen”. ... lees meer

VROM: duurzaam bouwen vormt hart groen crisispakket

De ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) zijn positief over het door de coalitie bereikte akkoord over de aanpak van de economische crisis. Cramer spreekt van ‘het meest groene plan uit de Nederlandse geschiedenis’. Volgens Van der Laan maakt het kabinet een prachtige vierslag: ‘behoud van banen in de bouw, energiebesparing van woningen en het op gang houden van de woningbouw en wijkenaanpak.’ ... lees meer