Kamerbrief over mensenrechtenstrategie voor buitenlands beleid

In het beleidsprogramma 2007-2011 heeft het kabinet aangegeven mensenrechten hoger op de internationale agenda te willen krijgen. Het is mij een genoegen om u hierbij, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de uitwerking van dit voornemen aan te bieden: Ã??Naar een menswaardig bestaan – een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleidÃ??. De minister van Buitenlandse Zaken ... lees meer

Van Gennip: Nederlandse bedrijfsleven boekt vooruitgang bij MVO

Het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft bedrijven beter aanspreekbaar gemaakt voor hun prestaties op dit terrein. Daarnaast heeft het gezorgd voor meer bekendheid met en bewustwording van MVO bij bedrijven. Dat blijkt uit het rapport `Terugblikken en vooruitzien; voortgangsonderzoek Maatschappelijk Verantwoord OndernemenÃ?? dat staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) op 15 februari 2007 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ... lees meer

Maak duurzaam vastgoed deel van het regeerakkoord

Duurzaamheid wordt een van de kernmotto’s van het nieuwe kabinet als we de berichten mogen geloven. Kan de vastgoedsector een bijdrage leveren aan de vermindering van de milieubelasting? Ja. Duurzaamheid speelt in relatie tot de gebouwde omgeving op drie niveaus. Ten eerste moet de bestaande gebouwde omgeving maximaal worden uitgenut voordat tot nieuwe stadsuitbreidingen wordt overgegaan. Denk aan herstructurering van verouderde bedrijventerreinen of het creëren van woonmogelijkheden in langdurig leegstaande kantoorpanden. ... lees meer