1
Bent u bekend met de kritiek op de Schone Kleren Kampagne (SKK) die is geuit door de Raad Nederlandse Detailhandel (RND)1, waarbij aangegeven wordt dat de SKK niet zou voldoen aan de vereiste criteria voor het verkrijgen van subsidie? Deelt u deze opvatting?
2
Bent u op de hoogte van het feit dat de RND, ondanks herhaalde verzoeken en een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, geen inzicht heeft gekregen in de wijze waarop de subsidie is verstrekt? Wat is uw mening hierover?
3
Is het waar dat de SKK slechts 1,4% van haar budget ontvangt uit donaties van burgers? Hoe verhoudt zich dit tot uw eis dat onder het Medefinancieringsstelsel (MFS) over de periode 2007-2010 organisaties vanaf 2009 25% van hun uitgaven aantoonbaar moeten putten uit andere bronnen dan uit subsidies die direct of indirect ten laste van de BuZa begroting komen? Kunt u aangeven hoe de SKK aan de overige 23,6% van haar onafhankelijke budget komt?
4
Deelt u de mening van de RND dat er meer transparantie moet komen in het MFS? Zo ja, hoe bent u van plan dit te bewerkstelligen?
5
Acht u de criteria die de SKK voor de beoordeling van bedrijven hanteert juist?
6
Is de bewering van de RND waar dat bedrijven met een eigen code voor maatschappelijk verantwoord ondernemen regelmatig worden bekritiseerd door gesubsidieerde campagneorganisaties zoals de Schone Kleren Kampagne en dat deze kritiek verstomt als deze ondernemingen zich vervolgens aansluiten bij de gesubsidieerde Fair Wear Foundation?