Overheid en bedrijven samen aan de slag voor verantwoord ketenbeheer

Staatssecretaris Heemskerk ontving op 19 december 2008 van SER-voorzitter Rinnooy Kan de verklaring Internationaal maatschappelijk Verantwoord ondernemen (IMVO). Ook stuurde hij dezelfde dag een kabinetsvisie over ketenbeheer naar de Tweede Kamer. In deze visie zijn de verantwoordelijkheden van de overheid en van bedrijven nader uitgewerkt. ... lees meer

Groen Links: corporate governance code schiet tekort op MVO-gebied

GroenLinks is teleurgesteld over de herziene Code ondernemingsbestuur. De herziene Code is te vaag over maatschappelijk verantwoord ondernemen, beloningen aan de top en diversiteit van de top van het bedrijfsleven. Zo had moeten worden opgenomen dat bonussen niet hoger mogen zijn dan de vaste beloning. Ook is de beloningsverhouding in de onderneming van belang is en moet dit concreet worden in de afspraak dat de bestuurdersbeloningen niet meer mogen stijgen dan de CAO-loonstijging. ... lees meer

Honderd procent duurzaam inkopen rijksoverheid nadert met rasse schreden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de voortgangsrapportage duurzaam inkopen. Uit de rapportage blijkt dat de milieucriteria van 31 productgroepen gereed zijn en dat de criteria voor de resterende 49 productgroepen nog dit jaar of in het eerste kwartaal van 2009 gereed komen. Daarmee is de basis gelegd voor duurzaam inkopen door de overheid. ... lees meer