Forecasting the Impact of Sustainability Issues on the Reputation of Large Multinational Corporations

Research released today by the Judge Institute of Management, Cambridge’s Business School, suggests that environmental and social credibility will have a significant impact on the future reputation of Multinational corporations. Within three scenarios of the future business climate (fortress world, market world & transformed world) the CEOs of the Global Fortune 500 were asked to rate the significance of seven elements of reputation to the preservation of a positive corporate reputation. ... lees meer

Ethical commitment leads to business success, new study finds

New research by the Institute of Business Ethics, leaders in promoting corporate ethical best practice, has shown for the first time that companies with a clear commitment to ethical conduct outperform those which do not. The research is the most thorough study ever carried out in the UK of the relationship between business ethics and business performance in large companies. Using four indicators of business success – economic value added (EVA), market value added (MVA), price/earnings ratio volatility (P/E ratio), and return on capital employed (ROCE) – it compared two groups of companies: those with a demonstrable commitment to ethical behaviour through having a published code of business ethics, and those without. Their performances were then analysed over the five years 1997-2001. On three of the four indicators (EVA, MVA, P/E) the companies with codes were clearly superior, and on ROCE the results were less clear but supported the overall trend. ... lees meer

Duurzaam beleggen bij pensioenfondsen: Pensioenfondsen wegen bedrijfsmoraal

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 11 april 2003). Ondanks de beursmalaise wint duurzaam beleggen terrein bij de pensioenfondsen. Maar een goed milieubeleid weegt niet zo zwaar mee. Corruptie en overtreding van wetten en regels des te meer. Heeft een pensioenfonds de taak om duurzaam te beleggen? De resultaten van een onderzoek naar de ontwikkeling van duurzaam beleggen binnen de Nederlandse pensioenfondsen lijken die vraag met ja te beantwoorden. De Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn gewaarschuwd. Het onderzoek ‘Tussen meerwaarde en moraal’ van Universiteit Nyenrode en de Vereniging van Beleggingsanalisten laat zien dat bijna 17% van de Nederlandse pensioenfondsen al een beleid heeft ontwikkeld voor duurzaam beleggen, dat zo’n 19% bezig is een beleid te ontwikkelen en dat ongeveer 23% concrete plannen heeft voor beleidsontwikkeling of daarover nadenkt. ... lees meer

The Co-operative Bank ontvangt Europese prijs voor het beste maatschappelijk jaarverslag

Vandaag reikt Piet Hoogendoorn, voorzitter van het Koninklijk NIVRA, de European Sustainability Award uit aan The Co-operative Bank uit het Verenigd Koninkrijk. De bank ontvangt deze prijs vooral vanwege de wijze waarop alle relevante stakeholders in het maatschappelijk jaarverslag worden geïdentificeerd en voorzien van informatie. Daarnaast gaat het verslag zowel in op de directe als ook op de indirecte gevolgen van de bedrijfsvoering en is het zeer volledig. ... lees meer

Overzichtspaper ILO over CSR

De International Labour Organisation (ILO) heeft een overzichtspaper gepubliceerd over initiatieven op het gebied van CSR/MVO, waarbinnen gerefereerd wordt aan ILO Conventies. Dit rapport is geschreven door de Working Party on the Social Dimension of Globalisation, een onderdeel van de World Commission on the Social Dimension of Globalisation, een commissie die in februari 2002 is opgericht binnen de ILO. ... lees meer

Speech Balkenende: ‘Inzet voor een duurzame economische groei”

De Nederlandse economie krijgt meer ruimte om te groeien als de verhoging van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsdeelname bij voorrang worden aangepakt. Nederland moet serieus werk maken van de ‘Lissabon-agenda’. Dat heeft minister-president Balkenende gezegd in een toespraak voor de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam. ... lees meer

New SRI information platform of Credit Suisse Private Banking

On March 25, 2003, Credit Suisse Private Banking launched an Internet information platform on the topic of “sustainable investments”. This will give investors direct access to the latest news relating to this attractive growth market. At www.credit-suisse.com/sustainable-investments investors who would like to take ethical and environmental factors into account – as well as the purely economic – can obtain comprehensive information about developments and investment opportunities in the sphere of sustainability. ... lees meer

overheid onderschat belang ict voor ontwikkelingslanden

Volgens Hivos directeur Manuela Monteiro onderschat de overheid het belang van ICT voor ontwikkelingslanden. Dit blijkt volgens haar onder andere uit het ontbreken van specifiek beleid op dit terrein. Zij sprak haar kritiek uit bij het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Hivos en het International Institute for Communication and Development (IICD). De vierjarige overeenkomst omvat zowel inhoudelijke samenwerking in ontwikkelingslanden als financiële ondersteuning van IICD door Hivos. De komende jaren vinden concrete projecten plaats in Ecuador en Zambia. Daarnaast werken beide organisaties samen om het belang van ICT voor ontwikkeling onder de aandacht te brengen. ... lees meer

Groen Links: ‘Beatrix moet Shell tot orde roepen’

GroenLinks wil dat koningin Beatrix tijdens de jaarvergadering van aandeelhouders haar “weerzin uitspreekt” over de loonsverhoging voor topbestuurders van het olieconcern. Kamerlid Kees Vendrik vraagt demissionair premier Balkenende in een open brief om Beatrix, die grootaandeelhouder zou zijn van Shell, hiertoe aan te sporen. ... lees meer

Campagne Koffiecoalitie van start

Vanaf 7 april hangen in grote steden in Nederland posters van de Koffiecoalitie met de slogan -Douwe Egberts is jarig, toch is het geen feest’. Het is de start van de publiekscampagne Arbeidsrechten voor Koffieplukkers van tien Nederlandse organisaties (de Koffiecoalitie), met als doel de omstandigheden op koffieplantages te verbeteren. De Koffiecoalitie wil dat Westerse koffiebranders maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen en roept Douwe Egberts, als grootste koffiebrander in Nederland, op om verantwoordelijkheid te nemen voor de omstandigheden waaronder koffieplukkers hun werk doen. Zij vraagt DE om de mensonwaardig situatie aan het begin van de koffieketen niet langer te negeren en zich aan te sluiten bij een goede gedragscode en de koffieproducenten een fatsoenlijke prijs te betalen voor hun product. ... lees meer

Join the first ever global survey of reporting

As someone who is interested in corporate accountability, sustainable development, and corporate social responsibility reporting we would welcome your participation in the first ever global survey of reporting standards. Completing the survey will take about 10 to 15 minutes of your time. ... lees meer