‘Practice what you preach.’ Met dat motto stelde het speciale MVO-team van Dutch Green Building Council (DGBC) het beleidsstuk op dat onze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar moet maken. Hiermee vertalen we onze maatschappelijke missie en visie ook naar eigen organisatie en stakeholders. De impact van onze bedrijfsprocessen op het milieu worden zo verder geminimaliseerd en we voegen waarde toe aan onze medewerkers, partners en omgeving.

Het opstellen van het beleidsstuk gebeurde samen met medewerkers en partners. Zo werkten alle medewerkers van DGBC in speciale sessies mee aan het MVO-beleid (zie foto rechtsboven). In het MVO-beleid zijn verschillende doelen opgesteld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Fossielvrij werken is één van de speerpunten, net als het verminderen van afvalstromen, het aanbieden van vegetarische catering bij onze trainingen en evenementen en het stimuleren van gezonde, betrokken medewerkers. Sommige doelen zijn nieuw, andere acties zijn de afgelopen jaren al ingezet en aangescherpt.

Kennis in huis

DGBC heeft zelf al kennis en instrumenten in huis om het beleid nog concreter vorm te geven. DGBC is één van de initiatiefnemers van INSIDE/INSIDE. Dat is een online platform waar inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond interieur is. Uiteraard wordt daarvan gebruik gemaakt tijdens de invulling van het MVO-beleid. Nieuw meubilair moet een vermelding inclusief ecologische voetafdruk hebben op INSIDE/INSIDE.

Energiezuinig

Een ander doel is het verduurzamen van ons kantoor. DGBC is de initiator en aanjager van het Paris Proof-plan met als doel het verregaand energiezuinig maken van de gebouwde omgeving.  DGBC huurt een ruimte in Spaces Den Haag en gaat met de gebouweigenaar, werkplekverhuurder Spaces en medehuurders in gesprek om het gebouw Paris Proof te maken.

Eigen handelen

Het beleid zal over een periode van vier jaar worden voortgezet en uitgevoerd (2020 tot en met 2023). Dit jaar staat vooral in het teken van het inventariseren van verbetermaatregelen en het aanscherpen van acties die de afgelopen jaren al zijn ingezet. De selectie van trainings- en evenementenlocaties is daarvan een goed voorbeeld. Daar worden nu een aantal selectiecriteria aan toegevoegd, zoals vegetarische catering, laadpalen voor elektrische auto’s en gunstige ligging ten opzichte van het openbaar vervoer. Met als doel: een groot bereik met een minimale impact op het milieu.

Jaarlijkse rapportage

DGBC zal jaarlijks het MVO-beleid evalueren en rapporteren. Daarvoor zijn alle MVO-stukken van DGBC op de website terug te vinden, zoals ook het MVO-beleid 2020-2023. Daarin lees je naast de ambities voor het verminderen van onze CO2-footprint en circulair meubilair ook over afvalbeleid, aannamebeleid van personeel en de route naar een duurzaam ICT-beheer.