Corporate Social Responsibility a Priority in Europe

As a result of consumer activism and socially responsible investing, corporate social responsibility (CSR) has become a growing facet of public relations for businesses in the United States. A recent report based on a survey of key business opinion formers and decision makers in France, Germany, and the UK suggests that the level of CSR awareness in Europe is also developing rapidly. ... lees meer

Handel moet commitment tonen voor Milieukeurproducten

Milieukeur moet een leidende rol krijgen in, in ieder geval, de non-foodsector. De veelheid aan keurmerken leidt tot verwarring bij consumenten. Stichting Milieukeur kan zich sterker profileren bij producenten en winkelketens als ‘het’ keurmerk voor duurzame non-foodproducten. De handel moet commitment tonen en zich inzetten voor verbeterde verkrijgbaarheid van Milieukeurproducten. ... lees meer

TOUGH ENVIRONMENTAL STANDARDS YIELD UNEXPECTED PROFITS FOR MULTINATIONALS, STUDY REPORTS

LINTHICUM, MD, – Contrary to the belief that multinationals suffer from environmental regulation, large companies that adopt strict global environmental standards in developing countries are rewarded with higher stock market performance, according to a study published in a journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMSÃ??). ... lees meer

Nationale Coöperatieve Raad: Biotechnologie heeft grote economische nadelen

Nederland moet volgens de Nationale Coöperatieve (NCR) raad vanwege economische belangen terughoudend zijn met de toepassing van Biotechnologie. Ten eerste omdat de consument In Duitsland, ons belangrijkste exportland, weinig van biotechnologie moet hebben. Ten tweede omdat de biotechnologie leidt tot standaardisering van de productie en Nederland zich juist moet profileren met gespecialiseerde producten. ... lees meer

Een impuls voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de snijbloemensector wereldwijd

Maandagmiddag is bij rozenkwekerij PR Roses `in De Kwakel de eerste aanzet gegeven tot het implementeren van de internationale gedragscode voor de snijbloemensector in Milieu Programma Sierteelt (MPS). De maatschappelijke organisaties FNV Bondgenoten, Vereniging INZET, Organisatie Latijns Amerika Activiteiten (OLAA) en Milieu Programma Sierteelt (MPS) ondertekenden hiertoe met MPS een intentieverklaring. De verklaring committeert de partijen om op voortvarende, creatieve en serieuze wijze te gaan werken aan een definitief convenant. ... lees meer

Extra geld voor compensatie milieudruk en voor investeringen in de steden

Om de milieudruk als gevolg van de hogere economische groei te compenseren heeft het kabinet voor de periode 2001-2004 ruim 1,3 miljard gulden beschikbaar gesteld. Daarnaast is in het kader van klimaatbeleid een bedrag van 500 miljoen gulden voor zogenaamde Clean Development Mechanism-projecten aan de VROM-begroting toegevoegd. Ook voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving zijn extra budgetten vrijgemaakt; deze worden vooral ingezet voor investeringen in de kwaliteit van de steden. Aan handhaving wordt een hoge prioriteit toegekend; de milieu-inspectie wordt volgend jaar uitgebreid met 65 arbeidsplaatsen. Dat zijn enkele belangrijke elementen uit de VROM-begroting voor 2001 en latere jaren. ... lees meer