Duurzaamheidsnorm raakt in, Meerderheid bedrijven verwacht spoedig integraal extern verslag

(Gepubliceerd in Het Financieel Dagblad van 3 september 2001) Meer dan de helft van de Nederlandse ondernemingen verwacht dat binnen vijf jaar het opstellen van een duurzaamheidsverslag algemeen geaccepteerd zal zijn. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van het advies- en ingenieursbureau DHV in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), dat vandaag wordt gepubliceerd. ... lees meer

Onderzoek: ruim helft midden en kleinbedrijf neemt milieumaatregelen

Het tweede vervolgonderzoek Schoner Produceren in Nederland 2001 toont aan dat 52% van de mkb-ondernemers daadwerkelijk werkt aan concrete milieumaatregelen. Bij de nulmeting in 1997 was dit nog 41%. Van de ondervraagden zegt 34% geïnteresseerd te zijn in schoner produceren, maar is nog niet toegekomen aan het implementeren van maatregelen. Van de doelgroep is 14% (nog) niet geïnteresseerd. ... lees meer

2,3 Miljoen gulden beschikbaar voor Productgerichte Milieuzorg 2001

Dit jaar stelt het Ministerie van VROM 2,3 miljoen gulden beschikbaar om de ontwikkeling en toepassing van het managementsysteem Productgerichte Milieuzorg (PMZ) te stimuleren. Brancheorganisaties, industriële ondernemingen en intermediaire organisaties kunnen subsidie aanvragen om een bijdrage te leveren aan duurzame productontwikkeling. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 12 oktober 2001 bij Novem worden ingediend. ... lees meer

Kerken dagen werkgevers uit

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 30 augustus 2001). Een prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Daarmee wil de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (Disk) een impuls geven aan het debat over de sociale kant van ondernemen en de ethische vragen rond arbeid. ... lees meer

DISK daagt bedrijfsleven met prijs uit tot -maatschappelijk verantwoord ondernemen’

Het verschijnsel maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) speelt een belangrijke rol in de huidige samenleving. In het bedrijfsleven, binnen maatschappelijke organisaties en in politiek Den Haag houdt men zich meer of minder intensief bezig met deze thematiek. Het eind vorig jaar verschenen en door de regering in zijn geheel overgenomen SER-rapport De winst van waarden is daarvan een signaal. Het bureau DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) wil vanuit zijn betrokkenheid bij de wereld van de arbeid een bijdrage leveren aan dit publieke debat. DISK heeft begin augustus het idee gelanceerd van een prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Instituut voor Verantwoord Ondernemen van Universiteit Nyenrode heeft zich bereid verklaard het voorbereidende onderzoek, in opdracht van DISK, uit te voeren. ... lees meer

Bedrijfsleven blaakt van zelfvertrouwen in ontdekking fraude

Negen van de tien bedrijven meent in staat te zijn om een (omvangrijke) fraude binnen de eigen onderneming te ontdekken. Dat blijkt uit een peiling onder driehonderd managers uit het Nederlandse bedrijfsleven, uitgevoerd door het NIPO in opdracht van Ernst & Young. Toch heeft nog geen kwart van de bedrijven een plan klaar liggen voor het geval fraude ontdekt wordt en liet slechts 18% van de ondervraagden wel eens onderzoek doen naar de frauderisico’s binnen het eigen bedrijf. Fraudedeskundige prof mr Cees Schaap van Ernst & Young is dan ook wat sceptisch over het grote zelfvertrouwen dat het bedrijfsleven zichzelf toedicht. ... lees meer