Covestro versnelt transitie naar circulaire economie

Bron
Covestro

Covestro zet zich volledig in om van de circulaire economie een model te maken voor een werkelijk duurzame wereld. Daartoe wil de materiaal-fabrikant zijn hele productie- en productassortiment op de lange termijn volledig afstemmen op het circulaire concept. Deze strategische visie zal met tal van concrete maatregelen en projecten stapsgewijs worden geïmplementeerd. Zo wil Covestro de transitie naar een circulaire economie versnellen, vooral in de chemische en kunststofindustrie, en streven naar een broeikasgas-neutrale economie.

Het bedrijf is meer bepaald van plan om in al zijn productiefaciliteiten wereldwijd alternatieve grondstoffen en hernieuwbare energie in te zetten. Daarnaast doet Covestro in meer dan 20 projecten onderzoek naar nieuwe manieren om meer en beter te recyclen. Zo zou het bedrijf in de toekomst niet alleen een producent en leverancier van oplossingen kunnen zijn, maar ook een innovatieve recycler. Covestro zal zijn producten meer op maat maken voor latere recycling en deze zo nog beter afstemmen op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Bovendien wil Covestro samenwerken met partners uit de ganse waardeketen en nieuwe wederzijdse, zakelijke mogelijkheden benutten.

Circulaire economie als wereldwijde leidraad

“De circulaire economie zal de wereld naar een duurzame toekomst leiden. Het moet de globale leidraad worden om klimaatneutraliteit te bereiken en de slinkende grondstoffen van onze planeet te beschermen“, benadrukte Covestro CEO Markus Steilemann op dinsdag voor de internationale media tijdens een live webcast die werd uitgezonden op het internet.

Produceren, consumeren, weggooien – de levensstijl om alles eenmalig te gebruiken is een doodlopend spoor. De maatschappij moet deze dringend heroverwegen“, voegde de CEO eraan toe. “Onze industrie en Covestro als bedrijf willen en kunnen deze transformatie ondersteunen. Kunststoffen worden in enorm veel toepassingen gebruikt en zijn de sleutel tot het oplossen van vele dwingende maatschappelijke uitdagingen. Covestro heeft als eerste prioriteit deze uitdagingen het hoofd te bieden, om zo de wereld tot een mooiere en betere plek te maken.

Covestro lanceerde in 2019 een strategisch programma om circulariteit via een holistische benadering te verankeren in alle bedrijfsdomeinen. Die wordt nu succesvol geïmplementeerd en wordt ondersteund met concrete en meetbare doelen. De focus ligt op vier onderwerpen:

  • Alternatieve grondstoffen: Biomassa, CO2, afval en materialen op het einde van hun levensduur vervangen fossiele grondstoffen zoals olie. Koolstof circuleert.
  • Innovatie in recycling: Energie-efficiënte nieuwe technologieën zorgen voor meer en meer effectieve recycling van afval en materialen op het einde van hun levensduur.
  • Gemeenschappelijke oplossingen: Covestro streeft naar intersectorale samenwerkingsverbanden om de circulaire economie te bevorderen.
  • Hernieuwbare energie: De circulaire economie is pas echt duurzaam als er ook gebruik gemaakt wordt van elektriciteit op basis van hernieuwbare energie.

Covestro biedt al lange tijd innovatieve producten aan op basis van alternatieve grondstoffen. Dit zijn onder andere biogebaseerde componenten voor auto- en meubellakken en materialen op basis van CO2, die gebruikt worden in matrassen, sportvloeren en textiel. Het bedrijf ziet een groot potentieel in onderzoek, voornamelijk naar chemische recyclage, waarbij kunststoffen worden teruggebracht tot hun oorspronkelijke moleculen, die dan opnieuw gebruikt kunnen worden.

Kunststofafval als duurzame grondstof

Covestro is ook actief in tal van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld om block chain technologie in te zetten om de transparantie in de toeleveringsketens, meer bepaald op gebied van circulaire economie te vergroten. Als onderdeel van de Alliance to End Plastic Waste, een wereldwijd actief bedrijfsnetwerk, helpt Covestro er ook voor te zorgen dat gebruikte kunststoffen niet langer ongecontroleerd in het milieu terecht komen. “Dit mogen we niet langer tolereren“, benadrukte CEO Steilemann. “Kunststof is veel te waardevol om te worden weggegooid en moet worden gezien en terug ingezet worden als een duurzame grondstof“.

Naast alternatieve grondstoffen zoals materialen op het einde van hun levensduur, CO2 en biomassa, is hernieuwbare energie nodig om een echte efficiënte circulaire economie te bereiken. Covestro zal daarom geleidelijk haar productie omschakelen.

In een eerste fase zal het bedrijf vanaf 2025 een aanzienlijk deel van zijn elektriciteit voor zijn centrales in Duitsland betrekken uit een windmolenpark in de Noordzee dat door de Deense energieleverancier Ørsted wordt gebouwd.

Over Covestro

Met een totale omzet van 12,4 miljard euro in 2019 behoort Covestro tot ’s werelds grootste polymeerproducenten. Het bedrijf is actief in de productie van hoogtechnologische polymeermaterialen en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor producten die in vele domeinen van het dagelijks leven worden toegepast. De voornaamste afzetmarkten zijn de auto-industrie, de bouwsector, de houtverwerkende industrie, de meubelindustrie, de elektro- en elektronicasector en de sector voor huishoudapparaten. Andere sectoren zijn sport en vrije tijd, cosmetica, gezondheid en de chemische industrie zelf. Covestro heeft zo’n 30 productievestigingen over de hele wereld en had eind 2019 ca. 17.200 medewerkers (omgerekend naar voltijdsequivalenten) in dienst.

Share Button