De kracht van natuur in het klimaatdebat is lang onderbelicht geweest en daarom lanceert Climate Cleanup vandaag de Natuurverdubbelaar. Dat gebeurt tijdens een online zoom-avond met honderden kijkers, met vele voorbeelden hoe ondernemers effectief klimaatverandering aanpakken en een gezonde economie bouwen. 

Om de klimaatdoelen te halen, moet 1500 gigaton CO2 uit de atmosfeer worden vastgelegd en veruit de beste methode daarvoor wordt geboden door de natuur. Tegelijk bevat al het plantaardig leven het equivalent van 1500 gigaton aan CO2. We moeten dus de natuur verdubbelen en Climate Cleanup bouwt daarvoor een netwerk van ondernemers en NGOs die dit willen en kunnen realiseren. Van zeewierondernemers en olivijnstrooiers tot houtbouwers en regeneratieve agrariërs: over de hele wereld staan daadkrachtige aanpakkers op die onze aarde mooier, veerkrachtiger en gezonder maken.

De Nederlandse overheid zet inmiddels schuchtere stappen op weg naar een gezonde groene economie, maar om echt verschil te maken is veel meer nodig. In onderstaande grafiek geven we aan dat het potentieel in Nederland 10 keer groter is dan de huidige ambitie.

De kloof tussen de Nederlandse ambitie en wat daadwerkelijk mogelijk is. Bronnen: Climate Cleanup gebaseerd op onder meer Grissom et al (2017), N’Yeurt et al (2012), Taylor et al (2017).

Het online programma op 27 mei begint om 19 uur met een selectie van ondernemers die daadwerkelijk samenwerken met natuur en daarin CO2 vast leggen of die werken aan CO2 reductie. Daarnaast komen invloedrijke personen aan het woord die werken aan wat wij noemen New Nature Economy: Kate Raworth (Doughnut Economy), Ruud Koornstra (voorzitter Climate Cleanup en duurzaam ondernemer), Kirsten Schuijt (CEO Wereld Natuur Fonds Nederland), Willem Ferwerda (directeur Commonland) en Sven Jense (oprichter Climate Cleanup).

We sluiten de avond af met de Australische film 2040 Join the Regeneration, waarin Damon Gameau met Kate Raworth en Paul Hawken (Drawdown.nl) de kijker meeneemt naar 2040 en tal van klimaatoplossingen laat zien, waar de mensheid nu al over beschikt.