Wanneer je een onderneming wilt starten, heb je hiervoor uiteraard een startkapitaal nodig. Veel nieuwe ondernemingen en projecten zijn tegenwoordig duurzaam. Welke belemmeringen kom je tegen bij het financieren van zo’n duurzaam project? En welke specifieke mogelijkheden bestaan er juist voor deze categorie?

Traditionele banken

Er zijn diverse manieren om het benodigde startkapitaal bijeen te brengen. Je kunt financiering zoeken via de banken. Veel banken staan echter nog huiverig tegenover duurzame projecten. Tijdens de Duurzaamheids Dialoog in 2013 bracht een aantal sprekers hun visie hierover naar voren. Zij gaven aan dat veel reguliere banken de omslag naar financiering van duurzame projecten nog moeten maken.

Banken met de focus op duurzaamheid

Banken met duurzame doelstellingen, zoals Triodos en ASN, staan echter al wel open voor het financieren van duurzame initiatieven. Duurzaamheid vormt voor hen een wezenlijk onderdeel van hun bestaansgrond: het bijdragen aan een betere wereld. De duurzame projecten die zij financieren zijn echter vaak grootschalig van aard. Daarnaast financieren deze banken microkredieten, maar die zijn echter gericht op ontwikkelingslanden. Wie in Nederland een kleiner, duurzaam initiatief van de grond wil krijgen, moet dus via een andere weg voor financiering zorgen.

Crowdfunding als alternatief

Een mogelijkheid om een onderneming te financieren die sterk in opkomst is, is crowdfunding. Dit houdt in dat een groep mensen of organisaties, de crowd, samen het bedrag bijeen brengen dat nodig is voor het starten van het initiatief, de onderneming of het project. Voor het organiseren van een crowdfunding campagne zijn vele online platforms beschikbaar. Wanneer je een crowdfunding campagne wilt opzetten, ga je als volgt te werk;

1.      Kies een geschikt crowdfunding platform

Zoals gezegd zijn er veel crowdfunding platforms, kies degene die het beste bij jouw plannen past. Houd er rekening mee dat, als de crowdfunding mislukt, de investeerders hun geld terugkrijgen, maar je de kosten voor de campagne wel kwijt bent. De verschillende platforms onderscheiden zich door te specialiseren in marktsegmenten, waaronder ook specifiek het crowdfunden voor ondernemers.

2.      Bedenk welke crowd je wilt benaderen

Het is verstandig je crowdfunding campagne te beginnen met een beperkte groep: familie, vrienden en collega’s. Als de campagne goed verloopt, kun je de crowd stapsgewijs uitbreiden, bijvoorbeeld met netwerken die je aan je campagne kunt verbinden, organisaties die affiniteit hebben met jouw plannen, en investeerders die mogelijk hoge bedragen willen doneren. Als jouw project nieuwswaarde heeft, kun je eventueel ook de media benaderen.

3.      Presenteer je ideeën op aansprekende wijze

Geef de crowd een heldere omschrijving van jouw plannen. Wat houdt je project precies in, hoe wil je aan de slag gaan en wat zijn je doelen. Geef goede achtergrondinformatie via duidelijke teksten, maar werk ook met foto’s of video’s. Laat daadwerkelijk zien wat je met het geld zult gaan doen. Kies de juiste toon om jouw crowd mee aan te spreken, en zorg voor regelmatige updates over de campagne.

4.      Geef een financiële verantwoording

Maak duidelijk hoeveel geld te moet ophalen om je project van start te kunnen laten gaan. Geef aan wat je met dat geld allemaal gaat doen, zodat de investeerders weten wat er met hun geld gaat gebeuren. Geef ook aan hoeveel rente je zult gaan uitkeren, en bij welke resultaten dit gaat gebeuren.

 

Veel duurzame ondernemers hebben via crowdfunding hun project al met succes kunnen starten.