Procter & Gamble Company (NYSE:PG) heeft vandaag haar 17jaarlijkse duurzaamheidsrapport gepubliceerd, met details over de door het bedrijf geboekte vooruitgang bij de verlaging van de impact op het milieu en de verbetering van de maatschappelijke omstandigheden van behoeftigen.

“We boeken uitstekende vooruitgang op het gebied van het gebruik van duurzame energie en werken samen met gelijkgezinde bedrijven die zich richten op innovatie en kosteneffectieve oplossingen voor de aanpak van klimaatveranderingen.”

Het rapport onderstreept de inzet van het bedrijf voor een duurzame bedrijfsvoering. Het beschrijft de vooruitgang op weg naar de realisering van de lange termijn visie van het bedrijf om producten te produceren waar de consument het meest van houdt, terwijl tegelijkertijd zo zuinig mogelijk wordt omgegaan met grondstoffen, alle fabrieken draaien op 100% duurzame energie, gewerkt wordt met 100% vernieuwbare of gerecyclede materialen voor alle producten en verpakkingen en de productie zodanig plaatsvindt dat er geen consumenten- en fabricage-afval op de vuilstort terechtkomt.

In het rapport wordt de aandacht gevestigd op de nieuwste inspanningen van P&G voor de aanpak van de verandering van het klimaat, inclusief een nieuwe doelstelling om de absolute uitstoot van broeikasgassen tot 2020 met 30% te verminderen en twee nieuwe samenwerkingsverbanden met Constellation Energy en EDF RE die het gebruik van duurzame energie door het Bedrijf zullen uitbreiden. In het rapport wordt tevens ingegaan op de inzet van het bedrijf voor verantwoorde inkoop van houtvezel en palmolie en de vooruitgang die op dit gebied is geboekt.

Daarnaast blijft P&G investeren in de gemeenschap en mensen in nood met het Children’s Safe Drinking Water (CSDW)-programma door meer dan 8 miljard liter schoon water te leveren aan kinderen en families die geen schoon water hebben (video). P&G maakte bekend dat het bedrijf tot 2020 15 miljard liter zal leveren in samenwerking met humanitaire en noodhulppartners rond de wereld. P&G zet zich tevens actief in voor slachtoffers van natuurrampen. Dit jaar schonk het Bedrijf geldelijke donaties en donaties in natura voor meer 25 rampen wereldwijd.

“P&G heeft een lange geschiedenis van innovaties die onze impact op het milieu verlichten en de gemeenschappen waar we wonen en werken verbeteren. Duurzaamheid is geïntegreerd in de manier waarop we zaken doen, en in dit rapport worden de vooruitgang beschreven die we hebben geboekt op het gebied van grondstoffenbesparing, milieubescherming en verbetering van de maatschappelijke omstandigheden voor de mensen die dit het meest nodig hebben,” aldus Martin Riant, Group President en P&G Executive Sponsor van Sustainability. “We boeken uitstekende vooruitgang op het gebied van het gebruik van duurzame energie en werken samen met gelijkgezinde bedrijven die zich richten op innovatie en kosteneffectieve oplossingen voor de aanpak van klimaatveranderingen.”

Het rapport bevat gedetailleerde informatie over de inspanningen van P&G op het gebied van:

 • Klimaat:
  • Nieuwe doelstelling; we hebben onze doelstelling bijgesteld om de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 met 30% te verlagen. Sinds 2010 heeft P&G de uitstoot van broeikasgassen met 4% verlaagd.
  • Transport; we hebben onze doelstelling van een verlaging van 20% van het aantal vrachtwagenkilometers per productie-unit verwezenlijkt door een verlaging van bijna 25% te realiseren sinds 2010. Daarnaast heeft het bedrijf binnen Noord-Amerika voldaan aan de doelstelling om tot 2016 20% van de vracht over te zetten naar voertuigen die rijden op aardgas. Dit betekent dat 22,5 miljoen vrachtwagenkilometers worden afgelegd op het schonere aardgas en tegelijkertijd meerdere miljoenen aan kosten worden bespaard.
  • Houtpulp; we hebben onze doelstelling verwezenlijkt voor de vezelinkoop, door 100% gecertificeerde nieuwe vezels van derden te hebben in onze keukenrollen en absorberende schoonmaakproducten.
 • Water: we hebben onze doelstelling voor verlaging van het watergebruik in het fabricageproces ruimschoots verwezenlijkt, met een verlaging van 21% ten opzichte van 2010.
 • Afval:
  • Geen productieafval naar vuilstortplaatsen; in de afgelopen drie jaar heeft P&G het aantal productiefaciliteiten waarvan geen afval naar vuilstortplaatsen wordt gestuurd verhoogd van 10% tot bijna 50% van haar productiefaciliteiten wereldwijd.
  • Verpakking; we zijn ons blijven inspannen voor optimalisering van de verpakkingen, onder andere door Pampers in de meeste delen van West-Europa voortaan te leveren in zakken in plaats van in dozen. Dit initiatief heeft geresulteerd in een reductie van 80% in het gewicht van het verpakkingsmateriaal per luier – een besparing van meer dan 6000 ton aan verpakkingsmateriaal, het gewicht van circa 4000 middenklasse auto’s.
 • Maatschappelijke programma’s: we liggen op schema wat betreft de doelstelling van het Children’s Safe Drinking Water-programma 2020 om tot 2020 15 miljard liter schoon drinkwater te leveren, en hebben bijgedragen tot een beter leven voor naar schatting 50 miljoen mensen, met name door middel van programma’s om vrouwen en meisjes nieuwe mogelijkheden te bieden met onze producten.

“Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid en een zakelijke kans. Sinds 2007 hebben we door afval- en energiebesparingen een kostenbesparing gerealiseerd van bijna $ 2 miljard en onze impact op het milieu verlaagd. We zijn zeer verheugd over de veranderingen in onze bedrijfsactiviteiten, de vruchten die deze hebben afgeworpen voor het bedrijf en de vooruitgang die we hebben geboekt op weg naar de verwezenlijking van onze duurzaamheidsdoelstellingen,” verklaarde Len Sauers, Vice President van Sustainability bij P&G.

Download het nieuwe Sustainability Report 2015