Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft vandaag twee brieven over de brancheverduurzamingsplannen verpakkingen gestuurd aan de partijen van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022. Hieruit wordt duidelijk dat de nu getoetste plannen 75 procent van het verpakkingsgewicht vertegenwoordigen dat op de Nederlandse markt wordt gebracht. Als onderdeel hiervan geeft het KIDV toelichting op de beoordeling en vaststelling van de hoogst haalbare doelen uit de plannen van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) met de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ).

In een brancheverduurzamingsplan staat welke maatregelen het bedrijfsleven treft om de zogenoemde productverpakkingscombinaties binnen hun sector (verder) te verduurzamen. Zij doen dit door hoogst haalbare doelen te stellen, eerst voor het jaar 2018 en daarna ook voor 2022. Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen is door de rijksoverheid, het verpakkende bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenten afgesproken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

In de eerste brief geeft het KIDV toelichting op de overall stand van zaken met betrekking tot de beoordeling en vaststelling van de hoogst haalbare doelen uit de brancheverduurzamingsplannen.

De tweede brief van het KIDV gaat specifiek in op de beoordeling en vaststelling van de hoogst haalbare doelen van de KVNW en van de NCV/NVZ.

Klik hier voor het brancheverduurzamingsplan van de KVNW. Klik hier voor het bijbehorende toetsingsdocument.

Klik hier voor het brancheverduurzamingsplan van de NCV/NVZ. Klik hier voor het bijbehorende toetsingsdocument.