Op 15 december 2000, vandaag precies 15 jaar geleden, bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) op verzoek van het kabinet een advies uit over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met als titel ‘De Winst van Waarden’. Herman Wijffels was destijds voorzitter van de SER.  Goed om eens de historie terug te halen omdat veel elementen van het advies heden ten dage nog steeds terug te vinden zijn.

Lees het volledige artikel van Folkert van der Molen van Royal HaskoningDHV.

Reactie Herman Wijffels (15-12-2015): “Dank voor dit interessante artikel over 15 jaar Winst van Waarden. Ik kijk er op terug als een van de meest effectvolle adviezen uit mijn periode. Het is in ieder geval het vaakst geraadpleegde advies uit de SER-geschiedenis.”