Toekomstagenda zet in op urgente milieu- en duurzaamheidsopgaven

Kort na de Klimaattop in Parijs heeft een drukbezochte en inspirerende conferentie in Utrecht op 17 december jl. geresulteerd in concrete adviezen voor een toekomstgericht milieu- en duurzaamheidsbeleid. Dit gebeurde op initatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VVM netwerk van milieuprofessionals. Milieu-experts, politici en ondernemers benoemden tal van urgente opgaven. Naast concrete adviezen, riep Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) op per direct afscheid te nemen van de term ‘faciliterende overheid’.  “Er is een enorme omslag nodig. Dit vraagt om een overheid die duidelijke keuzes maakt, concrete doelen stelt en daarop focust. Dus niet fasciliteren, maar sturen. De terugtredende overheid is namelijk vooral van belang voor bedrijven die nu sterk zijn in fossiele energie.”

Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal van IenM, erkende dat het oplossen van de grote vraagstukken inderdaad om meer regie van de overheid vraagt.

Het scheppen van draagvlak en het enthousiasmeren van de samenleving vindt hij persoonlijk belangrijke ingrediënten. “De bewustwording is enorm toegenomen in de afgelopen paar jaar. Dat zie je ook terug in het akkoord van Parijs. Daar moeten we op voortbouwen met consistent beleid. We moeten een speelveld creëeren dat iedereen aanmoedigt de handen uit de mouwen te steken.”

Belangrijk signaal van de conferentie, naast alle inhoudelijke suggesties, is meer onderlinge samenwerking tussen de ministeries. De drie onderwerpen die na een stemming met name aandacht verdienen zijn duurzame energievoorziening, gedragsverandering en de voedselproductie en – consumptie.

Job van den Berg (leading professional bij Royal HaskoningDHV Strategie en Management Consultants) was tijdens de conferentie de dagvoorzitter. Eind vorig jaar werd een vergelijkbare conferentie georganiseerd over de toekomst van het milieubeleid naar aanleiding van het feit dat het in mei 2014 25 jaar geleden was dat het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) verscheen. Royal HaskoningDHV organiseerde destijds ter herdenking een symposium in aanwezigheid van onder meer Ruud Lubbers en Ed Nijpels.

Het ministerie werkt de aangereikte suggesties uit in de ‘Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid’. Deze is over een half jaar gereed. Het eindresultaat gaat vervolgens onderdeel uitmaken van de Nationale Omgevingsvisie. Deze visie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die 1 januari 2018 in werking treedt. De visie wordt voor milieu en duurzaamheid de opvolger van het NMP4.

Share Button