Werken mét de natuur levert voor steeds meer organisaties meervoudige waarde op. Zonder uitzondering benaderen zij dit door de lens van ‘natuurlijk kapitaal’. Wat dat is? Het Groene Brein, MVO Nederland en Platform BEE presenteren een visiedocument dat een gedeeld begrip creëert.

Steeds meer partijen in Nederland wegen natuurlijk kapitaal actief mee in hun beslissingen. Van multinationals tot NGO’s, van overheden tot burgers. Agrariërs gebruiken minder pesticiden. Kledingbedrijven vinden natuurlijke alternatieven voor olieproducten. Rijkswaterstaat legt dijken aan die meebewegen met de natuur.

Maar nog niet altijd is duidelijk wat verschillende partijen precies verstaan onder natuurlijk kapitaal en wat de kansen, risico’s en belemmeringen zijn. Verschillende interpretaties veroorzaken een mist van onduidelijkheid.

Daarom presenteren Het Groene Brein, MVO Nederland
 en Platform BEE het visiedocument ‘Natuurlijk Kapitaal: Een Gedeeld Begrip’ dat een gemeenschappelijke basis creëert over natuurlijk kapitaal. Wat is het wel en wat is het niet? Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s?

De waarde van natuurlijk kapitaal

Treffende voorbeelden illustreren de antwoorden op deze vragen. Zo hebben drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs laten zien dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén van de maatregelen daarvoor is het verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor gewassen weerbaarder worden – oftewel, zij versterken het natuurlijk kapitaal.

Een ander voorbeeld is de waarde van mangrovebossen. Alleen gekeken naar de waarde van het hout levert één hectare van dit bos 1.000 dollar op. Ook al doet een bos als dit veel meer. Bossen halen CO2 uit de lucht. Bossen zuiveren water. Bossen houden grond vast, zodat deze niet wegspoelt. Bossen zorgen voor recreatie. Als je het intact laat is datzelfde mangrovebos in Thailand 21.000 dollar per hectare waard: 21 maal zoveel.

Het visiedocument toont de winst om wat te weten van natuurlijk kapitaal. Zo licht het document een tipje van de sluier op voor mensen die werkzaam zijn in zowel de publieke als private sector over hoe zij met dit thema aan de slag kunnen gaan.